Facings en tanden bleken, een proef met vrije tarieven    

Per 1 januari 2023 is er een proef van 5 jaar gestart waarin de maximum tarieven vervallen voor het bleken van tanden en plaatsen van facings bij deelnemende mondzorgpraktijken.

Doordat er veel keuzemogelijkheden zijn in behandelingen, materialen en wensen van de patiënt is het moeilijk om een tarief voor deze behandelingen vast te stellen dat ruimte biedt aan al deze verschillen. De huidige situatie met maximumtarieven werkt dus niet goed voor deze, vaak tijdrovende behandelingen. Er is een proef gestart van 5 jaar met 2 cosmetische behandelingen (bleken en facings) waarin de tarieven zijn vrijgelaten zodat de behandelaar met de client samen wensen en kosten kunnen afspreken. Het gaat om het bleken van tanden en plaatsen van facings. Niet iedere tandarts of behandelaar kan aan dit experiment meedoen. Er zijn voorwaarden gesteld en de behandelaar moet zich aanmelden bij de Nederlandse zorg autoriteit (NZa) om deel te mogen nemen aan deze proef.

Verschil tussen cosmetische tandheelkunde en gewone tandheelkunde

‘Alle tandheelkundige behandelingen zonder tandheelkundige-medische indicatie die betrekking hebben op het uiterlijk, kleur van het gebit, vorm en positie in- en van de kaak vallen onder cosmetische tandheelkunde’. Kortom, alle behandelingen tot doel om het uiterlijk te verfraaien. Een mooi regelmatig en verzorgd gebit draagt bij aan het zelfvertrouwen, in sociale contacten en het algeheel welzijn. Alleen facings en bleken maken deel uit van de proef. 

Niet-cosmetische tandheelkundige behandelingen hebben het herstel van de mondgezondheid en een goede functie van de mond tot doel. Denk aan een pijnvrije, ontstekingsvrije gezonde mond waarmee je goed kan kauwen, proeven, slikken, praten en lachen.

Kan iedereen deze cosmetische behandelingen krijgen?

Er zijn voorwaarden waaraan de client moet voldoen voor er cosmetische behandelingen worden uitgevoerd. Zo moet de mondgezondheid goed zijn. Dus geen bloedend tandvlees, tandvleesontstekingen en gaatjes voordat er facings kunnen worden geplaatst of een behandeling voor bleken kan worden gestart. Vooraf zal de behandelaar in een uitgebreid consult beoordelen of een behandeling veilig, met de minste schade aan het gebit en met een gewenst resultaat mogelijk is.

Mag elke mondzorgverlener deze behandelingen uitvoeren?

Alleen gekwalificeerde en BIG geregistreerde tandartsen mogen deze behandelingen uitvoeren. Een tandarts mag dit dus niet overlaten aan een assistent of mondhygiënist. 

Hoe weet ik of een praktijk meedoet aan deze proef?

Een van de voorwaarden om als mondzorgpraktijk deel te nemen aan de proef van 5 jaar Vrije tarieven cosmetische behandelingen is dat deze tekst of via een hyperlink zichtbaar is. In dat geval zijn de tarieven vrij gelaten en in principe onderhandelbaar. Doet een praktijk niet mee aan dit experiment dan blijven de vastgestelde maximum tarieven van kracht. 

Verplichte checklist

Een andere voorwaarde is dat vooraf deze checklist wordt doorgenomen met jou als cliënt. 

Worden facings en het bleken van tanden vergoed?

In enkele duurdere aanvullende zorgverzekeringen is (deels) cosmetische tandheelkunde opgenomen al dan niet met een wachttijd of na toestemming van de verzekeraar. Echter, bijna altijd komen de kosten van facings en het bleken van tanden voor eigen rekening omdat het niet medisch noodzakelijk is.  

Wat kost een behandeling met facings of bleken?

Afhankelijk van je eigen wensen en mogelijkheden wordt een behandelplan opgesteld en krijg je een vrijblijvende begroting.

Soms valt een cosmetische behandeling onder reguliere mondzorg

Wanneer het doel van een behandeling is om de mond gezond te maken en schade na, bijvoorbeeld een ongeluk te herstellen dan kunnen deze behandelingen onder gewone mondzorg vallen. Het gaat dan om functie herstel in plaats van uiterlijke verfraaiing. Overleg altijd met je zorgverzekeraar over de vergoeding en of er voorwaarden zijn om financiële verassingen te voorkomen. Valt de behandeling onder reguliere mondzorg dan kan dit nooit onder de vrije tarieven uit de proef, dan moet de tandarts dus nog altijd de maximumtarieven gebruiken. 

Met dank aan de NZa.

 

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform