Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees | Tandarts.nl

Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees waarbij kaakbot verdwijnt. Ook kan het tandvlees verdwijnen. Kaakbot en tandvlees zijn de steun van de tand. Hoe minder kaakbot en ander ondersteunend weefsel, hoe losser de tand of kies in de mond staat. De gevolgen van onbehandelde parodontitis kunnen ernstig zijn voor tanden en kiezen. Tevens kan parodontitis gevolgen hebben voor de algemene gezondheid.

De pocket

Onder bepaalde omstandigheden zal de tandplak de kans krijgen om dieper in de ruimte tussen de tand en gingiva te komen. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt de pocket genoemd. De schadelijke producten van de bacteriën in de pocket zorgen ervoor dat het lichaam afweercellen en ontstekingseiwitten in dit gebied gaat loslaten. Het gevolg van deze strijd is dat ook het kaakbot en de ligament vezels tussen de wortel en het bot worden afgebroken. Hierdoor zal de pocket dieper worden. Links is plak, die zich in de pocket bevindt, te zien. Dit wordt subgingivale plak genoemd. In deze pockets verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis.

Wij hebben hieronder een aantal parodontologie praktijken op een rij gezet. Een parodontoloog is een specialist die parodontitis behandelt.

 

     

In de bovenstaande afbeelding is tandsteen boven het tandvlees te zien. Dit wordt supragingivale tandsteen genoemd en is geel/bruin van kleur.. Door calciumzouten in het speeksel kan de plak verkalken en hard worden. Dit proces neemt enige weken in beslag, op tijd wegpoetsen van de plak voorkomt tandsteen vorming.

Tandsteen onder het tandvlees is donkerder van kleur en wordt subgingivale tandsteen genoemd. De benodigde calciumzouten zijn nu afkomstig uit het (wond)vocht van de (ontstoken)pocket. Tansteen kunt u niet zelf verwijderen, dit moet u uw tandarts of mondhygiënist laten doen.

Ongeveer 10-15% van de Nederlanders lijdt aan ernstige parodontitis.

 

paradontitus_1

Afbraak van steunweefsel

Op de rechter tekening is een kies te zien, waarbij links afbraak heeft plaatsgevonden. Hierdoor is een verdiepte pocket ontstaan. Als u het botniveau vergelijkt met de gezonde rechterkant, ziet u dat het lager ligt. Ook de aanhechting van de ligament vezels begint lager. Dit betekent dat de kies al een deel van zijn steun is kwijt geraakt. Op onderstaande tekening is een kies te zien in het eindstadium van parodontitis. Het botniveau ligt maar net boven de punt van de wortels, de kies is bijna al zijn steunweefsel kwijtgeraakt.

paradontitus_2

Symptomen

De gingiva kan bij parodontitis net als bij gingivitis rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen en eten. Een vieze smaak, adem en voortanden die veranderen van positie, zijn ook symptomen die kunnen duiden op parodontitis. Pijnklachten komen niet vaak voor en helaas kunnen de overige symptomen ook onopgemerkt of afwezig zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat parodontitis lang onopgemerkt blijft en dat terwijl het heel belangrijk is om in een vroeg stadium in te grijpen. Laat daarom de gezondheid van uw tandvlees regelmatig bij de tandarts controleren.

paradontitus_3

Consequentie

Het probleem van een verdiepte pocket is niet op te lossen door alleen beter te gaan poetsen. Zoals hierboven te zien is, bereiken de haren van de tandenborstel de plak diep in de pocket niet. Deze plak blijft dus zitten en schadelijke bacteriën krijgen de kans om zich te vermenigvuldigen. Hierdoor zal de afbraak steeds dieper voortschrijden.Tandsteen zowel in de pocket als boven het tandvlees is überhaupt te hard om weg te poetsen en zal alleen door een tandarts of mondhygiënist weggehaald kunnen worden.

De plak en tandsteen in de pocket kan door de tandarts of mondhygiënist met bepaalde instrumenten verwijderd worden. Dit wordt gebitsreiniging genoemd, schematisch te zien in de figuur rechtsboven. Als de plak en tandsteen verwijderd en de pocket schoon gemaakt is, krijgt het lichaam de kans om het evenwicht te herstellen. De patiënt moet er wel voor zorgen elke dag alle tandplak boven het tandvlees te verwijderen, zodat de pocket niet makkelijk opnieuw geïnfecteerd raakt.

Als het parodontium (= steunweefsel) genezen is, zal de gingiva weer strakker tegen de tand aanliggen en de pocket kleiner worden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het in dit proces verloren gegane steunweefsel, niet of nauwelijks terugkomt. U kunt er dus eigenlijk met name voor zorgen dat het niet erger wordt. Dit pleit nogmaals voor een vroege diagnose van parodontitis.

Deze informatie en/of conclusies zijn gebaseerd op de mening van de auteur, welke weer gebaseerd zijn op de huidige stand der wetenschap.