Ingediend door admin-systeembeheer op di, 08/18/2015 - 16:20

Vragen over de nieuwe verzekeringspolis

1. Wanneer krijg ik meer inzicht in het aanbod van zorgverzekeraars?

Het is op dit moment onzeker wat de zorgverzekeraars gaan doen: wat voor soort verzekeringen ze gaan aanbieden, wat de hoogte van de premie en de aard van de verzekering zal zijn. Pas in de loop van dit najaar komt er meer bekendheid over de feitelijke ontwikkelingen bij zorgverzekeraars. Uiterlijk 16 december 2005 ontvangen verzekerden van hun huidige zorgverzekeraar een aanbod voor de nieuwe basisverzekering. Dit aanbod is integraal (basispakket én aanvullend als u nu ook aanvullend bent verzekerd) en hierdoor afgestemd op uw huidige verzekeringsdekking. Voor zowel het basispakket als die aanvullende verzekering moet uw verzekeraar u tot 1 maart 2006 toelaten zonder selectie naar risico, leeftijd en geslacht. U kunt ook voor een andere basisverzekering of zorgverzekeraar kiezen.

2. Wat is het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis?

Een naturapolis is vergelijkbaar met de huidige ziekenfondspolis. Dat wil zeggen dat de verzekerde geen vergoeding krijgt, maar de zorg in natura wordt verleend. De zorgverzekeraar moet zorg inkopen en in principe gaat de verzekerde naar een gecontracteerde zorgaanbieder. De tandarts stuurt zijn nota niet direct naar de patiënt, maar regelrecht naar de zorgverzekeraar.

3. Is de premie voor een naturapolis net zo hoog als voor een restitutiepolis?

De verwachting is dat de premie voor een naturapolis lager is. Het idee hierachter is dat deze zorg direct wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar waardoor er sprake is van minder administratieve lasten (lees kosten).

4. Kunnen verzekerden worden verplicht om een naturapolis af te sluiten?

Nee, verzekerden zijn vanaf 1 januari 2006 vrij in hun keuze voor een zorgverzekeraar en in hun keuze voor de soort polis.

5. Kan een verzekerde met een naturapolis toch naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder?

Ja, dat kan maar de verzekerde krijgt dan een percentage van zijn rekening vergoed door de zorgverzekeraar. Hoe hoog dit percentage zal zijn is nog niet bekend. Het resterende percentage zal de verzekerde zelf moeten betalen.

6. Mag ik mijn basispakket en mijn aanvullende verzekering bij twee verschillende zorgverzekeraars afsluiten?

Ja, u mag uw basispakket en aanvullende verzekering bij twee verschillende zorgverzekeraars afsluiten. Wij adviseren u hier vooraf wel over te informeren omdat niet iedere verzekeraar dit doet.

7. Ik heb met mijn tandarts een nieuwe afspraak gemaakt voor januari 2006. Ik weet nu nog niet hoe ik dan verzekerd ben en mijn tandarts weet op dit moment nog niet met welke zorgverzekeraars hij een overeenkomst heeft. Hoe kan hiermee worden omgegaan?

Op dit moment wordt er gewerkt aan een overgangsregeling in het kader van de Invoering- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (de wet die de uiteindelijke invoering van de Zorgverzekeringswet mogelijk moet maken). Hoe deze overgangsregeling er precies uitgaat zien is op dit moment nog niet duidelijk. De NMT heeft de vraag hoe in deze situatie te handelen voorgelegd aan het ministerie van VWS.

8. Wordt de huidige particulier verzekerde in de nieuwe basisverzekering beperkt in zijn/haar keuzevrijheid ten aanzien van protheses?

Ja, de keuzevrijheid voor een prothese wordt beperkt. Een particulier verzekerde krijgt nu vaak een bepaald bedrag voor een volledige prothese vergoed, waardoor hij/zij zelf kan kiezen waar en hoe een prothese wordt geleverd. Het ziet er naar uit dat zorgverzekeraars gaan sturen en zo meer willen bepalen waar de prothese wordt gemaakt.