Een mondhygiënist is op HBO-niveau opgeleid. | Tandarts.nl

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

Voor de mondhygiënist is in de wet BIG het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Wat doet de mondhygiënist?

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen. Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:

 • het uitvoeren van een mondonderzoek en indien nodig het maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken;

 • het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit;

 • het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging;

 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd;

 • het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride);

 • het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen en polijsten van vullingen);

 • daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven;

 • ook kan de mondhygiënist met werkervaring aanvullende opleidingen doen waarbij bijvoorbeeld geleerd wordt om in opdracht van de tandarts kleine gaatjes in tanden en kiezen te vullen.

Mondhygiënist Lieneke Steverink: "Een mondhygiënist mag de controle doen. Dat wordt geleerd tijdens de opleiding. Het stellen van een diagnose is geen voorbehouden handeling. Een preventieassistent is daar niet voor opgeleid. Maar voor diagnostiek zijn (soms) nieuwe foto's nodig en dat moet in opdracht van de tandarts. Het lijkt me logisch dat de tandarts dan eerst komt kijken of die opdracht verstrekt moet worden".

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?

 • het tandvlees bloedt bij het poetsen;
 • tanden of kiezen los gaan staan;
 • het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit;
 • het tandvlees terugtrekt;
 • er regelmatig gaatjes ontstaan;
 • er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat;
 • er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is;
 • mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is.

In de Wet BIG is de toegankelijkheid van de mondhygiënist geregeld. Voor mondgezondheidsvoorlichting is een schriftelijke verwijzing door een tandarts of tandarts-specialist niet noodzakelijk, voor invasieve werkzaamheden als boren wel.

Waar is de mondhygiënist werkzaam?

De mondhygiënist kan in veel verschillende werkvelden binnen de mondzorg werkzaam zijn, onder andere:

 • in een praktijk van een tandarts of tandarts-parodontoloog;
 • in een eigen praktijk (vrije vestiging);
 • in een praktijk van een kaakchirurg of orthodontist;
 • in een ziekenhuis of psychiatrische instelling;
 • in een instelling voor verstandelijk en/of motorisch gehandicapte mensen;
 • bij een universiteit of militair geneeskundige dienst;
 • bij een Gemeentelijke Gezondheids Dienst;
 • in een verpleeghuis;
 • bij een opleiding mondhygiëne aan een Hogeschool;
 • in de commercie.

Worden de kosten van de de mondhygiënist vergoed?

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren. Bespreek ook voorafgaande aan de behandeling met de mondhygiënist de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Dit voorkomt problemen achteraf. In principe bestaat er geen vast tarief voor de mondhygiënist, maar het gemiddelde uurtarief bedraagt ongeveer € 100,-. De maximum tarieven die mondhygienisten voor bepaalde behandelingen mogen rekenen worden vermeld in de tandartstarieven 2016, bij paragraaf III Preventieve mondzorg en paragraaf XII Tandvleesbehandelingen, de M en T codes. 

Klik hier om de site van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten te bezoeken

Deze informatie en/of conclusies zijn gebaseerd op de mening van de auteur, welke weer gebaseerd zijn op de huidige stand der wetenschap.