Tarieven & Verzekering | Tandarts.nl

Tarieven & Verzekering

De tandarts tarieven in 2013

Na een veelbewogen jaar stelt de NZa in 2013 de prijzen voor de mondzorg weer vast. De oude verrichtingenlijst uit 2011 is als basis genomen waarbij de prijzen ten opzichte van dat jaar met 4.5% zijn geindexeerd voor inflatie. De geclusterde tarieven van 2012 waarbij o.a. een verdoving inclusief was,...

De tandartstarieven in 2014

In 2014 zijn de tandartstarieven ten opzichte van 2013 met 3,79% geindexeerd. De omschrijvingen en prestatiecodes zelf zijn niet gewijzigd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) had zich voorgenomen om de tarieven in 2014 te baseren op een accountantsonderzoek onder 1000 praktijken. De tarieven zouden zodanig afgesteld moeten worden dat de winst...

De tandartstarieven in 2015

De tandartstarieven 2015 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Gedurende de eerste helft van 2015 gelden er andere tandartstarieven dan de tweede helft van 2015. De omschrijvingen en prestatiecodes van 2015 zijn niet gewijzigd ten opzichte van het vorige jaar. De eerst genoemde tandartstarieven zoals die hieronder zijn weergegeven...