Gezondheid gebit van kinderen en jongeren holt achteruit door zorgmijden en financiële problemen

De NVM-mondhygiënisten zien een zorgelijke ontwikkeling in de mondgezondheid van kinderen en hun ouders. De NVM (de beroepsvereniging van mondhygiënisten) heeft een representatieve steekproef gedaan onder hun leden waaruit blijkt dat veel mensen problemen hebben met de betaling van behandelingen en controles. Wat betekent dat voor de mondgezondheid?

Mondzorg kinderen onder druk

De enquête onder de mondhygiënisten laat zien dat de mondzorg voor kinderen en jongeren flink onder druk staat en de mondgezondheid verslechtert. Een grote groep kinderen (65,5 procent) komen pas bij de tandarts of mondhygiënist bij een volledig doorgebroken melkgebit of als er klachten zijn. Dat is te laat. Want het betekent dat het merendeel van deze kinderen dan al een aangetast gebit heeft: uit de steekproef blijkt namelijk dat 15,5 procent van de kinderen al meerdere gaatjes heeft en 46,4 procent ten minste één gaatje. De mondgezondheid van de jeugd neemt af volgens de mondhygiënisten: 58,5 procent van de mondhygiënisten die mee hebben gedaan aan de steekproef ziet een achteruitgang, 8,2 procent zelfs een sterke achteruitgang van de gebitten van kinderen en jongeren. 

We weten dat alle kinderen die vanaf het eerste tandje samen met hun ouders intensief begeleid worden een voorsprong hebben om de rest van hun leven een gezond gebit te houden.

Financiële problemen en mondzorg uitstellen

Kinderen tot 18 jaar kunnen zonder kosten naar de tandarts of mondhygiënist vanuit de basiszorgverzekering. Dit is nog altijd bij veel ouders niet bekend. Buiten de verslechtering van de gebitten van kinderen zien de mondhygiënisten ook dat de mondzorg voor volwassenen onder druk staat. Steeds meer cliënten hebben moeite om de controles en een behandeling te betalen. 76,7 procent van de mondhygiënisten die meewerkte aan de steekproef zien dat in de dagelijkse praktijk. Minder financiële ruimte, die veel mensen op dit moment ervaren, verhoogd de drempel om een afspraak te maken bij de mondzorgpraktijk, waardoor mondzorg ook voor de ouders onder druk staat. En als de ouders niet meer naar de mondzorgpraktijk gaan, dan zien de mondhygiënisten de kinderen ook niet meer. Daarnaast zien de mondhygiënisten een toename van mensen die geen aanvullende tandartsverzekering meer te nemen om maandelijkse kosten te drukken.

Er moet iets gebeuren!

Manon van Splunter-Schneider, voorzitter van NVM-mondhygiënisten: “De mondzorg moet toegankelijk zijn voor alle Nederlanders. Anders zien we straks dat de kansenongelijkheid in Nederland zichtbaar wordt in de slechte kwaliteit van de gebitten van mensen met lagere inkomens. Steeds meer deskundigen zien dat door het schrappen van een tandarts- of mondhygiënistbezoek de kwaliteit van de mondgezondheid terugloopt. Dat vraagt om hulp aan de mensen die nu zorg mijden en het nog meer inzetten op preventieve mondzorg. We weten dat alle kinderen die vanaf het eerste tandje samen met hun ouders intensief begeleid worden een voorsprong hebben om de rest van hun leven een gezond gebit te houden.

Niet voor niets hanteren we bij onze publiekscampagne tijdens de Week van de Mondhygiënist het motto: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een gezond gebit aan de start van je leven betekent over het algemeen minder problemen en kosten later in je leven. De behandeling in de mondzorg is nog kosteloos voor kinderen onder de 18 jaar, omdat het in het basispakket zit. Belangrijk om meer mondhygiënisten op te leiden want met meer mondhygiënisten kunnen we preventieve zorg bieden aan alle Nederlanders."

Met dank aan Hennie Zoontjes, NVM-mondhygiënisten.

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform