Ingediend door admin-systeembeheer op di, 08/18/2015 - 14:22

Vragen over de aanvullende tandartsverzekering

Welke zorg zit er in een aanvullende tandartsverzekering?

Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen, zoals tandartshulp voor verzekerden ouder dan 21 jaar. Zorgverzekeraars zullen verschillende aanvullende verzekeringen aanbieden. U heeft keuze uit deze aanbiedingen van verzekeraars waarin voor iedere polis is bepaald welke zorg volledig of gedeeltelijk wordt vergoed.

Wat kost een aanvullende tandartsverzekering?

Dat is niet vooraf te zeggen. De kosten van een aanvullende verzekering zijn afhankelijk van:

  • De zorgverzekeraar: verschillende zorgverzekeraars zullen verschillende aanvullende verzekeringen aanbieden die kunnen verschillen in prijs en dekking. Ook als zorgverzekeraars hetzelfde pakket aanbieden kan hierin verschil van prijs zijn.
  • De dekking: zorgverzekeraars zullen verschillende aanvullende verzekeringen aanbieden. In principe kunnen die elke vorm van geneeskundige zorg omvatten die in Nederland verkrijgbaar is. Hoe breder de dekking van uw aanvullende verzekering, hoe hoger echter de premie.

Wordt iedereen voor een aanvullende tandartsverzekering geaccepteerd?

Nee, niet iedereen wordt automatisch voor een aanvullende tandartsverzekering geaccepteerd. Voor de aanvullende verzekeringen geldt de acceptatieplicht niet. Dat betekent echter niet dat u geen aanvullende verzekering kunt afsluiten. Het betekent wel dat als u op leeftijd bent of een hoog gezondheidsrisico heeft, sommige verzekeraars u zullen weigeren en andere verzekeraars een hogere premie van u kunnen eisen. Voor uitgebreidere tandheelkundige verzekeringen kan aan u of uw tandarts worden gevraagd om een verklaring in te vullen over de gebitstoestand.

Betaalt iedereen evenveel voor een aanvullende tandartsverzekering?

Alleen als er sprake is van dezelfde aanvullende verzekering. De kosten zijn afhankelijk van het pakket dat u kiest. Zorgverzekeraars kunnen voor verschillende pakketten verschillende premies vragen.

Is het noodzakelijk om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten?

Het basispakket van de nieuwe zorgverzekering is wettelijk vastgelegd en is gelijk aan de huidige dekking van het ziekenfonds en dat van de meeste particuliere verzekeringen. Als u deze dekking voldoende vindt hoeft u zich niet aanvullende te verzekeren. Als u deze dekking te beperkt vindt, kunt u zich aanvullend verzekeren.

Mag een zorgverzekeraar mijn huidige aanvullende tandartsverzekering opzeggen?

Dat mag uw huidige zorgverzekeraar alleen als dat in de polis van uw aanvullende verzekering staat.

Mag ik mijn basispakket en mijn aanvullende tandartsverzekering bij twee verschillende zorgverzekeraars afsluiten?

Ja, u mag uw basispakket en aanvullende verzekering bij twee verschillende zorgverzekeraars afsluiten. Wij adviseren u hier vooraf wel over te informeren omdat niet iedere verzekeraar dit doet.

Mag de verzekeraar voor het sluiten van een aanvullende tandartsverzekering ook een gezondheidsverklaring of een medische controle vragen?

Ja, dat mag. Voor uitgebreidere tandheelkundige verzekeringen kan aan u of uw tandarts worden gevraagd om een verklaring in te vullen over de gebitstoestand.