Ingediend door admin-systeembeheer op do, 05/19/2011 - 09:47

Veelgestelde vragen over implantaten

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over implantaten. De vragen zijn gebaseerd op vragen gesteld in ons Forum. Voor individuele vragen kunt u ook terecht op het Forum. Bedenk hierbij wel dat gezien het feit dat specifieke gegevens vaak ontbreken, de tandartsen op het Forum eigenlijk alleen globale en algemene antwoorden kunnen geven. Wij hopen dat deze lijst van vragen u enigszins een antwoord verschaft.

Voor meer informatie kijkt u op www.implantologie.nl

Er is een kies getrokken en ik wil het gat weer opgevuld hebben. Wat zal ik nu nemen een brug of een implantaat?

In principe is niets doen ook altijd een oplossing welke overwogen moet worden! Mocht u toch op deze plek weer een gebitselement willen hebben, dan bestaan daar verschillende behandelingen voor. Dit zijn de twee meest bekende (niet-uitneembare) constructies bespreken:

De (conventionele) brug

Meestal wordt de brug gemaakt van een metalen onderstructuur waar porselein overheen gebakken is. De getrokken tand/kies wordt vervangen door een dummy. Deze dummy heeft de vorm van de ontbrekende tand/kies en bevindt zich op/boven het tandvlees. Deze dummy wordt over het algemeen vast gemaakt aan de twee aangrenzende tanden/kiezen. Hiervoor moeten kronen worden gemaakt op deze tanden/kiezen.

Voordelen:

 • Relatief snel behandeld (+/-twee tot vier weken)
 • Relatief goedkoper dan een implantaat (+/- 1200 euro tot 1500 euro voor een 3-delige brug)
 • Geen operatieve ingreep, bij sommige personen met een slechte gezondheid kan dit een voordeel zijn.
 • Op plaatsen waar zeer weinig bot aanwezig is voor een implantaat, kan een brug ook een makkelijkere en soms voorspelbaarder oplossing zijn dan een implantaat met uitgebreide bot herstel operatie.

Nadelen:

 • Er zal geboord moeten worden aan tanden/kiezen in de buurt. Als deze tanden/kiezen in goede staat zijn, wordt er eigenlijk gezond tandweefsel onnodig opgeofferd. Aangezien de gemiddelde levensduur van een brug ongeveer 15 jaar bedraagt, is er na die tijd met 50% iets misgegaan. Nieuwe behandelingen zijn dan noodzakelijk, welke mogelijk niet noodzakelijk waren geweest als er nooit aan geslepen was.
 • Het is niet goed mogelijk om alle ontbrekende kiezen te vervangen. Mocht de achterste kies ontbreken, dan kunnen alleen de kiezen/tanden voor in de mond als pijler gebruikt worden. Hierdoor ontstaan ongunstige kantelkrachten, wat de levensduur van de pijler(s) negatief beïnvloedt.

Voor meer informatie kijkt u op https://www.implantologie.nl

Een kroon op een implantaat

Een implantaat is een titanium schroef welke in het kaakbot ter plaatse van het ontbrekende element geplaatst wordt. Deze schroef moet een bepaalde periode vastgroeien, waarna een kroon gemaakt kan worden, welke op het implantaat wordt vastgezet.

Voordelen:

 • Het is niet noodzakelijk om aan tanden/kiezen in de buurt te boren. Hierdoor behouden deze hun natuurlijke sterkte, kleur en vorm.
 • Goede mogelijkheid om achterste kiezen te vervangen. Er hoeven geen zwevende brugdelen met ongunstige krachten gebruikt te worden.
 • In stand houden van het kaakbot. Doordat het implantaat de functie overneemt van de vroegere wortel, zal het kaakbot nauwelijks slinken. Met name door de ongunstige druk van uitneembare protheses kan het kaakbot snel slinken, waardoor problemen kunnen ontstaan.

Nadelen:

 • relatief langere behandeltijd dan bij een brug. Afhankelijk van de lokatie, de hoeveelheid en kwaliteit bot moet een implantaat 6 weken tot 6 maanden helen. De helingstijd in de bovenkaak is het langst.
 • relatief duurder dan een brug (+/- 1400 euro tot 2300 euro)
 • Indien de tanden/kiezen in de buurt zwak zijn of cosmetisch niet voldoen zullen hier alsnog kronen op vervaardigd moeten worden, waardoor de behandeling duurder wordt.
 • Bij een tekort aan bot en andere complicerende factoren als uitgezakte kaak bijholtes en hoog gelegen zenuwen kan het een uitgebreidere en minder voorspelbare operatie worden. In principe zijn we in de implantologie zover dat we onder bijna alle omstandigheden met bijvoorbeeld bot opbouwen, implantaten kunnen zetten. Mocht er echter ook een brug gemaakt kunnen worden dan kan dat in bepaalde situaties een simpeler en ook doeltreffende oplossing zijn.

Samenvattend gezegd: moet de optie voor een implantaat zeer serieus overwogen worden als de tanden/kiezen in de buurt nog relatief gezond zijn en/of als de brug zwevende delen zal gaan bevatten. Het hangt natuurlijk ook af van de kwaliteit en hoeveelheid bot die beschikbaar is voor een implantaat. U moet misschien tijdens een consult bij een implantoloog bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Omdat het zetten van een implantaat, in het geval van voldoende bot en tandvlees, zeer voorspelbaar is en geen grote ingreep hoeft te zijn, wil ik iedereen aanraden na het verlies of bij aankomend verlies van een tand/kies een implantoloog te raadplegen. Na het trekken van een tand/kies begint het kaakbot snel te slinken, op tijd implanteren voordat er te weinig bot is, kan de hele behandeling simpeler (en goedkoper) houden.

Na het trekken van een tand of kies zal het kaakbot dus snel gaan slinken, maar hoelang moet ik nu wachten voordat ik naar een implantoloog ga?

De optimale tijd tussen extractie en het plaatsen van een implantaat, is grotendeels afhankelijk van de gezondheid van de tand/kies en de omgevende weefsels. Wanneer de weefsels rondom de tand/kies flink ontstoken zijn / wanneer er reeds veel bot verloren gegaan is of wanneer de wondgenezing na extractie moeizaam verloopt zal men langer wachten met het plaatsen van het implantaat. Vaak wordt dan drie tot zes maanden gewacht met de operatie, maar mocht de situatie gunstiger zijn dan zal deze periode korter kunnen zijn, ongeveer tussen de zes weken en drie maanden. In sommige gunstige situaties wordt het implantaat ook wel direct na extractie geplaatst (immediate placement).

Wacht in ieder geval niet te lang na de extractie met het consult bij de implantoloog. In veel gevallen (indien een ontsteking geen roet in het eten gooit) kan u al voor de extractie bij de implantoloog langsgaan! In deze situatie heeft de implantoloog alle opties nog beschikbaar en kan het meest optimale plan gekozen worden.

Ik wil een implantaat om een kies in de onderkaak te vervangen. Tijdens het implantologisch consult werd verteld dat ik het gevoel in een deel van mijn onderlip zou kunnen verliezen. Kunt u mij daar wat meer over vertellen?

In de onderkaak loopt een belangrijke zenuw, de nervus alveolaris inferior genaamd. Hieronder is deze zenuw, die zich vlak onder de kiezen bevindt in het geel afgebeeld.

Van het linkerdeel is de buitenste laag van het bot in de afbeelding weggelaten en is te zien dat de zenuw zijtakjes heeft die de kiezen van gevoel voorzien. In het rechterdeel is te zien dat de zenuw door een opening uit de kaak komt en dan o.a. door naar de kin en lip loopt. Deze zenuw verzorgt dus niet alleen het gevoel van de tanden en kiezen in een kaakhelft, maar ook het gevoel van een deel van het tandvlees en een deel van de lip en kin van deze kaakhelft.

Het uitgangspunt is dat het implantaat met een veilige marge boven deze zenuw in het bot geplaatst wordt! Onder andere in gevallen met beperkte kaakhoogte, zal voor het plaatsen van implantaten met voldoende lengte, noodzakelijkerwijs dichtbij de zenuw gewerkt moeten worden, met een mogelijke kans op beschadiging en dus verlies van gevoel in een deel van de kin of onderlip tot gevolg. Implantaten blijken met een korte lengte (6mm) ook zeer succesvol waardoor steeds veiliger gewerkt kan worden.

Op de bovenstaande röntgenfoto is te zien dat de implantaten vlak boven de zenuw (rood) geplaatst zijn. In dit geval is dat noodzakelijk omdat (nog) kortere implantaten niet voldoende steun zouden bieden voor de brug die gemaakt gaat worden. Het verlies van gevoel van de onderlip en/of kin kan dus in sommige gevallen een (klein) risico zijn bij het plaatsen van implantaten.

Als je geen tanden meer hebt hoeveel implantaten zijn dan nodig in een kaak om een gebit te maken?

Het aantal implantaten kan afhankelijk van de situatie behoorlijk verschillen! Mocht er een uitneembare voorziening gemaakt worden als bijvoorbeeld een klikprothese dan zullen er minder implantaten noodzakelijk zijn dan bij een vaste brug op implantaten. In de regel geldt voor een klikprothese in de onderkaak twee tot vier implantaten en in de bovenkaak vier tot zes implantaten. Voor een vaste brugconstructie is het aantal benodigde implantaten groter, maar dit kan echter ook variëren. Het is onder meer afhankelijk van hoeveel tanden en kiezen je wilt vervangen met de brug, des te groter dit aantal des te meer implantaten je nodig zal hebben. Tevens speelt de lengte en de breedte van de implantaten een rol, mocht er weinig bot zijn en worden alleen smalle en kleine implantaten geplaatst dan is het biomechanisch gezien gunstiger om meer implantaten te plaatsen. In de regel geldt voor een vaste brugconstructie in de onderkaak vijf tot acht implantaten en in de bovenkaak zes tot soms wel twaalf implantaten.

Twee jaar geleden zijn bij mij 9 implantaten gezet, toentertijd rookte ik 7 jaar, maar ben voor de operatie gestopt. Helaas heb ik dat niet kunnen volhouden en een half jaar geleden ben ik weer begonnen. Wat kunnen de gevolgen zijn van het roken voor de implantaten?

Rokers hebben een drie tot zes maal zo grote kans op mislukking bij het plaatsen van implantaten, zeker in het geval van bot opbouwen. De implantaten zijn gelukkig wel bij u succesvol vastgegroeid, maar naar ik begrijp bent u helaas weer gaan roken. Roken vergroot de kans op tandvleesontsteking (gingivitis) en botafbraak rondom tanden en kiezen (parodontitis) twee tot vier maal. Een zelfde proces kan zich ook met het bot rondom de implantaten voordoen! Een aantal feiten over roken (en mondgezondheid) op een rijtje:

 • Roken vermindert de prikkelgevoeligheid van de reuk en de smaak. Ook is roken een veel voorkomende oorzaak van slechte adem.
 • Tabaksgebruik beïnvloedt de wondgenezing negatief. Dit is bijvoorbeeld te zien na tandvleesoperaties en het trekken van een tand of kies.
 • Er is een duidelijk verband tussen tandvleesproblemen (parodontitis) en roken. Rokers hebben drie tot zes keer grotere kans op deze problemen. Ook zijn deze tandvleesproblemen bij rokers ernstiger dan bij niet rokers. De genezing van deze ziekte is bij rokers ook slechter.
 • Mogelijk verlaagt roken de afweer in de mond en heeft de nicotine een giftige werking op de cellen in uw slijmvlies.
 • Rokers hebben een 2-4 maal grotere kans op het ontwikkelen van mondkanker dan niet-rokers. Sigarettenrokers lopen een hoger risico dan sigaren- of pijprokers. Indien de rokers ook nog regelmatig veel alcohol gebruiken is de kans op kwaadaardige aandoeningen zelfs 6-15 maal zo groot.

Dit gebeurt er als je stopt met roken:

 • na 20 minuten zijn de bloeddruk en hartslag weer normaal
 • na 8 uur is het gehalte aan nicotine en koolmonoxide in het bloed al gehalveerd en is het zuurstofgehalte al weer normaal
 • na 24 uur is alle koolmonoxide uit het lichaam en zijn de longen begonnen met het herstellen van de schade
 • na 48 uur is alle nicotine uit het lichaam verwijderd en is het vermogen om weer te ruiken en te proeven sterk verbeterd
 • na 72 uur gaat ademhalen al een stuk gemakkelijker en zijn de longen al weer zodanig hersteld dat men zich een stuk fitter voelt
 • na 2 tot 12 weken is de bloedcirculatie al zodanig verbeterd dat het een stuk gemakkelijker is om te wandelen en hard te lopen.
 • na 3 tot 9 maanden is de longfunctie met ruim 10% verbeterd - na 5 jaar is de kans op een hartaanval gehalveerd
 • na 10 jaar is de kans op longkanker gehalveerd en de kans op een hartaanval gelijk aan iemand die nog nooit gerookt heeft.

bron: informatiefolder van de EU-working group on tobacco and oral health

Button stoppen met roken middel groot

Vier van mijn boven snijtanden zijn getrokken en ik heb daar nu een plaatje voor. Het plaatje zit steeds losser en ik wil eigenlijk liever iets wat niet uit de mond gehaald kan worden, nu las ik dat mijn verzekering implantaten zou kunnen vergoeden. Klopt dat en hoe zet ik dit in gang?

Ik ben bang dat uw verzekeringsmaatschappij de implantaten nauwelijks zal vergoeden! Vaak worden worden implantaten wel in de polisvoorwaarden genoemd, maar er staat dan ook bij dat dit geldt voor onder een volledige prothese en in het geval van een sterk geslonken kaak. Hiermee wordt bedoeld dat een loszittend kunstgebit bij iemand zonder tanden en kiezen vervangen kan worden door een gebit dat vastklikt (bijvoorbeeld met drukknoppen) op (2-4) implantaten, meestal komt alleen de onderkaak in aanmerking. In het geval waar u nog eigen tanden of kiezen heeft in de kaak in kwestie en waarbij u een brugconstructie op implantaten wilt, zullen helaas de meeste verzekeringsmaatschappijen weinig vergoeden.

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform