OVER TANDARTS.NL

Tandarts.nl voorziet consumenten van betrouwbare en onafhankelijke informatie over mondzorg. De informatie is volledig en is samengesteld in samenwerking met tandartsen en mondhygiënisten. Op Tandarts.nl kunnen consumenten op het forum in gesprek gaan met mondzorgverleners. Alle praktijken in Nederland staan op Tandarts.nl vermeld met hun specialismen, team, waarderingen, openingstijden, link naar de website en telefoonnummer zodat een patiënt gemakkelijk kan kiezen voor een tandartspraktijk of mondhygiënist. Alle praktijken op Tandarts.nl hebben gratis de mogelijkheid om informatie van de praktijk aan te vullen en of te wijzigen. Tandarts.nl is de grootste onafhankelijke tandheelkundige website in Nederland en krijgt per maand meer dan 300.000 unieke bezoekers.

Stichting Dental Promotion

Stichting Dental Promotion (Europe) beheert de website van Tandarts.nl. Wij geloven dat motivatie de sleutel is tot verbetering van goede mondzorg. Door kennis en informatie op een leuke en begrijpelijke manier over te brengen, worden patiënten gestimuleerd tot een beter mondhygiëne. Wij benadrukken het belang van goede mondzorg en plaatsen het in perspectief van de algehele gezondheid.

Waardering praktijk

Tandarts.nl beoordeelt vooraf de waardering van een praktijk zodat er geen onterechte reacties of scheldpartijen geplaatst worden. Een slechte ervaring wordt wel gepubliceerd, ook daarin is Tandarts.nl een onafhankelijk platform. Het schild met de totaalscore van Tandarts.nl mag een praktijk op zijn website tonen door gebruik te maken van een link (code).

Samenwerking praktijk

Voor een praktijk is een samenwerking met Tandarts.nl voor een periode van zes maanden. De samenwerking kan door een praktijk zonder opzegtermijn worden beëindigd. De kosten van een samenwerking zijn relatief laag omdat Stichting Dental Promotion (Europe) de kosten kan delen met de vele praktijken die inmiddels zijn aangesloten.

Steun op forum

Het forum op de website waar mensen met elkaar in gesprek kunnen over tandheelkundige problemen, blijkt onverminderd populair. Een team van vrijwilligers dat bestaat uit tandartsen, assistentes, orthodontisten en mondhygiënisten is hierbij betrokken. Als iemand behoefte heeft aan uitleg over de pijn die hij of zij ervaart na een wortelkanaalbehandeling en de woorden leest dat dit na een week vaak weer voorbij is, werkt dat heel geruststellend. We zijn er trots op dat we dit met Tandarts.nl mogelijk maken.

Reclame

Hoe zit het met objectieve informatie op Tandarts.nl en reclame op de website? Het onderhouden en uitbreiden van Tandarts.nl kost naast tijd ook geld. Hierdoor zijn reclame-inkomsten voor Tandarts.nl noodzakelijk. Alle reclame-inkomsten zijn afkomstig van praktijken en bedrijven op deze website. Wij zijn blij dat zij de kwaliteit van Tandarts.nl herkennen en op de website vermeld willen staan. In geen geval passen wij onze informatieve tekst aan om tegemoet te komen aan een fabrikant of tandartspraktijk.

Drijfveer

Sinds de oprichting worden alle vragen op het forum beantwoord. Je kunt wel stellen dat ik als beheerder inmiddels ook een grote hoeveelheid kennis heb opgedaan over mondzorg. Dat komt voor een belangrijk deel door wat ik lees op het forum. Ik ben ervan geschrokken dat voor zoveel mensen de angst voor de tandarts reëel is. In een groot deel van de gevallen is dat te herleiden naar een gebeurtenis uit hun jeugd. Zo’n gebeurtenis kan ook op latere leeftijd nog grote gevolgen hebben. Een goed verzorgd gebit is belangrijk voor sociale contacten en bovenal voor iemand zijn gezondheid. Samen met het bieden van een plek aan tandartsen is dat precies de reden dat ik Tandarts.nl mede beheer.

VOOR PRAKTIJKEN