OVER TANDARTS.NL

Ingediend door admin op ma, 06/07/2021 - 16:22
  About us

  Hoe is het begonnen?

  Tandarts.nl, opgericht in 2001 door tandartsen, is uitgegroeid tot het grootste dentale platform voor de (zorg)consument/patiënt met dagelijks duizenden bezoekers op zoek naar informatie, antwoorden of een tandartspraktijk.

  Op het platform Tandarts.nl is een uitgebreid aanbod van kennispagina’s te vinden. Op veel vragen is een antwoord te lezen of kan deze gesteld worden op het forum. Het platform heeft eind 2020 een upgrade gekregen in zowel de lay-out als content managementsysteem. Daarmee is de site klaar voor de toekomst en kunnen we verder ontwikkelen. Daarnaast is, mede door de maatschappelijke veranderingen (COVID-19), de missie mee-ontwikkeld om de behoefte aan kennis voor een bewuste eigen regie over de gezondheid te kunnen vervullen. Iedereen een gezonde mond en toegang tot dentale zorg. 

  De missie van Tandarts.nl

  Onafhankelijk, betrouwbaar en compleet!

  Vanuit een realistisch idealisme wil Tandarts.nl een bijdrage leveren aan een gezonder en weerbaarder Nederland. Door de bezoeker breed te informeren en motiveren willen we dat elke bezoeker zich kan herkennen en na een bezoek aan Tandarts.nl een volgende stap weet te zetten richting een goede mondhygiëne en daarmee betere mondgezondheid. De mondgezondheid staat in relatie tot de algemene gezondheid waar steeds meer over bekend wordt en waar we meer aandacht voor gaan vragen. Naast bewustwording en kennis delen maken we de stap naar de tandarts of mondhygiënist praktisch en kleiner. Op deze wijze willen we bijdragen aan een gezonder en weerbaarder Nederland.

    de spin - in - het dentale web                                                

  Hoe doen we dat?

  Tandarts.nl volgt de ontwikkelingen wereldwijd op de voet. Belangrijke en bijzondere inzichten, ontdekkingen en (aanvullende) kennis delen we met de bezoekers via nieuwsberichten, sociale media of in de vele kennispagina‘s op de site.

  Onafhankelijk!

  Het platform is onafhankelijk en is daardoor vrij om breed te informeren. Tandarts.nl geeft objectief informatie over reguliere-, natuurlijke- en biologische tandheelkunde. Door zo compleet mogelijk te informeren kan de bezoeker zelf kiezen welke tandarts of mondverzorgingsproduct het beste bij hem of haar past.

  Tandarts.nl brengt de bezoeker en de praktijk bij elkaar.

  Eenmaal goed geïnformeerd kan de bezoeker eenvoudig en op hetzelfde moment een tandarts of mondhygiënist naar keuze in de buurt vinden voor de professionele dentale begeleiding.

  Alle praktijken in Nederland zijn op Tandarts.nl vermeld met specialismen, team, openingstijden, locatie en waarderingen. Praktijken met specialismen behorend bij een onderwerp op een kennispagina worden automatisch ernaast getoond wat het vinden van een geschikte praktijk makkelijker maakt.

  Alle praktijken op Tandarts.nl hebben de mogelijkheid om informatie van de praktijk aan te vullen en of te wijzigen, dit is een handeling zonder kosten voor de praktijk.

  Hoe wordt Tandarts.nl gefinancierd?

  Het platform Tandarts.nl is ondergebracht bij Stichting Dental Promotion Europe. Het platform met ruim 300.000 bezoekers per maand onderhouden en verder te kunnen ontwikkelen kost veel tijd en geld. Wat betreft de inhoud en leveren de gepassioneerde professionele auteurs op vrijwillige basis hun bijdragen aan de site. Het platform is een spreekbuis voor professionals om de bezoeker te kunnen bereiken en andersom.

  Het technische gedeelte wordt door professionele webdesigners uitgevoerd. De praktijken die meewerken aan de maatschappelijke missie van Tandarts.nl bieden we handige tools om b.v. kwaliteit en zichtbaarheid te verhogen en praktijkkosten te verlagen waarvoor een relatief kleine bijdrage wordt gevraagd en met deze financiële ondersteuning kan de site worden onderhouden. Om verder te kunnen ontwikkelen is er ruimte gecreëerd voor enkele adverteerders. Tandarts.nl gelooft daarnaast in samenwerking met interessante partijen om elkaar te versterken in professie en missie.

  Het forum

  Het forum op de website is de plek waar mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan over tandheelkundige problemen. Het forum blijkt onverminderd populair. Een team van vrijwilligers bestaande uit tandartsen, (preventie)assistentes, orthodontisten en mondhygiënisten is hierbij betrokken om regelmatig vragen te beantwoorden. Als iemand vragen of twijfels heeft en vervolgens professioneel advies krijgt dan werkt dat heel geruststellend. Men kan 24/7 terecht op het forum, het luisterend oor is dus altijd beschikbaar. We zijn er trots op dat we deze service met Tandarts.nl mogelijk kunnen maken.

  De site is vernieuwd!

  Bij aanvang van deze nieuwe fase wordt de site bezocht door 10.000 á 12.000 bezoekers per dág en we zien een stijgende trend wat motiveert om met nog meer zorg en aandacht de (zorg)consument bij te staan.

  Dank voor het lezen!

  Iedereen kan meegroeien en meewerken aan het ontwikkelen van Tandarts.nl waarbij informatie en motivatie voor patiënten/consumenten een bijdrage levert aan inzicht en het belang van een gezonde mond. Dat kan als praktijk of zzp’er met een samenwerking (met alle service van dien) of als ambassadeur/gastschrijver.

  Sluit jij je aan?

  Heb je nog vragen of wil je meer weten? Heb je al ideeën? Wil je weten wie de mensen zijn achter Tandarts.nl? Voel je vrij om ons te benaderen via info@tandarts.nl.

  Mission

  De missie van Tandarts.nl

  Onafhankelijk, betrouwbaar en compleet!

  Vanuit een realistisch idealisme wil Tandarts.nl een bijdrage leveren aan een gezonder en weerbaarder Nederland. Door de bezoeker breed te informeren en motiveren willen we dat elke bezoeker zich kan herkennen en na een bezoek aan Tandarts.nl een volgende stap weet te zetten richting een goede mondhygiëne en daarmee betere mondgezondheid. De mondgezondheid staat in relatie tot de algemene gezondheid waar steeds meer over bekend wordt en waar we meer aandacht voor gaan vragen. Naast bewustwording en kennis delen maken we de stap naar de tandarts of mondhygiënist praktisch en kleiner. Op deze wijze willen we bijdragen aan een gezonder en weerbaarder Nederland.

                                                      Tandarts.nl is de spin en het dentale web

  Writers en Co

   

  Auteurs & Ambassadeurs

  Een compleet overzicht van alle auteurs van heden en verleden Auteurs, Bloggers, en Forum vrijwilligers

  Informeren, motiveren en inspireren anno 2021

  Als onafhankelijk platform is Tandarts.nl vrij om de bezoeker breed te informeren. Het informeren gebeurt zorgvuldig door zowel dentale zorgprofessionals als zorgprofessionals uit de algemene geneeskunde, regulier en complementair. Inmiddels is er een groeiend team vrijwilligers die met enthousiasme bijdragen aan actuele kennis en inzichten middels nieuwsberichten, sociale media en kennispagina’s op de site. Daarnaast worden op het forum vragen beantwoord door dentale professionals.

  Ben je een (aankomend) professional?

  Wil jij je aansluiten bij het team professionele vrijwilligers van Tandarts.nl bestaande uit tandartsen, artsen, specialisten, mondhygiënisten, therapeuten en studenten? Lees dan even verder.

  Wat doet Tandarts.nl?

  De missie van Tandarts.nl in het kort; Door de bezoeker breed te informeren, motiveren en inspireren willen we dat iedereen zich kan herkennen en na een bezoek aan Tandarts.nl een volgende stap kan zetten richting een goede mondhygiëne en daarmee een betere mondgezondheid. Naast bewustwording en kennis delen maken we de stap naar de tandarts of mondhygiënist praktisch en kleiner. Op deze wijze willen we bijdragen aan een gezonder en weerbaarder Nederland.

                                                                                      Tandarts.nl als de Spin in het Dentale web!

  Onafhankelijk!

  Het platform is onafhankelijk en is daardoor vrij om breed te informeren. Tandarts.nl heeft in 2020 een deels zichtbare transformatie ondergaan met o.a. een frissere lay-out en een ingrijpende onzichtbare ontwikkeling in het content-managementsysteem waardoor we klaar zijn voor de toekomst. Bij aanvang van deze nieuwe fase wordt de site bezocht door 10.000 á 12.000 bezoekers per dág en we zien een stijgende trend wat motiveert om met nog meer zorg en aandacht de (zorg)consument bij te staan.

  Hoe wordt de site gefinancierd?

  De praktijken die meewerken aan de maatschappelijke missie van tandarts.nl bieden we handige tools om b.v. kwaliteit en zichtbaarheid te verhogen en praktijkkosten te verlagen waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd en met deze financiële ondersteuning kan de site worden onderhouden. Om verder te kunnen ontwikkelen is er ruimte gecreëerd voor enkele adverteerders.

  Tandarts.nl gelooft daarnaast in een samenwerking (met gesloten beurs) met partijen waarvan missie in het verlengde ligt van het onze waardoor we elkaar kunnen versterken in missie en professie.

  Sluit jij je aan?

  Tandarts.nl heeft altijd ruimte voor studenten en professionals die op basis van maatschappelijke betrokkenheid als ambassadeur, deskundige op het forum, content-checker of gastschrijver bij willen dragen aan de missie van het platform. Invulling en tijdbesteding is een persoonlijke keuze en natuurlijk afhankelijk van de studie- en werkbelasting van het moment. Het zal altijd een win – win samenwerking zijn waarbij de ‘win’ voor iedereen persoonlijk is.

  Wat bieden wij:

  • Meegroeien en meewerken aan het ontwikkelen van Tandarts.nl waarbij informatie en motivatie voor patiënten/consumenten een bijdrage levert aan inzicht en het belang van een gezonde mond.
  • Een professioneel mailadres je naam@tandarts.nl op kosten van tandarts.nl.
  • Platform waar jij je kan profileren als (aankomend) tandarts, specialist, mondhygiënist, arts of andere professie.
  • Platform om artikelen te plaatsen voor de consument en de dentale wereld.
  • Naamsbekendheid en een plek in de galerij van ambassadeurs met foto en presentatie in woorden.
  • Toegang tot een groot netwerk.
  • Voor de studenten een voortrekkersrol al voor je bent afgestudeerd.
  • Jaarlijks een ‘dank je wel’ bijeenkomst met alle ambassadeurs waar we successen kunnen evalueren op gepaste wijze.

  Wat zijn onze verwachtingen:

  • Enthousiaste betrokkenheid
  • Uitdragen en ondersteunen missie.
  • Kennis inzetten op nader te overleggen uitingen in overleg met de beheerder.
  • Eigen netwerk inzetten op gepaste wijze voor jezelf en voor Tandarts.nl.

  Heb je nog vragen of wil je meer weten? Heb je al ideeën? Wil je weten wie de mensen zijn achter Tandarts.nl? Voel je vrij om ons te benaderen via info@tandarts.nl.

  Praktijkpagina

  Practice page

  Praktijkpagina & eigen website samen sterk!

  Voor wie een eigen praktijkwebsite heeft lijkt het dubbel om ook een praktijkpagina op Tandarts.nl te hebben. We leggen u uit waarom het toch van belang is.

  Naast de reviews die de zoekmachines verzamelen zijn er verzekeringsplatforms, patiëntenplatforms en commerciële waarderingssites actief. Allemaal met een eigen insteek en/ of belang. In veel gevallen zijn platvormen daardoor beperkt in informatie en in breedte van de doelstelling.

  Via veelal zoekopdrachten komen dagelijks tussen de 12.000 – 14.000 bezoekers op het platform Tandarts.nl. Men komt op het dan direct op het Forum, op de informatiepagina’s of men zoekt direct naar een dentale praktijk. 

  De missie van de site is de bezoeker te informeren, motiveren door het belang van goede mondzorg en mondgezondheid aandacht te geven vanuit verschillende invalshoeken. Daarnaast maken we de stap naar de tandarts of mondhygiënist praktisch en kleiner. Elke bezoeker van Tandarts.nl moet zich kunnen herkennen en gehoord voelen om een stap te kunnen zetten richting een betere mondgezondheid.

  Dit ziet de (nieuwe) patiënt op de praktijkpagina.

  In een oogopslag alle noodzakelijke informatie en een eerste indruk van de praktijk.

  • Openingstijden
  • Zichtbaarheid en zoeken op de kaart (Google Maps)
  • Contactgegevens *0
  • Spoedservice binnen openingstijden van de praktijk
  • Avond- en weekend spoedservice en telefoonnummer
  • Reviews van Tandarts.nl per behandelaar
  • Reviews van Google per praktijk
  • Weergave van certificeringskeurmerk; ISO-9001, HKZ of de AutoAudit *2
  • De behandelaren uitgelicht inclusief de reviews via een clickable personal page waarbij elke behandelaar zich kan profileren!
  • Sfeerimpressie van de praktijk d.m.v. foto’s
  • De eigen unieke omschrijving van de praktijk.

  Voordelen zijn:

  De patiënt ziet overzichtelijk en transparant informatie op deze veel bezochte site.

  • Bij vergelijk van praktijken zijn uw pluspunten snel en overzichtelijk zichtbaar.
  • Via veelvoorkomende vragen over aandoeningen, pijnklachten, angst en kosten komen bezoekers op Tandarts.nl waarbij in een kolom naast de informatiepagina’s de praktijken direct zichtbaar zijn.
  • Tandarts.nl staat in bijna alle plaatsten bovenaan in de zoekresultaten.
  • De data van Tandarts.nl wordt gebruikt door een aantal (grote) zorgverzekeraars om praktijken te zoeken en te adviseren aan hun cliënten.
  • Resultaten van adverteren voor uw praktijk bij zoekmachines is sterk afhankelijk van het budget dat er dagelijks beschikbaar is. Het geeft zichtbaarheid voor de duur dat het advertentiebudget dit toelaat. Bij tandarts.nl zit daar geen limiet aan, uw praktijk is altijd zichtbaar!

   Interactieve functies voor de patiënt

  • Zich aanmelden 24/7 als nieuwe patiënt via een webformulier.
  • Direct vanuit de site in 1 klik de praktijk bellen om een afspraak te maken.
  • Een afspraak aanvragen middels een terugbelverzoek is mogelijk. We zien dat in de huidige 24 uursmaatschappij een groeiend aantal mensen hier gebruik van maken buiten de openingstijden van een praktijk.
  • Via de Tandarts.nl doorklikken naar de website van de praktijk.

  Weergave van Tandarts.nl binnen zoekresultaten per stad of regio

  Tandarts zoeken in Google search op plaats
  Op de resultaten pagina van o.a. de Google zoekmachine staat Tandarts.nl in de meeste gevallen bovenaan.

  Zoeken binnen Tandarts.nl

  Zoeken naar een dentale praktijk kan door klikken op de kaart, op locatie, per postcode, op specialisaties, behandelingen of aandoening.

  Kaart van Nederland met alle tandartspraktijken

   

  Zoeken per plaats

  Praktijk zoeken per plaats

  Op de mobile zijn de functies en weergave aangepast aan het type mobile.

   

  Lijst met praktijken

  Lijst met selectie mogelijkheid van alle praktijken in Nederland.

   

  Zichtbaar bij alle informatiepagina’s over aandoeningen, behandelingen, angst en preventie.

   

  Bij informatie pagina's overzicht van praktijken in de buurt

   

  • Zichtbaar bij de vele onderwerpen op het Forum.
  • Via de zorgadviseurs en zorgzoekers van diverse Zorgverzekeraars.

   

  Nieuwe patiënten

  New patients

  in bewerking

  Waarderingen

  Review system

   

  Weergave reviews van Google en Tandarts.nlWaarderingen van Zorgkaart Nederland

  Steeds meer mensen zoeken en vergelijken online voor ze een keuze maken. Tandarts.nl geeft de reviews weer die gemaakt zijn via Google en Tandarts.nl.

  Eigen regie over de praktijkpagina

  Alle praktijken kunnen na inlog de eigen praktijkpagina bewerken en actualiseren. Dit kan zonder betaalde samenwerking met Tandarts.nl.

  Patiënten waarderingen verzamelen

  Er zijn verschillende methodes:

  • Verstrekken van Flyers (te verkrijgen bij Tandarts.nl)
  • Upload van file van patiënten die de afgelopen dag(en) een behandeling hebben gehad. *3
  • Geautomatiseerd patiënten uitnodigen voor gebruikers van Oase (Service bij samenwerking Platina)
  • Geautomatiseerd via Review Collect. Direct vanuit de meeste patiëntenadministraties met een uitgebreide en geavanceerde koppeling. (Externe service via Review Collect)

  KRT goedgekeurde Patiënten tevredenheidsonderzoeken

  • Via Tandarts.nl is het een optie om het patiëntenpakket Happy Survey*4 te combineren voor tevredenheidsonderzoeken. Voordeel is dat de ingevulde enquête zowel intern als extern voor de praktijk een blijvende werking heeft.
  • Via Review Collect is het mogelijk om de optie te kiezen van Medisch ondernemen.

  Minder positieve reacties

  Als praktijk heeft u de mogelijkheid om bij een waardering van een patiënt een nuancering of reactie te schrijven.

  Alleen maar ‘top!’ reacties is niet geloofwaardig dus een meer kritische beoordeling tussen de vele positieve waarderingen geeft een reëel en betrouwbaar beeld en wordt ook zo door google geïnterpreteerd.

  Nuancering bij paiëntenwaardering

  Waardering per behandelaar. 

   

  Schildjes

  Quality shields

  in bewerking