Ingediend door admin op ma, 06/18/2018 - 07:58

Tandartstarieven 2019

De tandartstarieven voor 2019 zijn bekend gemaakt door de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt de tandartstarieven die gelden vanaf 1 januari 2019 hier downloaden. De tandartstarieven zijn neergelegd in een beschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De beschikking wordt prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg genoemd.

De tarieven treden in werking met ingang van 1 januari 2019 en de tarieven vervallen met ingang van 1 januari 2020. Het gaat om de maximum tarieven die in rekening mogen worden gebracht door de zorgaanbieders die tandheelkundige zorg leveren.

I Consultatie en diagnostiek
II Maken en/of beoordelen foto’s
III Preventieve mondzorg
IV Verdoving
V Verdoving door middel van een roesje
VI Vullingen
VII Wortelkanaalbehandelingen
VIII Kronen en bruggen
IX Kaakgewrichtsbehandelingen
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
XI Kunstgebitten
XII Tandvleesbehandelingen
XIII Implantaten
XIV Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz
XV Abonnementen

I Consultatie en diagnostiek (C)    
a. Diagnostisch onderzoek    
C11 Periodieke controle € 21,78
C13 Probleemgericht consult € 21,78
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen    
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21,78
C28  Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 103,16
C29 *  Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 28,66
C65  Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak € 57,31
c. Toeslagen en diversen    
C80  Mondzorg aan huis € 17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 45,85
C85  Weekendbehandeling € 21,78
C86 Avondbehandeling € 21,78
C87 Nachtbehandeling  € 21,78
II Maken en/of beoordelen foto’s (X)    
X10 Kleine röntgenfoto € 16,05
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,04
X21 Kaakoverzichtsfoto € 68,77
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 68,77
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25,22
X24 Schedelfoto € 30,95
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 194,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 57,31
III Preventieve mondzorg (M)    
M01  Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,85
M02  Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12,85
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12,85
M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit  € 25,79
M32**  Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek € 17,19
M30  Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament  € 5,73
M40  Fluoridebehandeling € 14,33
M61 *  Mondbeschermer € 25,79
IV Verdoving (A)    
A15 Oppervlakte verdoving € 7,45
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 14,33
A20  Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs
V Verdoving door middel van een roesje (B)    
B10  Introductie roesje (lachgassedatie) € 28,66
B11  Toediening roesje (lachgassedatie) € 28,66
B12  Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,77
VI Vullingen (V)    
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,07
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 38,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 49,86
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 69,92
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 35,53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 61,32
V84  Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 81,38
V91 Eénvlaksvulling composiet € 45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet € 60,18
V93 Drievlaksvulling composiet € 71,64
V94 Meervlaksvulling composiet € 91,70
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 68,77
V30 Fissuurlak, eerste element € 25,79
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,33
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen. € 5,73
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,46
V70 * Parapulpaire stift € 11,46
V80 * Wortelkanaalstift € 20,06
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,60
VII Wortelkanaalbehandelingen (E)    
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 31,52
b. Wortelkanaalbehandeling    
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit    
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 45,85
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd    
E04  Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,33
E19  Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 45,85
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen    
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 28,66
E56 * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 28,66
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt    
E61  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 80,24
E62  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 51,58
E63 *  Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material € 42,94
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 45,85
Initiële wortelkanaalbehandeling    
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 28,66
Bleken    
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 45,85
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,19
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 71,64
Behandeling trauma-element    
E40 Directe pulpa-overkapping € 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,46
E43 *  Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,92
E44  Verwijderen spalk, per element € 5,73
Aanbrengen rubberdam    
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,46
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen    
E31 Snij-/hoektand € 114,62
E32 Premolaar € 160,47
E33 Molaar € 206,32
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 22,92
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 80,24
E37 Kijkoperatie € 68,77
Gebruik operatiemicroscoop    
E86  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 77,37
Gebruiksklaar maken praktijkruimte    
E87  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 57,31
VIII Kronen en bruggen (R)    
a. Inlays en kronen    
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 68,77
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 131,82
R10 * Drievlaks composiet inlay € 171,94
R11 * Eenvlaksinlay € 103,16
R12 * Tweevlaksinlay € 160,47
R13 * Drievlaksinlay € 229,25
R14  Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 28,66
R24 * Kroon € 252,17
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 68,77
R29 * Confectiekroon € 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal € 57,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 57,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 114,62
b. Brugwerk    
R40 * Eerste brugtussendeel € 171,94
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 85,97
R46 * Brugverankering, per anker € 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 143,28
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 28,66
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 28,66
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 114,62
R61 * Plakbrug met preparatie € 171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,12
R66  Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,92
c. Restauraties diversen    
R70  Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 63,04
R71 *  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34,94
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,92
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,92
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 28,66
R77  Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 28,66
d. Schildje van keramiek of kunststof    
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 68,77
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 114,62
e. Temporaire voorzieningen    
R80 * Temporaire, eerste voorziening € 28,66
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 11,46
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
IX Kaakgewrichtsbehandelingen (G)    
a. Kaakgewrichtsklachten    
(craniomandibulaire dysfunctie)    
Onderzoek/diagnostiek    
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 63,04
Therapie voor kaakgewrichtsklachten (na uitgebreid functieonderzoek)    
G61 Instructie spieroefeningen € 57,31
G62 * Occlusale spalk € 154,74
G63 * Repositiespalk € 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 28,66
G65 * Indirect planmatig inslijpen € 315,22
G66 Biofeedbacktherapie € 51,58
G67 Behandeling triggerpoint € 63,04
G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 45,85
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 57,31
Therapie bij kaakgewrichtsklachten (zonder uitgebreid functieonderzoek)    
G69 * Opbeetplaat € 63,04
b. Registratiemethoden kaakgewrichtsbehandelingen    
G10 Niet-standaard beetregistratie € 85,97
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen    
G11 Scharnierasbepaling € 85,97
G12 Centrale relatiebepaling € 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen € 57,31
G14  Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 515,81
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling € 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal € 57,31
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel    
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 286,56
G72 Controlebezoek MRA € 28,66
G73 * Reparatie MRA met afdruk € 45,85
X Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)    
a. Onderdeel A    
H11 Trekken tand of kies € 42,98
H16  Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,92
H26 Hechten weke delen € 63,04
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 57,31
H55  Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,19
b. Onderdeel B    
H90  Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 57,31
H33 Hemisectie van een molaar € 68,77
H35  Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 51,58
H41  Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,39
Wortelpuntoperatie per tandwortel    
H42  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 68,77
H43  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 91,70
H44  Primaire antrumsluiting € 63,04
H59  Behandeling kaakbreuk, per kaak € 80,24
Cyste-operatie    
H60 Marsupialisatie  € 80,24
H65 Primaire sluiting € 154,74
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen    
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 80,24
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 154,74
H80  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 108,89
H85  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 183,40
XI Kunstgebitten (P)    
P60  Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit  € 28,66
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 57,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 85,97
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 171,94
P16  Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 63,04
P18  Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,19
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 234,98
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 320,95
P31 * Wortelkap met stift € 143,28
P32  Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 85,97
P33  Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 57,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,33
P45 * Noodkunstgebit € 114,62
a. Volledig kunstgebit    
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 171,94
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 229,25
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 372,53
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit    
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 63,04
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,39
P27 Reoccluderen € 57,31
P28 Naregistratie en remounten € 57,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 63,04
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 85,97
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 28,66
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 28,66
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,39
Overige    
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 45,85
P06  Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak                € 40,12
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,12
P02 *  Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 85,97
P03 *  Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder € 57,31
P04 *  Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 85,97
P70 *  Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 160,47
P07 *  Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,19
P08 *  Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 45,85
P56  Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,12
P51 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,12
P52 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 85,97
P53 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 57,31
P54 *  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 85,97
P57 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,19
P58 *  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 45,85
P78 *  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 45,85
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 45,85
XII Tandvleesbehandelingen (T)    
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen    
T11  Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 151,88
T12  Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 166,21
T21  Grondig reinigen wortel, complex € 30,95
T22  Grondig reinigen wortel, standaard € 22,92
T31  Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 103,16
T33  Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg  € 60,18
T42 Consult parodontale nazorg € 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg  € 115,77
T44  Complex consult parodontale nazorg € 154,17
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 151,88
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 166,21
Parodontale chirurgie    
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 186,27
T71 lapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 286,56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 343,87
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 57,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
T75  Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 149,01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 71,64
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)    
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a    
T80 Tandvleestransplantaat € 123,22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 100,30
T82 Tandvleescorrectie, per element € 54,45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 143,28
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)    
T84 *  Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 343,87
T85 *  Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 114,62
T86  Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  € 186,27
Parodontale kroonverlengingsprocedure    
T87 Kroonverlenging per element € 186,27
T88 Kroonverlenging per sextant € 343,87
Directe postoperatieve zorg    
T89 Directe postoperatieve zorg, kort  € 57,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 154,17
Diversen    
T91 Pocketregistratie € 34,39
T92 Parodontiumregistratie € 68,77
T93**  Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces € 77,37
T57 * Toepassing lokaal medicament € 61,90
T95 * (Draad)Spalk € 22,92
T96  Uitgebreide Voedingsanalyse € 57,31
XIII Implantaten (J)    
J97 Overheadkosten implantaten € 171,85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 97,25
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
J01 Initieel onderzoek implantologie € 63,56
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 97,79
J03 * Proefopstelling € 132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,00
b. I Pre-implantologische chirurgie    
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 234,69
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 146,68
J11  Prepareren donorplaats  € 132,01
J12 *  Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 141,79
J13 *  Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 68,45
J07  Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik  Kostprijs
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen    
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,34
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 83,12
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 127,12
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 58,67
J19 Toeslag esthetische zone € 63,56
c. Implantologische chirurgie    
J20  Plaatsen eerste implantaat, per kaak  € 223,44
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)  € 73,34
J29 * Plaatsen volgende Healing Abutment € 34,71
J26  Moeizaam verwijderen implantaat € 161,35
J27 Vervangen eerste implantaat € 223,44
d. Diversen    
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond  € 19,56
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 102,68
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 112,45
J33 Kosten implantaat € 314,04
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting  € 9,78
e. Mesostructuur    
J40 * Twee magneten/drukknoppen € 151,57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 34,23
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 200,46
J43 *  Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 63,56
J44 *  Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,45
f. Prothetische behandeling na implantaten    
J50 * Boven- en onder klikgebit € 503,60
J51 * Onder-klikgebit € 327,58
J52 * Boven-klikgebit € 327,58
J53 * Omvorming klikgebit € 97,79
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 127,12
J55 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 146,68
J56 *  Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 171,13
J57  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 83,12
J58  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 107,56
J59  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 132,01
g. Nazorg implantologie    
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 88,01
h. Prothetische nazorg    
J70 *  Opvullen zonder staafdemontage € 136,90
J71 *  Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 171,13
J72 *  Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 195,57
J73 *  Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 220,02
J74 *  Reparatie zonder staafdemontage € 53,78
J75 *  Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 102,68
J76 *  Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 127,12
J77 *  Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 151,57
J78 * Verwijderen én vervangen drukknop € 24,45
J79 * Verwijderen én vervangen steg € 45,47
i. Ketenzorg implantologie    
J80  Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 497,73
XIV Uurtarieven (U)    
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,05
U35 *  Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten  € 15,06
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,06
U20  Second opinion verricht door de Stichting TIP  € 180,95
XV Abonnementen (Z)    
Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7,45
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11,46
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 15,47
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 18,91
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 22,92
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6,30