Binnenkort naar de tandarts? Gebruik de groene button "Vraag een afspraak aan" op de pagina van de tandartspraktijk op deze site waarmee u een afspraak wilt maken. Snel, makkelijk en zonder wachttijd, de tandarts belt u zo snel mogelijk.
Tandartsverzekering 2020 | Tandarts.nl

De tandartsverzekering is een van de meest gekozen aanvullende zorgverzekeringen op de verplichte basisverzekering. Tandartskosten kunnen namelijk behoorlijk oplopen en de basisverzekering vergoed maar weinig tandartskosten voor volwassen. De Nederlandse Zorgautoriteit geeft aan dat de kans groot is dat men de komende jaren meer premie voor de zorgverzekering gaat betalen. De reden is dat zorgverzekeraars de afgelopen jaren hun eigen reserves gebruikt hebben om de premies onder de kostprijs te houden. Dat is op de lange termijn niet houdbaar. 

Mogelijk interessante onderwerpen zijn:

Eigen risico in 2020

Over de basisverzekering dient iedere verzekerde op te draaien voor een deel van de eigen zorgkosten, dit wordt het verplicht eigen risico genoemd. Het eigen risico blijft in 2020 € 385,-. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat uw zorgverzekeraar kosten gaat vergoeden. Belangrijk is dat het eigen risico alleen van toepassing is op zorg uit de basisverzekering. Voor alle tandheelkundige kosten die voor vergoeding in aanmerking komen vanuit uw aanvullende tandartsverzekering geldt geen eigen risico. Het eigen risico geldt ook niet voor tandartskosten voor verzekerden onder de 18 jaar. Bepaalde bijzondere vormen van tandheelkundige zorg komen echter wel voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering. Hiervoor geldt dus ook een eigen risico.

Tandheelkundige kosten binnen de basisverzekering

De Telegraaf meldt dat de richtlijn voor de zorgpremie in 2020 zal stijgen naar € 118,- per maand. Dat  zou een stijging zijn van € 3,- per maand. Reguliere tandartskosten vallen voor volwassenen in de meeste gevallen buiten de basisverzekering, zoals controle of het vullen van een gaatje. Als u toch bepaalde tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering ontvangt, wordt voor deze kosten wel eerst het eigen risico aangesproken. In een situatie waarbij er sprake is van ernstige ontwikkelingsstoornissen, groeistoornissen, afwijkingen van mond of gebit of als er sprake is van een lichamelijke of geestelijke aandoening waarbij medische behandeling met tandheelkundige zorg vereist is, worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. Hier vallen de kosten die in het ziekenhuis gemaakt worden dus ook onder, bijvoorbeeld bij een lastige extractie waarbij de tandarts de kies zelf niet kan trekken.

Ook volwassenen die uitneembare gebitsprothesen of implantaten nodig hebben voor de boven- en/of onderkaak, krijgen de kosten vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten wordt ook uw eigen risico aangesproken. De kosten van een kunstgebit worden één keer per vijf jaar voor 75% betaald door de basisverzekering. De overige 25% van de kosten betaalt u zelf. Indien u het kunstgebit of klikgebit wil laten repareren of opnieuw passend wil laten maken (het zogenaamde rebasen), dan wordt dat voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering. De resterende 10% is uw eigen bijdrage. Ook de kosten voor tandheelkundige chirurgie uitgevoerd door de kaakchirurg worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoedingen tot 18 jaar

Ook kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor de meeste tandartskosten. Deze kosten worden vaak geheel vergoed en er geldt geen eigen risico. Het gaat om behandelingen als:

  • tandvleesbehandelingen;
  • verdovingen en restauratie van vullingen;
  • behandeling van kaak- en kauwklachten;
  • chirurgische tandheelkundige behandelingen, met uitzondering van implantaten;
  • uitneembare prothetische voorzieningen;
  • incidentele consulten
  • wortelkanaalbehandeling.

Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar valt niet binnen de vergoeding van de basisverzekering, net zoals kronen en bruggen, implantaten, gedeeltelijke prothese en het uitwendig bleken. Ouders met kinderen die mogelijk een beugel nodig hebben, kunnen zich hiervoor aanvullend verzekeren.

De kosten voor een orthodontische behandeling kunnen hoog oplopen, dus het zou verstandig kunnen zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten wanneer u denkt een beugel nodig te hebben. Een gemiddelde behandeling kan namelijk tussen de € 2.000,- en € 3.000,- kosten. De behandeling duurt vaak rond de twee jaar en omvat dus ook twee à drie verzekeringsjaren. U zult dus al snel drie jaar de premie van de aanvullende verzekering moeten betalen als u een vergoeding voor orthodontie vanuit de verzekering wilt ontvangen.

Wanneer tandartsverzekering nodig?

Het is nuttig om een tandartsverzekering af te sluiten indien u de verwachte kosten voor de tandarts niet zelf denkt te kunnen betalen. Het kan hierbij verstandig zijn om met uw tandarts te overleggen over de verwachte tandartskosten, zodat u niet voor verassingen komt te staan. De tandarts kan dan een offerte van de behandelingen voor u opmaken. Als u geen tandartsverzekering heeft, is het goed om te bedenken dat u voldoende gespaard moet hebben om de kosten zelf te betalen. Let wel dat niet elke zorgverzekeraar u zomaar accepteert voor de aanvullende tandartsverzekering, er worden namelijk vaak bepaalde acceptatievoorwaarden gehanteerd.

Veel mensen hebben echter helemaal geen aanvullende tandartsverzekering nodig. Zeker bij een gezond gebit haalt u er nauwelijks voordeel uit, omdat u dan al snel meer betaalt voor de premie dan wat u vergoed krijgt. Bijvoorbeeld: een periodieke controle kost volgend jaar € 22,16 (wettelijke tandartstarieven 2020). De kosten om één of twee keer deze controle zelf te betalen liggen veel lager dan de jaarlijkse kosten voor een aanvullende tandartsverzekering. Het is daarom verstandig om te controleren of het afsluiten van een tandartsverzekering wel loont. Bedenk vooraf hoeveel tandartszorg u waarschijnlijk nodig heeft het komende jaar en bereken hoeveel dit ongeveer zal gaan kosten. Is dit meer of minder dan de kosten van uw aanvullende tandartsverzekering? Gebruik voor de berekening de tarieven voor tandheelkundige zorg. De maximum tarieven zijn wettelijk vastgesteld en voor alle tandartspraktijken in Nederland gelden deze tarieven.

Dekking Maximumbedrag

Alle aanvullende tandartsverzekeringen vergoeden tot een maximaal bedrag per jaar aan tandartskosten. Alle kosten voor de tandarts die dit maximumbedrag overschrijden, moeten door de aanvullend verzekerde zelf worden betaald. Er zit dus verschil in wat u vergoed krijgt aan tandartskosten. De tandartsverzekering kan de gehele kosten vergoeden of alleen een deel van de gemaakte tandartskosten.

Wat wordt er vergoed?

Welke behandelingen precies vergoed worden hangt af van welk pakket u kiest, met andere woorden hoeveel u bereid bent voor uw tandartsverzekering te betalen. De meeste tandartsverzekeringen vergoeden in ieder geval de reguliere controleafspraken, bezoeken aan de mondhygiënist, en behandelingen als vullingen en kiezen trekken. De duurdere tandartsverzekeringen vergoeden daarnaast ook behandelingen als implantaten, kronen en bruggen, en het maken van (röntgen)foto’s.

De goedkoopste tandartsverzekering hoeft niet altijd de beste dekkingen te hebben. Een tip is dan ook om bij het kiezen van een verzekering niet alleen te kijken naar de premie die u moet betalen, maar ook naar de vergoedingen en voorwaarden van de tandartsverzekering. Soms sluit een zorgverzekeraar namelijk bepaalde vergoedingen uit (bijvoorbeeld het plaatsen van een kroon) of krijgt u voor bepaalde behandelingen slechts een deel van de kosten vergoed (bijvoorbeeld bij het maken van een röntgenfoto).

Verscheidenheid aan verzekeringen

Bij het kiezen van een tandartsverzekering valt het op dat er een enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan mogelijkheden bestaat. Er zijn namelijk bijna 60 verzekeringsmaatschappijen te onderscheiden, waarvan Achmea op dit moment marktleider is met ongeveer 5 miljoen verzekerden. Achmea is een overkoepelende organisatie met verschillende verzekeringsmaatschappijen, zoals FBTO en Zilveren Kruis. De één na grootste organisatie in Nederland is VGZ, die ongeveer 3,8 miljoen Nederlanders verzekerd heeft met een zorgverzekering. VGZ heeft ook verschillende verzekeringsmaatschappijen onder haar hoede, bijvoorbeeld Univé en IZA.

De grote hoeveelheid aan verzekeringen, het grote aantal doelgroepen, de verschillende vormen van de tandartsverzekeringen en de variabiliteit in prijs maakt de branche voor tandartsverzekeringen complex en niet erg transparant.

Wijzigingen tandartsverzekering

Vanwege de vele veranderingen kan het zeker geen kwaad om u tijdig goed te informeren. Het is goed om vergelijkingen te maken tussen de basisverzekeringen, aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen.

Overstappen

Wanneer u een passende zorgverzekeraar hebt gevonden, zeg dan uw huidige verzekering voor eind december op. Daarmee voorkomt u dat u bij twee zorgverzekeraars tegelijk bent verzekerd. Een zorgverzekeraar is wettelijk verplicht u aan te nemen voor de basisverzekering, maar voor een aanvullende verzekering bestaat deze acceptatieplicht niet.

EXTRA vragen

Heb je vooraf informatie gekregen over de kosten van de behandeling?
Hoe ben je te woord gestaan door de medewerkers van de praktijk?
Ben je goed geïnformeerd aan het begin van de behandeling?
Werd je geïnformeerd tijdens de behandeling?
Kreeg je advies en instructies na de behandeling?
Hoe is het resultaat na de behandeling?
De praktijk waar ik patiënt ben, kent flexibele openingstijden
De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?