Ingediend door admin-antonia op do, 07/04/2024 - 17:19

Tandartstarieven 2025

Deze informatie is overgenomen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De tarieven treden in werking met ingang van 1 januari 2025 en de tarieven vervallen met ingang van 1 januari 2026. Het gaat om de maximum tarieven die in rekening mogen worden gebracht door de zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren.

I Consultatie en diagnostiek
II Maken en/of beoordelen foto's
III Preventieve mondzorg
IV Verdoving
V Verdoving door middel van een roesje
VI Vullingen
VII Wortelkanaalbehandelingen
VIII Kronen en bruggen
IX Behandelingen kauwstelsel
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
XI Kunstgebitten
XII Tandvleesbehandelingen
XIII Implantaten
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Prestatiecode Omschrijving Tarief (€)
I Consultatie en diagnostiek
C001 Consult ten behoeve van een intake, inclusief bepalen en bespreken zorgdoel € 57,66
C002 Consult voor een periodieke controle € 28,83
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 28,83
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 28,83
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 136,56
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 136,56
C013 Studiemodellen € 37,93
C014 Pocketregistratie € 45,52
C015 Parodontiumregistratie € 91,04
C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling € 227,59
C020 Toeslag mondzorg aan huis € 22,76
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) € 31,86
C022 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 15,17
C023 Toeslag specifieke mondzorg aan huis € 98,62
II Maken en/of beoordelen foto's
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 21,24
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 15,93
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 91,04
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 91,04
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 33,38
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 40,97
X34 Beoordelen schedelfoto € 30,35
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 257,94
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 75,86
III Preventieve mondzorg
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 17,01
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 17,01
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 17,01
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 34,14
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 22,76
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 7,59
M40 Fluoridebehandeling € 18,97
M61 Mondbeschermer of fluoridekap € 34,14
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element € 66,00
M81 Behandeling van witte vlekken, volgend element € 36,41
IV Verdoving
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 18,97
A15 Oppervlakte verdoving € 9,86
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie  
A30 Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie € 60,69
V Verdoving door middel van een roesje
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 37,93
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 37,93
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 45,86
VI Vullingen
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 31,86
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 50,83
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 66,00
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 96,35
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 47,04
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 66,00
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 81,17
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 107,73
V91 Eénvlaksvulling composiet € 60,69
V92 Tweevlaksvulling composiet € 79,66
V93 Drievlaksvulling composiet € 94,83
V94 Meervlaksvulling composiet € 121,38
V95 Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon) € 189,66
V80 Aanbrengen eerste wortelkanaalstift € 44,00
V85 Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 28,83
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 91,04
V30 Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen) € 34,14
V35 Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting € 18,97
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 7,59
VII Wortelkanaalbehandelingen
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult bij CEB II of III € 53,11
E03 Beoordelen trauma na tandheelkundig ongeval € 41,73
E05 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van een complexe endodontische behandeling van een verwezen patiënt € 101,66
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 60,69
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 59,92
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 136,56
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 197,25
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 257,94
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 318,63
E85 Elektronische lengtebepaling € 18,97
E19 Tijdelijk afsluiten van een element na start wortelkanaalbehandeling € 22,76
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 60,69
E52 Toeslag in geval van een moeilijke wortelkanaalopening € 37,93
E53 Toeslag verwijderen van wortelstift € 53,11
E54 Toeslag verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 37,93
E55 Toeslag behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 37,93
E56 Toeslag voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 53,11
E57 Toeslag behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 37,93
E61 Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, eerste zitting € 106,21
E62 Behandelen van open wortelpunt met een desinfectiemiddel, elke volgende zitting € 68,28
E63 Toeslag voor afsluiting met calciumsilicaatcement of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 56,90
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 75,86
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 37,93
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 60,69
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 22,76
E97 Uitwendig bleken per kaak € 94,83
E40 Directe pulpa-overkapping € 37,93
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 15,17
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 30,35
E44 Verwijderen spalk ten behoeve van de behandeling van een trauma-element € 7,59
E31 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/ hoektand € 151,73
E32 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar € 212,42
E33 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar € 273,11
E34 Aanbrengen retrograde vulling € 30,35
E36 Het trekken en terugplaatsen van een element € 106,21
E37 Kijkoperatie € 91,04
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 75,86
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 102,42
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor microchirurgische wortelkanaalbehandeling € 75,86
VIII Kronen en bruggen
R08 Eénvlaks composiet inlay € 91,04
R09 Tweevlaks composiet inlay € 174,49
R10 Drievlaks composiet inlay € 227,59
R11 Eénvlaksinlay € 136,56
R12 Tweevlaksinlay € 212,42
R13 Drievlaksinlay € 303,46
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 37,93
R24 Kroon op natuurlijk element € 333,80
R34 Kroon op implantaat € 303,46
R29 Confectiekroon € 68,28
R31 Opbouw plastisch materiaal € 75,86
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode € 75,86
R33 Gegoten opbouw, directe methode € 151,73
R40 Eerste brugtussendeel € 227,59
R45 Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 113,80
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 189,66
R50 Metalen fixatiekap met afdruk € 37,93
R55 Gipsslot met extra afdruk € 37,93
R60 Plakbrug zonder preparatie € 151,73
R61 Plakbrug met preparatie € 227,59
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 53,11
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 30,35
R67 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 32,62
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 83,45
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 83,45
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 30,35
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug € 75,86
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 37,93
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 37,93
R91 Wortelkap met stift € 189,66
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond € 102,42
R79 Indirecte facing € 333,80
R80 Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 37,93
R85 Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 15,17
R90 Gedeeltelijk voltooid werk  
IX Behandelingen kauwstelsel
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 136,56
G22 Verlengd onderzoek OPD € 273,11
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 121,38
G41 Consult OPD-therapie A (niet-complex) € 79,66
G62 Stabilisatieopbeetplaat € 204,83
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 91,04
G43 Consult OPD-therapie B (complex) € 153,25
G44 Therapeutische injectie € 83,45
G46 Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 60,69
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 151,73
G10 Niet-standaard beetregistratie € 113,80
G11 Scharnierasbepaling € 113,80
G12 Centrale relatiebepaling € 106,21
G13 Protrale/laterale bepalingen € 75,86
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 682,78
G16 Therapeutische positiebepaling € 37,93
G20 Beetregistratie intra-oraal € 75,86
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur € 40,97
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 37,93
G65 Indirect planmatig inslijpen € 417,25
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 75,86
G68 Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat € 60,69
G69 Beetbeschermingsplaat € 83,45
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 75,86
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 379,32
G72 Controlebezoek MRA € 37,93
G73 Reparatie MRA met afdruk € 60,69
G74 Plaatsen van myofunctionele apparatuur € 102,42
G76 Consult myofunctionele therapie € 28,83
X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)
H11 Trekken tand of kies € 56,90
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 42,48
H21 Kosten hechtmateriaal € 7,58
H26 Hechten weke delen € 83,45
H50 Terugzetten tand of kies, eerste element € 75,86
H55 Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting € 22,76
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 75,86
H33 Hemisectie van een molaar € 91,04
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak € 91,04
H35 Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie € 91,04
H36 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling € 83,45
H37 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling. € 128,97
H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat € 292,84
H39 Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting € 120,62
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 68,28
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 45,52
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 91,04
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting € 121,38
H44 Primaire antrumsluiting € 83,45
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 106,21
H60 Marsupialisatie € 106,21
H65 Primaire sluiting € 204,83
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 106,21
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 204,83
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 144,14
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 242,77
XI Kunstgebitten
P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak € 113,80
P002 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak € 227,59
P003 Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak € 311,04
P004 Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak € 424,84
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak € 227,59
P021 Volledig kunstgebit onderkaak € 303,46
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 493,12
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 151,73
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 81,93
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 37,93
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 75,86
P043 Toeslag voor frontopstelling en/of beetbepaling in aparte zitting € 45,52
P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 102,42
P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 18,97
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 60,69
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 22,76
P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 113,80
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 75,86
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 53,11
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 53,11
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 106,97
P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak € 107,73
P064 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak € 93,31
P065 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak € 97,11
P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 212,42
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 37,93
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 22,76
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 60,69
P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 22,76
P071 Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 60,69
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 60,69
XII Tandvleesbehandelingen
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 220,01
T021 Grondig reinigen wortel, complex € 40,97
T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 30,35
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 136,56
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 83,45
T042 Consult parodontale nazorg € 115,31
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 153,25
T044 Complex consult parodontale nazorg € 204,08
T070 Flapoperatie tussen twee elementen € 246,56
T071 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 379,32
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) € 455,19
T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 75,86
T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 204,08
T076 Tuber- of retromolaarplastiek € 94,83
T101 Tuber- of retromolaarplastiek € 132,76
T102 Tandvleescorrectie, één element € 72,07
T103 Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen € 189,66
T111 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 455,19
T112 Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 151,73
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 246,56
T121 Kroonverlenging, één element € 246,56
T122 Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen € 455,19
T141 Tandvleestransplantaat € 144,14
T142 Recessie bedekking met verplaatste lap € 455,19
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 75,86
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 204,08
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 53,11
T162 Behandeling tandvleesabces € 102,42
T163 Toepassing lokaal medicament € 81,93
T164 (Draad)Spalk € 30,35
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 75,86
XIII Implantaten
J001 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie € 220,32
J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 124,69
J010 Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling € 83,23
J011 Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling € 128,04
J012 Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen € 96,03
J013 Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen € 192,07
J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 57,62
J020 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft € 307,30
J021 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden € 192,07
J022 Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak € 185,66
J030 Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren € 108,84
J031 Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren € 166,46
J032 Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren € 76,83
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 293,22
J041 Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak € 121,00
J042 Plaatsen eerste tandvleesvormer € 96,03
J043 Plaatsen volgende tandvleesvormer € 45,46
J044 Verwijderen implantaat € 42,25
J045 Moeizaam verwijderen implantaat € 211,27
J046 Vervangen eerste implantaat € 292,58
J047 Vervangen volgend implantaat € 121,00
J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant € 223,44
J049 Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit € 652,38
J050 Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik  
J051 Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 25,61
J052 Prepareren donorplaats € 172,86
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft € 86,43
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 134,45
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 144,05
J056 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 147,25
J057 Kosten implantaat € 404,40
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 12,80
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 30,09
J060 Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat € 332,91
J070 Plaatsen eerste drukknop € 153,65
J071 Plaatsen elke volgende drukknop € 44,82
J072 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 262,49
J073 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 83,23
J080 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 659,42
J081 Klikgebit in de onderkaak € 428,95
J082 Klikgebit in de bovenkaak € 428,95
J083 Omvorming tot klikgebit € 128,04
J084 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 166,46
J085 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 192,07
J086 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 224,08
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten € 108,84
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten € 140,85
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten € 172,86
J180 Gedeeltelijk klikgebit van kunststof € 227,59
J181 Gedeeltelijk klikgebit met metalen basis (frame) € 424,84
J183 Omvorming van gedeeltelijk kunstgebit of frame tot gedeeltelijk klikgebit € 128,04
J184 Uitbreiding gedeeltelijk klikgebit tot (volledig) klikgebit, met afdruk, per kaak € 60,69
J090 Specifiek consult nazorg implantologie € 70,42
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 115,24
J100 Opvullen klikgebit zonder staafdemontage € 179,26
J101 Opvullen klikgebit met staafdemontage op twee implantaten € 224,08
J102 Opvullen klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten € 256,09
J103 Opvullen klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 288,10
J104 Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk € 22,76
J105 Reparatie klikgebit zonder staafdemontage € 70,42
J106 Reparatie klikgebit met staafdemontage op twee implantaten € 134,45
J107 Reparatie klikgebit met staafdemontage op drie of vier implantaten € 166,46
J108 Reparatie klikgebit met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 198,47
J109 Verwijderen en vervangen drukknop € 32,01
J110 Opvullen gedeeltelijk klikgebit € 179,26
J111 Eenvoudige reparatie gedeeltelijk klikgebit zonder afdruk € 22,76
J112 Reparatie gedeeltelijk klikgebit € 70,42
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 17,28
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 19,93
U05 Tijdtarief begeleiding en behandeling moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 19,93
U06 Extra tijd begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 19,93
XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
Y01 Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten € 17,28
Y02 Onderlinge dienstverlening