Is geld een probleem om naar de tandarts te kunnen gaan?

17 oktober is het Wereldarmoededag. Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier een groeiende groep mensen die in armoede leven. Mensen die te weinig verdienen of inkomen hebben om rond te kunnen komen. O.a. eenoudergezinnen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een handicap en zo’n 450.000 kinderen ondervinden hier dagelijks de gevolgen van. En dat heeft gevolgen voor de gezondheid. Armoede betekent dat er minder of geen geld is voor gezonde voeding, sportclubs, sociale activiteiten, etc. Ook mondzorg wordt vaak uitgesteld i.v.m. de kosten die het met zich mee kan brengen. Een pijnlijke ongezonde mond met een verstoorde mondgeur maakt de weg (weer) omhoog een stuk moeilijker.

Álle kinderen in Nederland kunnen vanuit het basispakket naar de tandarts!

Medische basiszorg is goed geregeld door de verplichte ziektekostenverzekering maar voor volwassenen is dentale zorg, het bezoek aan de tandarts daar nog niet in opgenomen. Een ongezonde mond betekent naast ongemak door pijn, ook sociale isolatie uit schaamte of de energie ontbreekt gewoon om actie te ondernemen. Een ongezonde mond kan zich uiten in lichamelijke ziekten en dan is de cirkel is rond.

Mondzorg zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, net als de huisarts. Dit is nog niet het geval. Wel zijn er meerdere mogelijkheden om mondzorg te krijgen wanneer angst en kosten een te hoge drempel zijn. Een pijnlijke en ongezonde mond is niet fijn en beperkt de kwaliteit van leven en schaadt de weerstand tegen ziekten

In de artikelen Alle kinderen gratis naar de tandarts en Is geld een probleem? kan je misschien een weg ontdekken die het begin is van een gezonde mond en gezond lichaam. Dokters van de Wereld zijn een petitie begonnen om mondzorg in het basispakket te krijgen. Wie kan daar nou op tegen zijn?

Artikel auteur

Irene Boers

Irene Boers

Ondersteuning beheer, content- en relatiebeheer platform gezondheidszorg