Ingediend door admin op ma, 05/11/2015 - 13:18

TANDARTSTARIEVEN 2013

Na een veelbewogen jaar stelt de NZa in 2013 de prijzen voor de mondzorg weer vast. De oude verrichtingenlijst uit 2011 is als basis genomen waarbij de prijzen ten opzichte van dat jaar met 4.5% zijn geindexeerd voor inflatie.

De geclusterde tarieven van 2012 waarbij o.a. een verdoving inclusief was, zijn gelukkig ook van tafel. Deze overdreven versimpeling van de werkelijkheid maakte maatwerk onmogelijk. Wilt u een snelle en doelgerichte behandeling of gaat u met uw tandarts een hoog kwalitatieve behandeling aan met veel verschillende stappen en deelverrichtingen? Beiden zijn nu weer eerlijker gehonoreerd! Laat u zich wat dat betreft niet in de luren leggen door organisaties die graag de complexiteit van uw gebitssituatie willen terugbrengen tot het niveau van 'het bakken van een brood'.

Belangrijkste zaken op een rij:

  • Geen vrije prijzen in 2013. De tarieven worden weer vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit. Er is over de afgelopen twee jaar een inflatiecorrectie van 4.5% toegepast. 
  • De prestatiecodes zijn grotendeels gebaseerd op de situatie voor de vrije prijzen (geen samenvoegingen van codes meer)
  • De beschrijvingen van de prestatiecodes zijn nu in beperktere mate versimpeld (minder Jip en Janneke taal)
  • De verscheidenheid aan prestatiecodes rondom preventie zijn nu samengevat in enkele codes met een 5 minuten tarief van €12,10.
  • De beter op de praktijk aansluitende prestatiecodes orthodontie uit 2012 zijn integraal overgenomen in 2013. Hierbij is de uitgestelde tariefdsdaling van 16% uit juli 2011, alsnog doorgevoerd. (Let wel de NZa is door de rechter op de vingers getikt en het is de vraag of deze verlaging wel rechtmatig is, mogelijk dat dit opgeschort zal worden)
  • Tandartsen moeten in 2013 een prijsopgave per behandeling geven vanaf een totaalbedrag van €250 (was €150). Op uw verzoek kan ook bij een lager bedrag een prijsopgave verstrekt worden.
  • Verzekeraars kunnen met de tandarts een contract aangaan waardoor tot maximaal 10% hogere tarieven gevraagd kunnen worden. (zogenaamde Max-Max tarieven). Hoe dit in de praktijk uitwerkt voor u als patient moet nog blijken. 

De tarieven

Rechts kunt u bij downloads ook meerdere documenten met betrekking tot de tarieven downloaden.

De kaakchirurg

Om voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen voor een behandeling bij de kaakchirurg heeft u een verwijzing van uw tandarts nodig. Let wel dat er voor 2013 een eigen risico geldt van €350, zodat het trekken van een tand of kies duurder kan uitvallen dan bij de tandarts.

Ook geldt de vergoeding alleen voor behandelingen welke gedekt zijn uit de basisverzekering. Zo zullen implantaten voor kronen en bruggen ook zelf betaald moeten worden of uit de aanvullende verzekering vergoed kunnen worden.

Gedetailleerd overzicht van de wijzigingen van de tandartstarieven

Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen:

Hoofdstuk Consultatie en diagnostiek

De volgende codes zijn vervallen:
• C12 Periodiek preventief onderzoek, 2e en volgende in hetzelfde kalenderjaar
• C70 Keuringsrapport met bitewings
• C75 Keuringsrapport met bitewings
• C76 Afgifte gezondheidsverklaring
De laatste drie prestaties zijn geen codes welke als zorg bestempeld kunnen worden. Dit betekent dat de tandarts hiervoor de prijs vrij kan bepalen.

Hoofdstuk Röntgendiagnostiek
De volgende codes zijn toegevoegd:
• X25 Meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld een CT-scanner)
• X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

Hoofdstuk Preventie en mondhygiëne
De volgende codes zijn toegevoegd:
• M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (vergelijkbaar met C112 en C114 uit de 2012 lijst)
• M02 Consult voor evaluatie van preventie (vergelijkbaar met C124 uit de 2012 lijst)
• M03 Gebitsreiniging (vergelijkbaar met C212 en C214 uit de 2012 lijst)
Deze prestaties kunnen naar evenredigheid van de behandeltijd in tijdseenheden van 5 minuten worden  gedeclareerd.
• M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement (vergelijkbaar met C611 uit de 2012 lijst)
• M61 Mondbeschermer (samenvoeging van de 2011-prestatie M65 (maken afdruk om onderkaak t.o.v. bovenkaak te meten) en M60 (mondbeschermer))

De volgende codes zijn vervallen:
• M21 Fluoridebehandeling groepsgewijs
• M31 Plaque-score (nu inclusief in M01)
• M32 Eenvoudig bact. onderzoek (nu inclusief in M01)
• M50/M55/M50 Gebitsreiniging (nu inclusief in M03)
• M60/M65 Mondbeschermer (vervangen door M61)

Hoofdstuk Vullingen
De volgende codes zijn vervallen:
• V10 Pitvulling
Bij V11 t/m V14 is in de toelichting ‘en afwerking’ toegevoegd.

Hoofdstuk Kronen en bruggen
• Een aantal ‘kroon’-prestaties is samengevoegd tot de ‘nieuwe’ code R24 Kroon (het zelfde puntenaantal als R25 in 2011). Hierdoor vervallen R20 (gegoten metalen kroon), R27 (jacketkroon zonder schouderpreparatie) en R26 (jacketkroon met schouderpreparatie).

Hoofdstuk Chirurgische verrichtingen
De volgende code is toegevoegd:
• H11 Trekken tand of kies
Dit is inclusief (eventueel) hechten, hechtmateriaal en wondtoilet.
• H15 Trekken volgende tand of kies

Vervallen zijn:
• H30 Gecompliceerde extractie
• H25 Uitgebreid wondtoilet (is inclusief H11)
• H20 Hechten (is nu inclusief H11)