Ingediend door Femke op di, 05/17/2016 - 13:13

Acceptatievoorwaarden tandartsverzekering

Als u er voor kiest een tandartsverzekering af te sluiten, let bij uw keuze dan ook op of de verzekeraar bepaalde acceptatievoorwaarden heeft. Zorgverzekeraars hanteren over het algemeen pas acceptatievoorwaarden wanneer de aangeboden tandartsverzekering een hoge dekking biedt. Via deze voorwaarden willen verzekeraars voorkomen dat klanten met veel achterstallig onderhoud aan het gebit profiteren van de hoge dekking.

Hoge kosten

Anders zouden deze klanten snel een verzekering kunnen afsluiten zodat ze niet hoeven op te draaien voor de hoge kosten. Zorgverzekeraars mogen u dus weigeren voor aanvullende tandartsverzekeringen en mogen ook zelf de voorwaarden bepalen waarop u wordt toegelaten. Er zijn verschillende manieren waarop de zorgverzekeraar kan bepalen of u als nieuwe klant wordt geaccepteerd.

Tandartsverklaring voor zorgverzekeraar

Ten eerste kan om een tandartsverklaring worden gevraagd. In deze verklaring moet uw tandarts aangeven hoe uw gebit eraan toe is (achterstallig onderhoud) en of er binnen één of twee jaar dure behandelingen te verwachten zijn. Vervolgens beslist uw nieuwe zorgverzekeraar op basis van deze gegevens of hij u accepteert voor de tandartsverzekering. Zij schatten het risico in dat u in de toekomst hoge zorgkosten gaat maken. Het is belangrijk om op tijd te zijn met het afsluiten van een aanvullende tandartsverzekering, omdat het invullen van de tandartsverklaring en het inschatten van het zorgrisico door de verzekeraar samen wel twee weken kan duren.

Vragenlijst en advies

Een andere wijze van beoordelen van uw gebit vindt plaats door middel van vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden beoordeeld door onafhankelijke adviseurs, die de zorgverzekeraar positief of negatief advies geven over het accepteren van een nieuwe klant. Als een adviseur negatief adviseert en de zorgverzekeraar weigert u als klant, bent u verplicht dat te melden bij alle andere zorgverzekeraars waar u in de toekomst een tandartsverzekering wilt afsluiten.

Houd rekening met wachttijden 

Tenslotte wordt u bij sommige verzekeraars automatisch geaccepteerd als nieuwe klant, maar krijgt u wel te maken met een wachttijd. Dit houdt in dat u een paar maanden tot een jaar verzekerd moet zijn voordat u recht heeft op vergoeding van uw tandarts- en/of orthodontie kosten. Het is daarom handig hier rekening mee te houden bij het kiezen van een aanvullende verzekering, zodat u deze op tijd kunt afsluiten (zodat de vergoeding ook werkelijk ingaat op het moment dat de behandeling nodig is). De kosten van een behandeling die is uitgevoerd binnen de wachttijd kunnen namelijk niet meer gedeclareerd worden wanneer de wachttijd verstreken is.

Deze acceptatieprocedures worden gehanteerd omdat zorgverzekeraars vooral onverwachte zorgkosten willen dekken. Als verzekeraars veel mensen accepteren waarbij al op voorhand kosten te verwachten zijn, kost dit de verzekeraar uiteindelijk erg veel geld. Daarom accepteren zij niet zomaar iedereen voor aanvullende (tandarts)verzekeringen. Denk er daarom aan dat het bij het afsluiten van een tandartsverzekering even duren voordat u geaccepteerd bent. Er bestaat geen wettelijke termijn waarbinnen verzekeraars uitsluitsel moeten geven.

Wanneer afsluiten?

Vanaf halverwege november tot en met 31 december kunt u een nieuwe zorgverzekering voor het volgende jaar afsluiten. Uw oude verzekering moet u dan ook vóór 31 december opgezegd hebben. Veel mensen stappen echter pas in de laatste week van december over. Wilt u overstappen en heeft u een verzekering aangevraagd waarvoor een acceptatieprocedure geldt? Houd er dan rekening mee dat het even duurt voordat u weet of u geaccepteerd bent. Als de nieuwe zorgverzekeraar u weigert voor het pakket dat u graag wilde, krijgt u automatisch een lager pakket aangeboden. Dit aanbod hoeft u overigens niet te accepteren en u kunt vaak ook weer terug naar uw oude zorgverzekeraar.

U kunt ook verder zoeken naar een nieuwe zorgverzekering. Als u ná 31 december alsnog geweigerd bent voor een nieuwe verzekering, heeft u nog tot en met 31 januari de tijd om een andere verzekering af te sluiten.