Ingediend door admin-systeembeheer op di, 08/18/2015 - 14:03

Wat kost een tandarts behandeling?

De kosten van tandarts behandelingen worden elk jaar door Tandarts.nl gepubliceerd. Bekijk alle kosten in het handige en volledige overzicht.

Verschillen per tandartspraktijk

Onderstaande prijzen zijn berekend met behulp van de tarieven die gelden per 1 januari 2019. De kosten van een bepaalde behandeling kunnen natuurlijk nog wel per situatie en per tandartspraktijk variëren. Dat kan onder meer gebeuren doordat:

  • Er soms meer en/of andere verrichtingen nodig zijn om een tandheelkundig probleem tot een goed einde te brengen.
  • In de kosten van tandtechniek kunnen grote verschillen zitten. Bij de tandtechniekkosten staat steeds een sterretje (kroon, vijf-delige brug, etc). Dit betekent dat de kosten afhankelijk zijn van de materiaalkeuze die de tandarts maakt. Zo heeft een gouden kroon een andere prijs dan een porseleinen kroon (wat betreft inkoop voor de tandarts). De tandarts is verplicht om de werkelijke inkoopkosten direct door te rekenen aan de patiënt. De patiënt heeft daar ook inzage recht op.
  • Er is niet altijd sprake is van een standaard situatie en meer bijzondere of top preferente zorg verleend zal moeten worden.

Hieronder vindt u voorbeeld rekeningen van Tandarts.nl (inclusief tandtechniekkosten) van een aantal veel voorkomende behandelingen.

Periodieke controle, tandsteenverwijdering en 2 röntgenfoto's (bitewings)
Tweevlaks composietvulling (wit)
Vier- of meervlaksvulling composietvulling (wit)
Wortelkanaalbehandeling, drie kanalen
Wortelkanaalbehandeling, één kanaal
Tandvleesbehandeling bij parodontitis
Kroon, plastische opbouw
Kroon, gegoten opbouw
Drie-delige brug
Vijf-delige brug op drie pijlers
Partiële plaatprothese
Frameprothese
Implantaat met kroon, 1-fase voor een kies (standaard)
Implantaat met kroon, 2-fase voortand (advanced)

Controle, tandsteen en twee röntgenfoto's

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Periodieke controle C11 1 € 21,78
Kleine röntgenfoto X10 2 € 32,10
Gebitsreiniging 5 minuten M03 1 € 12,85
      ------+
Totaal     € 66,73

Tweevlaksvulling composiet (wit)

Beschrijving

Prestatie code

Aantal Kosten
Geleidings- en/of infiltratie verdoving A10 1 € 14,33
Tweevlaksvulling V92 1 € 60,18
Rubberdam V50 1 € 11,46
      ------+
Totaal     € 85,97

Vier of meervlaksvulling composiet (wit)

Beschrijving

Prestatie code

Aantal Kosten
Geleidings- en/of infiltratie verdoving A10 1 € 14,33
Vier- of meervlaksvulling V94 1 € 91,70
Rubberdam V50 1 € 11,46
      ------+
Totaal     € 117,49

Wortelkanaalbehandeling, drie kanalen (kies)

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Geleidings- en/of infiltratie verdoving A10 2 € 28,66
Kleine röntgenfoto X10 4 € 64,20
Aanbrengen rubberdam E45 2 € 22,92
Electronisch lengtebepalen E85 1 € 14,33
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling E86 1 € 77,37
Driekanalig element E16 1 € 194,86
Endodontisch consult E01 1 € 21,78
Insluiten Calcium Hydroxide E19 1 € 17,19
Roterend instrumentarium E04 1 € 46,74
      ------+
Totaal     € 488,05

Wortelkanaalbehandeling, één kanaal

exclusief de vulling of kroon

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Geleidings- en/of infiltratie verdoving A10 2 € 28,66
Kleine röntgenfoto X10 4 € 64,20
Aanbrengen rubberdam E45 € 22,92
Electronisch lengtebepalen E85 1 € 14,33
Eénkanalig element E13 1 € 103,16
Endodontisch consult E01 1 € 21,78
Insluiten Calcium Hydroxide E19 1 € 17,19
Roterend instrumentarium E04  1 € 46,74
      ------+
Totaal     € 318,98

Tandvleesbehandeling bij parodontitis

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Onderzoek tandvlees met parodontiumstatus T12 1 € 166,21
Kleine röntgenfoto X10 8 € 128,40
Geleidings- en/of infiltratie verdoving A10 8 € 114,64
Grondig reinigen worteloppervlak door tandarts per element T21 14 € 433,30
Grondig reinigen wortel, standaard, per element T22 4 € 91,68
Herbeoordeling tandvlees met parodontiumstatus T32 1 € 103,16
Uitgebreid bespreken vervolgtraject T33 1 € 45,85
      ------+
Totaal     € 1.083,24

 

Kroon

met plastische opbouw

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Kleine röntgenfoto X10 1 € 16,05
Geleidings- en/of infiltratie verdoving A10 1 € 14,33
Plastische opbouw (vulmateriaal) R31 1 € 57,31
Droogleggen van elementen m.b.v. rubberen lapje V50   € 11,46
Kroon R24 1 € 252,17
Tandtechniekkosten kroon R24* 1 € 250,00
      ------+
Totaal       € 601,32

Kroon

inclusief glassfibre stift opbouw

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Kleine röntgenfoto X10 2 € 32,10
Geleidings- en/of infiltratie verdoving A10 2 € 28,66
Verwijderen van wortelkanaalvulling E54 1 € 28,66
Wortelkanaalstift V80 1 € 20,06
Materiaalkosten stift V80* 1 € 10,00
Plastische opbouw (vulmateriaal) R31 1 € 57,31
Kroon R24 1 € 252,17
Tandtechniekkosten kroon R24* 1 € 250,00
      ------+
Totaal       € 678,96

Drie-delige brug

uitgaande van plastische opbouwen

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Kleine röntgenfoto X10 2 € 32,10
Geleidings- en/of infiltratie verdoving A10 2 € 28,66
Plastische opbouw (vulmateriaal) R31 2 € 114,62
Kroon R24 2 € 504,34
Brugtussendeel R40 1 € 171,94
Tandtechniekkosten brug (zirconium) R24* 1 € 800,00
      ------+
Totaal       € 1.651,66

Vijf-delige brug op drie pijlers

Uitgaande van drie plastische opbouwen met 1 glassfibre stift

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Kleine röntgenfoto X10 2 € 32,10
Geleidings- en/of infiltratie verdoving A10 4 € 57,32
Plastische opbouw (vulmateriaal) R31 3 € 171,93
Materiaalkosten stift V80* 1 € 10,00
Verwijderen van wortelkanaalvulling E54 1 € 28,66
Eenvoudige beetregistratie middelwaarde articulator G10 1 € 85,97
Kroon R24 3 € 756,51
Brugtussendeel R40 2 € 343,88
Tweede brugdeel in hetzelfde tussendeel R45 1 € 85,97
Tandtechniekkosten brug (zirconium) R24* 1 € 1.250,00
      ------+
Totaal       € 2.822,34

Plaatprothese met vier of meer elementen

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Gedeeltelijk (kunstshars) gebit (plaatje) P15 1 € 171,94
Toeslag individuele randopbouw P16 1 € 63,04
Tandtechniekkosten plaatje P15* 1 € 200,00
      ------+
Totaal       € 434,98

Frameprothese met meer dan 4 elementen

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) 5-13 elementen P35 1 € 320,95
Tandtechniekkosten frame P35* 1 € 520,00
      ------+
Totaal     € 840,95

Implantaat met kroon (1-fase, kies)

exclusief botherstelprocedure en eventuele noodvoorziening

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto X21 1 € 68,77
Initieel onderzoek implantologie J01 1 € 63,56
Verlengd onderzoek implantologie J02 1 € 97,79
Plaatsen 1e implantaat per kaak J20 1 € 223,44
Materiaalkosten implantaat en onderdelen J20* 1 € 190,00
Overheadkosten implantaten J97 1 € 171,85
Plaatsen opbouw implantaatkroon J44 1 € 24,45
Kroon  R24 1 € 252,17
Techniekkosten kroon R24* 1 € 470,00
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto X10 3 € 48,15
      ------+
Totaal     € 1.610,18

Implantaat met kroon (2-fase, esthetisch)

exclusief eventuele noodvoorziening

Beschrijving Prestatie code Aantal Kosten
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto X21 1 € 68,77
Initieel onderzoek implantologie J01 1 € 63,56
Verlengd onderzoek implantologie J02 1 € 97,79
Plaatsen 1e implantaat per kaak J20 1 € 223,44
Materiaalkosten implantaat en onderdelen J20* 1 € 240,00
Overheadkosten implantaten J97 1 € 171,85
Kaakverbreding en/of verhoging bij het implantaat J15 1 € 83,12
Materiaalkosten kaakverbreding J15* 1 € 180,00
Transplantatie bindweefsel J30 1 € 102,68
Toeslag esthetische zone J19 1 € 63,56
Plaatsen Healing abutment implantaat (2e-fase) J23 1 € 73,34
Materiaalkosten afdekschroef J23* 1 € 40,00
Plaatsen opbouw implantaatkroon J44 1 € 24,45
Kroon  R24 1 € 252,17
Techniekkosten kroon R24* 1 € 620,00
Maken en beoordelen kleine röntgenfoto X10 4 € 64,20
      ------+
Totaal     € 2.368,93

Bekijk ook de volgende pagina's: