Extra gezonde levensjaren door gezond tandvlees.

Dat klinkt goed!

Nieuw onderzoek geeft verrassende informatie over de sociale en economische impact van parodontitis

Meer investeren in het voorkomen van tandvleesontstekingen levert een opbrengst in de vorm van meer gezonde levensjaren en wie wil dat nou niet?

Dat blijkt uit een onderzoek van de onderzoeksafdeling van het Engelse opinietijdschrift The Economist, in opdracht van de European Federation of Periodontology naar de maatschappelijke en economische gevolgen van parodontitis in Nederland, Spanje, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Naast een gezondere bevolking levert het ook financieel voordeel. De uitkomst van het onderzoek werd omgerekend in euro’s en vertegenwoordigt in Nederland een waarde van 7,8 miljard over een periode van tien jaar.

Onderzoek breed uitgevoerd

De tandvleesproblemen werden in een breed kader geplaatst binnen de volksgezondheid. Met het onderzoek is getracht het volgende in kaart te brengen;

  • Hoe vaak tandvleesproblemen (gingivitis en parodontitis) voorkomen in de zes onderzochte landen,
  • De maatschappelijke en individuele gevolgen van tandvleesproblemen,
  • De mogelijkheden van een brede aanpak,
  • Wat de kosten zijn van het wel of niet aanpakken hiervan.

Belangrijke rol voor leefstijl

Tandvleesontstekingen blijken toe te nemen bij ouderen. De focus bij de aanpak van parodontitis ligt meestal alleen op de mondzorg: de tandarts behandeld gezwollen en bloedend tandvlees, aantasting van de kaak en het verlies van tanden en kiezen.

In dit onderzoek werd naast de mondgezondheid ook gekeken naar de algemene gezondheid. Het ontstaan van parodontitis hangt vaak samen met een algemene slechtere gezondheid van patiënten. Parodontitis is een chronische ontsteking die via de bloedbaan ook op veel andere plaatsen in het lichaam schade kan aanrichten. Zo is er samenhang tussen parodontitis en hart- en vaatziekten en diabetes. Er zouden zelfs aanwijzingen zijn dat het de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer beïnvloedt. Leefstijl, zoals roken en ongezonde voeding, speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van parodontitis.

Iedereen betere toegang tot mondzorg

De onderzoekers pleiten daarom voor meer integratie van mondzorg in de algemene gezondheidszorg, want het belang daarvan wordt nu nog te weinig gezien. Het ontbreekt vaak aan bewustzijn bij patiënten én zorgverleners. Daarnaast blijkt dat mensen met een laag inkomen minder vaak voor controle naar de tandarts te gaan en hebben meer moeite om een gezonde leefstijl aan te houden. De onderzoekers pleiten daarom voor een betere toegankelijkheid van mondzorg en zorg in het algemeen en voor gerichte campagnes voor meer bewustzijn van het belang van een goede mondgezondheid. Een gezonde mond met gezond tandvlees loont! Tandartsbezoek wordt nu in géén van de zes landen volledig vergoed.

Wat te doen?

Er zijn 5 scenario’s beschreven waarvan ‘het uitbannen van gingivitis’ in vijf van de zes landen het effectiefst is. Het levert de meeste gezonde levensjaren op en het hoogste rendement ten opzichte van de kosten. Uitzondering is Nederland: hier komt dit scenario op de tweede plaats en levert het scenario ‘doelgerichte aanpak parodontitis’ het hoogste aantal extra gezonde levensjaren op.

Dit onderzoek onderstreept de missie van Tandarts.nl;

  • Bewustwording en kennis vergaren en delen over de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid,
  • De patiënt van informatie voorzien om gemotiveerd met kennis de eigen regie in mondgezondheid te nemen,
  • Mondzorg integreren in de algemene gezondheidszorg,
  • Omslag van behandelen naar preventie verder bevorderen,
  • Mondzorg in het basispakket,
  • Toegang tot mondzorg voor iedereen!

Nu al meer preventie in Nederland

Het onderzoeksrapport laat zien dat in Nederland in de mondzorg al langer een tendens gaande is naar meer preventie. Om het uiteindelijke doel te bereiken moet er 53 miljard euro over een periode van tien jaar worden geïnvesteerd. Als de prijs van gezonde levensjaren (gebaseerd op het bruto binnenlands product) daarmee wordt verrekend, levert dat uiteindelijk een rendement van 7,8 miljard euro (13,4 procent) op.

Bron: The Economist en het dentale magazine TandartsPraktijk

Ga voor meer informatie naar het volledige rapport Time to take gum disease seriously: The societal and economic impact of periodontitis
 

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform