Ingediend door admin-content op vr, 01/20/2023 - 12:08

Checklist cosmetische behandeling voor de cliënt

Redactie: Wanneer een mondzorg praktijk mee doet aan de proef van 5 jaar voor vrijgestelde tarieven cosmetische behandelingen (facings en bleken) moet vooraf onderstaande vragenlijst met je worden doorgenomen. 

 

Checklist

U bent geïnteresseerd in een cosmetische - niet medisch noodzakelijke - behandeling in onze praktijk. Het is belangrijk dat u de keuze voor deze behandeling weloverwogen maakt. Om u daar bij te helpen hebben wij een checklist opgesteld waarin alle belangrijke zaken en afwegingen aan bod komen. Voordat u instemt met de behandeling nemen we alle punten rustig met u door. We leggen dit ook vast in uw patiëntendossier. Na dit consult hanteren wij tenminste 1 week bedenktijd voordat we starten met de behandeling.

Algemene informatie

  De tandarts heeft mij gevraagd naar mijn medische geschiedenis en actuele gezondheid en ik heb hem/haar daarover volledig geïnformeerd.

  Ik heb schriftelijk of digitaal een prijsopgave ontvangen.

  Ik weet dat het cosmetische deel van de behandeling waarschijnlijk niet vergoed wordt door mijn

zorgverzekeraar.

  Ik heb mij door de zorgverzekeraar laten informeren over de vergoeding van het eventuele overige

(medisch noodzakelijke) deel van behandeling.

De cosmetische behandeling

  Ik weet hoe het beoogde cosmetische resultaat van de behandeling er uitziet.

  Het beoogde resultaat heb ik met mensen om mij heen besproken.

  Ik weet welke andere behandelingen er ook mogelijk zijn en ken van die behandelingen de voor- en

nadelen, de kosten en het cosmetische resultaat.

  Ik weet dat (een deel van) de voorgestelde behandeling niet medisch noodzakelijk is, maar leidt tot een

fraaier cosmetisch resultaat.

  Ik weet wie mij gaat behandelen en wie eventueel ook nog (delen van) de behandeling uitvoert.

  Ik weet welke garanties de tandarts geeft op de levensduur van de cosmetische restauraties.

  Ik weet wat ik naast het cosmetische resultaat nog meer kan verwachten tijdens en na de behandeling.

  Ik weet waar ik op moet letten tijdens de behandeling en wat voor onderhoud (nazorg) er nodig is.

  Ik ken de risico’s van deze behandeling.

  Ik weet dat als er achteraf problemen zijn door de behandeling hoe en waar ik een klacht kan indienen.

  Ik ben op de hoogte van mogelijke complicaties en welke extra behandelingen er later misschien nodig

zijn.

  Ik weet dat elke cosmetische restauratie op den duur vervangen of gerepareerd moet worden.

Extra in geval cosmetische restauraties, zoals facings en kronen die definitief worden vastgezet

  De vorm en positie van de tijdelijke restauraties zijn zoals ik het wil en ik heb dat met mensen om mij heen besproken.

  De kleur van de definitieve restauraties is zoals ik het wil.

  Ik weet dat als de definitieve restauraties vastgezet zijn, de kleur niet meer veranderd kan worden.

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform