Ingediend door admin-systeembeheer op di, 08/18/2015 - 14:29

Algemene vragen over de nieuwe zorgverzekeringswet

1.Wat zijn de hoofdlijnen van de Zorgverzekeringswet?

In hoofdlijnen kent de Zorgverzekeringswet de volgende punten:

 • één wettelijk vastgelegd basispakket;
 • verzekeringsplicht voor alle inwoners van Nederland vanaf 1 januari 2006 voor het basispakket, waarbij de jeugd tot 18 jaar gratis is verzekerd;
 • acceptatieplicht door zorgverzekeraars voor het basispakket.

2. Welke aanspraken m.b.t. mondzorg vallen in de basisverzekering?

Aanspraken zoals die zijn opgenomen in het huidige ziekenfondspakket gaan één op één over in de nieuwe basisverzekering. Dit betekent dat voor zowel de huidige ziekenfonds áls particulier verzekerden de volgende aanspraken in het basispakket zijn gewaarborgd:

 • bijzondere tandheelkunde;
 • de tandheelkundige zorg voor de jeugd tot 18 jaar;
 • chirurgie van specialistische aard (kaakchirurg) voor volwassenen;
 • de volledige prothese.

3. Waar kan ik als consument terecht voor meer informatie en vragen over de invoering van de Zorgverzekeringswet?

Algemene vragen
Met algemene vragen over de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet en de Zorgtoeslag kunt u terecht bij:
Het ministerie van VWS:

 • Postbus 51, telefoon 0800-8051 (gratis/bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 21.00 uur);
 • www.kiesbeter.nl, een initiatief van het ministerie van VWS met vergelijkende informatie over onder andere zorgverzekeringen (en in de loop van 2005 met meer informatie over het aanbod van zorgverzekeraars).

De Belastingdienst/Toeslagen:
www.toeslagen.nl, de site van de Belastingdienst/Toeslagen, of de Belastingtelefoon 0800-0543;
Informatie tandheelkundig gebied
Voor specifieke informatie op tandheelkundig gebied kunt u terecht bij:

 • De NMT: www.TandartsenNet.nl onder Informatie voor patiënten
 • TIP: het Tandheelkundig Informatiecentrum (TIP), telefoon 0900 2025012 (25 eurocent per minuut), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur en dinsdag en donderdag ook tussen 14.00 en 16.00 uur.

Vragen verzekering
Uw (potentiële) verzekeringsmaatschappij

Klachten
Voor klachten met betrekking tot het niet goed afhandelen van vragen door zorgverzekeraars kan men terecht op:
Ombudsmanzorgverzekeringen: www.ombudsmanzorgverzekeringen.nl

Overig
NPCF: www.npcf.nl, de site van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.

4. Wat zijn de belangrijke data/stappen m.b.t. de invoering van de zorgverzekeringswet?

September 2005: Aanvraagformulier zorgtoeslag van de Belastingdienst.
Als u voor zorgtoeslag - gelet op uw inkomen - in aanmerking komt, krijgt u in september van de Belastingdienst een formulier voor het aanvragen van de zorgtoeslag. U hoeft dit formulier niet zelf aan te vragen.

Vóór 1 november 2005: Aanvraagformulier terugsturen
Als u vóór 1 november uw aanvraagformulier voor de zorgtoeslag terugstuurt, dan zorgt de Belastingdienst ervoor dat u - als u recht heeft op de zorgtoeslag - de eerste maandelijkse betaling eind december ontvangt. Dat is dus voordat u premie moet gaan betalen voor de nieuwe basisverzekering.

Uiterlijk 16 december 2005: Aanbod van uw huidige zorgverzekeraar
Uw huidige zorgverzekeraar doet u vóór 16 december een aanbod voor een nieuwe basisverzekering en een eventuele aanvullende verzekering. Dit aanbod is integraal (basispakket én aanvullend als u nu ook aanvullend bent verzekerd) en hierdoor afgestemd op uw huidige verzekeringsdekking. Voor die aanvullende verzekering moet uw verzekeraar u tot 1 maart 2006 toelaten zonder selectie naar risico, leeftijd en geslacht. U kunt ook voor een andere basisverzekering of zorgverzekeraar kiezen.

1 januari 2006: De nieuwe Zorgverzekeringswet gaat in
Als u op 1 januari nog niet heeft gereageerd op het aanbod van uw zorgverzekeraar, dan bent u vanaf die datum automatisch verzekerd voor uw basisverzekering. Ook voor de aangeboden aanvullende verzekering accepteert uw zorgverzekeraar u tot 1 maart 2006 zonder selectie. Zo loopt u niet het risico onverzekerd te zijn en heeft u aan uw verzekeringsplicht voldaan. Heeft u uw verzekeraar voor 1 maart 2006 gemeld dat u níet op het aanbod in wilt gaan, dan dient u zichzelf vóór 1 mei 2006 te verzekeren.

1 maart 2006: Tot deze datum is het aanbod van uw verzekeraar geldig
Tot 1 maart 2006 kunt u opzeggen als u een andere basisverzekering of zorgverzekeraar wilt kiezen. Maar let wel: uiterlijk 1 mei 2006 moet u verzekerd zijn. Vervolgens kunt u jaarlijks per 1 januari van zorgverzekeraar wisselen.

1 mei 2006: U moet nu verzekerd zijn
Als u het aanbod van uw huidige verzekeraar heeft afgewezen, heeft u tot 1 mei 2006 de tijd om een basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar af te sluiten. Indien u na 1 mei 2006 niet verzekerd bent, kunt u een boete krijgen. Op welk moment u uw basisverzekering ook afsluit: u betaalt altijd premie vanaf 1 januari 2006.

5. Welke keuzemogelijkheden heeft de consument bij het afsluiten van een nieuwe basisverzekering?

Hoewel er één basispakket is, zijn er verschillende keuzemogelijkheden:

 • De consument kan vanaf 1 januari 2006 zelf zijn zorgverzekeraar kiezen;
 • De consument kan qua soort polis kiezen uit twee hoofdvormen (naturapolis of restitutiepolis) of een mix daarvan;
 • Zorgverzekeraars kunnen voor het basispakket een aanbod doen voor een eigen risico tussen €100,- en €500,- en bij keuze hiervoor een korting op de nominale premie bieden;
 • Aanvullend verzekeren blijft na 1 januari 2006 mogelijk, hiervoor geldt geen acceptatieplicht.

6. Wat gaat u betalen voor de nieuwe basisverzekering?

Dat is afhankelijk van de verzekering die u kiest en uw specifieke situatie. U gaat een vaste (nominale) premie en een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. De nominale premie zal naar verwachting rond de €1100,- per jaar gaan bedragen. De precieze hoogte van de premie hangt onder meer af van de verzekering en de verzekeraar die u kiest.
Een premiekorting is mogelijk als u kiest voor een eigen risico of verzekerd bent via een collectief contract. Daarnaast is iedereen die een belastbaar inkomen heeft uit werk en woning (box 1), voor de basisverzekering een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 6,25%. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht deze bijdrage te vergoeden. Afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Belastingdienst: de zorgtoeslag. Daarnaast neemt het kabinet een aantal fiscale maatregelen waardoor de premie voor iedereen betaalbaar blijft (zoals bijvoorbeeld de zorgtoeslag).

7. Blijft er in de Zorgverzekeringswet net als nu in de Ziekenfondswet sprake van eigen bijdragen?

Ja, maar jeugdigen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van de eigen bijdragen.
Voor een volledige prothese moeten ziekenfondsverzekerden nu 25% bijbetalen. Ook voor bijzondere tandheelkunde is in sommige gevallen een eigen bijdrage verschuldigd. Zoals het er naar uitziet blijft dat ook in de nieuwe Zorgverzekeringswet het geval.

8. Wat houdt de no-claimregeling in?

De no-claimregeling houdt in dat u als verzekerde €255,-* kunt terugkrijgen als u in één jaar geen zorgkosten maakt. Maakt u zorgkosten, maar minder dan €255,-*, dan krijgt u het verschil na afloop van het verzekeringsjaar terug. Bezoeken aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet mee voor de no-claim. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt de no-claimteruggave niet, omdat zij geen premie betalen.
(* Dit bedrag geldt voor 2005 en wordt ieder jaar opnieuw bepaald).

9. Geldt de no-claimregeling ook voor de mondzorg?

Ja, deze geldt ook voor de mondzorg. Voor kinderen tot 18 jaar geldt de no-claimteruggave regeling niet.

10. Welke zorg zit er in een aanvullende verzekering?

Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen, zoals tandartshulp voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Zorgverzekeraars zullen verschillende aanvullende verzekeringen aanbieden. U heeft keuze uit deze aanbieding van verzekeraars waarin voor iedere polis is bepaald welke zorg volledig of gedeeltelijk wordt vergoed.

11. Kan ik als patiënt altijd mijn eigen tandarts houden?

Dit is niet op voorhand te zeggen. Dat is van twee zaken afhankelijk: de polis(voorwaarden) en het antwoord op de vraag of uw tandarts een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar.
In polisvoorwaarden kunnen zorgverzekeraars voorwaarden hebben opgenomen waardoor niet alle tandheelkundige hulp door uw tandarts kan worden gedaan om voor vergoeding in aanmerking te komen. Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat een prothese alleen door een tandprotheticus mag worden gemaakt om voor vergoeding in aanmerking te komen. Of preventieve jeugdzorg door de mondhygiënist.
Daarnaast is het afhankelijk van het antwoord op de vraag of uw tandarts een overeenkomst heeft met de zorgverzekeraar. Als uw tandarts geen overeenkomst met uw zorgverzekeraar heeft, kan in de polisvoorwaarden zijn bepaald dat u dan niet alle kosten krijgt vergoed.

12. In de Zorgverzekeringswet wordt gesproken over functiegerichte omschrijvingen van de aanspraak. Wat houdt dit in?

Dit houdt in dat wel wordt omschreven voor welke vormen van zorg (bijvoorbeeld mondzorg) men is verzekerd, maar dat niet in de wet is vastgelegd door wie deze zorg verleend dient te worden. Dit laatste wordt omschreven in de zorgpolis, dat wil zeggen dat in de verzekering die een verzekerde met een zorgverzekeraar sluit wordt beschreven wie die zorg verleent. In het geval van mondzorg kan het bijvoorbeeld zo zijn dat zorgverzekeraars in hun polissen opnemen dat bijvoorbeeld een prothese alleen door een tandprotheticus mag worden gemaakt.