Ingediend door admin-systeembeheer op wo, 01/27/2021 - 15:06

Opleidingen overzicht in de tandheelkunde

Overzicht functies in de tandartspraktijk

De tandartsassistent

De tandartsassistent werkt onder leiding van de behandelaar; de tandarts, kaakchirurg of bijvoorbeeld de orthodontist. Je assisteert bij het onderzoek en behandeling van de patiënten. 

Opleiding tandartsassistent 

De opleiding tot tandartsassistent is een mbo-opleiding op niveau 4 gericht op de praktijk. Er zijn verschillende opleidingsvormen die worden aangeboden door diverse opleidingsinstituten.

BOL en BBL

BBL staat voor een Beroeps Begeleidende Leerweg en BOL voor Beroeps Opleidende Leerweg. Het belangrijkste verschil zit in het feit dat de student in een BBL-traject een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever en daarnaast vaak een dag in de week les volgt bij bijvoorbeeld een ROC of AOC. Een student in een BOL-traject heeft de juridische status van student/ scholier en loopt tijdens zijn opleiding één of meer stages bij een bedrijf of organisatie. Hierdoor heeft een BOL-student recht heeft op studiefinanciering (mits je ook voldoet aan de andere voorwaarden) en een BBL-student heeft dat niet.

Thuisstudie en verkorte opleiding 

Soms is het kiezen voor een thuisstudie een goede optie en er zijn ook verkorte opleidingen bij de diverse instituten voor bijvoorbeeld herintreders om omscholing naar een baan in de mondzorg. 

Tijdens de opleiding leer je:

 • Assisteren aan de stoel;
 • Omgaan met verschillende patiëntgroepen;
 • Zelfstandig uitvoeren van tandheelkundige handelingen;
 • Voorlichten en adviseren;
 • Organiseren, plannen en administreren.

De BOL en BBL opleiding tot tandartsassistent bestaat uit 2 delen. Een algemeen deel en een beroeps-specifiek deel. Tot het algemene deel behoren de verplichte vakken Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan en burgerschap. Het beroeps-specifieke deel richt zich op de kerntaken van de tandartsassistent: het uitvoeren van frontofficetaken, het assisteren bij en uitvoeren van tandheelkundige handelingen en het werken aan kwaliteit en deskundigheid.

Welke vooropleiding heb je nodig?

Toelating kan per regio en instelling verschillen. Ook de vorm van opleiding kan bepaalde eisen stellen zoals de verkorte opleiding of een EVC traject (eerder verworven competenties). Het kan verstandig zijn om je bij verschillende opleidingsinstituten te oriënteren om uit te vinden welke het best bij je aansluit. Over het algemeen heb je één van de onderstaande diploma’s nodig om toegelaten te worden:

 • Diploma VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • MBO-diploma niveau 2 of 3 van een vergelijkbare opleiding;
 • Diploma LBO, VBO of MAVO waarbij alle examenvakken zijn afgelegd op tenminste c- niveau.
 • Overgangsbewijs HAVO of VWO naar het derde/vierde leerjaar.

De regels m.b.t. de opleidingseisen zijn de afgelopen jaren aangepast. Een praktijk die na 1 september 2018 nieuw assisterend personeel aan wil trekken moet rekening houden met de volgende eisen. 

 1. Een mbo-diploma Tandartsassistent;
 2. Een ongediplomeerde tandartsassistent als werkend tandartsassistent met een arbeidsovereenkomst daterend van vóór 1 september 2018;
 3. Een ongediplomeerde tandartsassistent die (op)nieuw de arbeidsmarkt betreedt bij een leerbedrijf. In dat geval dient de assistent direct bij aanvang van het dienstverband in opleiding te gaan voor het mbo-diploma Tandartsassistent;
 4. Uitgezonderd van deze bepaling zijn medewerkers die geen zorginhoudelijke patiëntencontacten hebben, maar bijvoorbeeld administratieve taken uitvoeren.

Omscholen naar de tandheelkunde of als starter zonder diploma

Wanneer je als ongediplomeerde tandartsassistent zonder werkervaring wil gaan werken is het belangrijk dat je bij aanvang van het dienstverband meteen start met de opleiding tot tandartsassistent. Bij een erkend leerbedrijf betekent dit meteen een mooie opstap naar een baan met toekomst. Ongediplomeerd starten hoeft geen belemmering te zijn voor de nieuwe medewerker en de praktijk, er zijn verschillende opleidingsvormen die school/zelfstudie combineren met werken in de praktijk. Er zijn subsidies en fondsen beschikbaar die een tegemoetkoming in de kosten bieden. Informeer bij je sollicitatie of oriënteer je bij de opleidingsinstituten bij jou in de omgeving en online. 

Herintreden in de tandheelkunde

Ben je een herintreder dan is een opfriscursus vaak voldoende om weer actueel geschoold te zijn. Je kan kiezen voor een (part-time) baan of je aansluiten bij de Mondzorg Flex Pool waar je zelf de regie houdt en flexibel je inzetbaarheid kan regelen. Een part-time baan én ervaring opdoen bij andere praktijken is ook goed te combineren met de Mondzorg Flex Pool mits voldoende praktijkervaring.

Erkend leerbedrijf

Als een praktijk een BBL-student in dienst neemt of een BOL-student een stageplek biedt moet de praktijk erkend zijn als leerbedrijf. Deze erkenning kan de praktijk aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dit is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling praktijkleren en het Stagefonds Zorg die de praktijk kan ontvangen als tegemoetkoming voor de investering die de praktijk doet in het opleiden binnen de praktijk. 

Opleidingsinstituten o.a.;

 • Dental Best Practice, organiseert kwalitatieve tandheelkundige opleidingen en cursussen waarmee je je verder kunt ontwikkelen binnen de tandheelkunde voor zowel de instromende- als doorstromende Tandartsassistent. Zowel de opleiding Tandarts Assistent als de opleiding Preventie Assistent worden met een landelijke dekking klassikaal aangeboden. Een individueel traject is ook mogelijk. https://www.dentalbestpractice.nl/
 • Capabel Onderwijs Groep verzorgt opleidingen in Zorg & Welzijn. Opleiding tandartsassistent in 15 maanden op 9 verschillende locaties in Nederland.
 • Dentallect, Amsterdam biedt een 2 jarige BBL opleiding met combinatie tussen klassikaal onderwijs, video, e-learning en webinars. Daarnaast is er ook een 3e leerweg waar je naar behoefte gebruik kunt maken van een coach, klassikaal onderwijs en praktijklessen. https://dentalmbo.nl
 • ROC biedt door het land heen opleidingen tot tandartsassistent. Zie hieronder het overzicht van ROC aanbieders.

De opleidingsvormen Tandartsassistent verder uitgediept;

BOL (Beroeps Opleidende Leerweg)

Een beroepsopleidende leerweg – ook wel het ‘reguliere onderwijs’ genoemd – wordt voornamelijk gevolgd door jonge studenten die direct uit het voortgezet onderwijs de mbo-opleiding gaan volgen. De BOL-leerweg bestaat uit een praktijkdeel van minimaal 20% en maximaal 60%. Het praktijkdeel wordt stage genoemd en een student kan daarvoor terecht bij een erkend leerbedrijf. Het vak van tandartsassistent is populair: het aantal tandartsassistenten dat via de BOL het mbo-diploma behaalt, groeit en zal naar verwachting blijven groeien. Een mogelijk beperkende factor is echter het aantal beschikbare stageplaatsen.

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg)

De BBL-leerweg is een combinatie van werken (minimaal 60%) en leren, waarbij de student in dienst is van een bedrijf en tegelijkertijd een opleiding volgt. Om aan deze BBL-variant te kunnen deelnemen moet de student een dienstverband aangaan. De assistent moet dus (blijven) werken in de praktijk en gaat 1 dag of avond per week naar school.

Verkorte opleiding tandartsassistent

Voor ervaren tandartsassistenten zonder mbo-diploma Tandartsassistent is er de mogelijkheid om via een verkorte opleiding alsnog dit diploma te behalen. Onder andere Dental Best Practice, Dentallect en de Capabel Onderwijs Groep bieden deze mogelijkheid aan.

Zelfstudievarianten

Bij de crebo-erkende commerciële opleidingsinstituten (LOI en NTI) wordt hoofdzakelijk zelfstandig gestudeerd. Dit vergt discipline en zelfstandigheid van de assistent. Er zijn wel verplichte praktijkdagen en de student loopt stage. LOI biedt ook een meer klassikale variant.

EVC (Eerder Verworven Competenties)

Bij deze variant wordt werkervaring uit het verleden van de tandartsassistent in een portfolio gepresenteerd. De tandartsassistent kan hiermee aantonen dat hij/zij beschikt over (een deel van) de benodigde kennis, ervaring en attitude. Aanvullende scholing kan nodig zijn. Als de procedure met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de assistent een ervaringscertificaat dat door een ROC omgezet kan worden in een mbo-diploma Tandartsassistent. Deze opleidingsvariant is geschikt voor ervaren tandartsassistenten zonder mbo-diploma Tandartsassistent.
Erkende aanbieders EVC-trajecten --> zoek op: tandartsassistent

Opleidingsduur

Een reguliere mbo-opleiding tot tandartsassistent duurt drie jaar. Bij de andere opleidingsvarianten varieert de opleidingsduur.

Hier vind je een overzicht van opleidingsinstituten:

Locatie

Naam onderwijsinstelling

Soort opleiding

Alkmaar

Horizon College

BOL

Amersfoort

MBO Amersfoort

Dental Best Practice

BOL

Basis 1 jaar

Amsterdam

ROC van Amsterdam, locatie Mbo College West

Capabel Onderwijs Groep

BOL + BBL

BOL + BBL

Arnhem

Rijn IJssel

Capabel onderwijs groep

BOL

BOL + BBL

Den Haag

Capabel Onderwijs Groep

BOL + BBL

Deventer

Aventus

BOL

Dordrecht

Da Vinci College

BOL

Eindhoven

Summa College Zorg

Capabel Onderwijs Groep

BOL

BOL + BBL

Enschede

Dental Best Practice

Basis 1 jaar

Goes

Scalda

BOL

Gorichem

Dental Best Practice

Basis 1 jaar

Groningen

Noorderpoort

Capabel Onderwijs Groep

BOL

BOL + BBL

Haarlem

Nova College

BOL

Heerlen

Arcus College

BOL + BBL

Hengelo

ROC van Twente 

BOL

's Hertogenbosch

Koning Willem I College

BOL

Hoogeveen

Alfa-College

BOL

Leeuwarden

ROC Friese Poort

Capabel Onderwijs Groep

BOL

BOL + BBL

Leiden

Mbo Rijnland

BOL

Nijmegen

ROC Nijmegen

BOL

Roosendaal

Kellebeek College 
(onderdeel ROC West-Brabant)

BOL

Rotterdam

ROC Zadkine

Capabel Onderwijs Groep

BOL

BOL + BBL

Tilburg

ROC Tilburg

BOL + BBL

Utrecht

ROC Midden Nederland

Capabel Onderwijs Groep

BOL

BOL + BBL

Venlo

ROC Gilde Opleidingen

BOL + BBL

Zaandam

Regio College

BOL + BBL

Zwolle

College Welzijn en Gezondheid

Capabel Onderwijs Groep

BOL + BBL

BOL + BBL

Noot van Tandarts.nl: Staat je opleidingsinstituut er niet bij of zijn er wijzigingen laat het ons weten dan passen wij de informatie aan.


De Preventieassistent/Paro-assistent

In de wet BIG staat dat de preventieassistent een aantal taken van de tandarts mag overnemen. Deze taken zijn vooral gericht op preventieve tandheelkundige zorg.

De nieuwste ontwikkeling is de nieuwe screening methode ‘periodieke parodontale screening’ die vanaf januari 2021 wordt ingevoerd en ook door preventieassistenten mag worden uitgevoerd. 

Opleiding

Een tandartsassistent met werkervaring als stoelassistent kan doorleren tot preventieasssistent, ook wel ‘tandartsassistente plus’ genoemd. De cursus varieert per onderwijsinstituut in het aantal cursusdagen en in de verdeling fysieke en online lessen. Het is zelfs mogelijk om een individueel traject in je eigen praktijk te volgen. (Dental Best Practice)

De opleiding tot preventieassistent is erg praktijkgericht. Alles wat je leert oefen je direct in de praktijk. Na het behalen van je certificaat kun je in opdracht en onder toezicht van de tandarts aan de volgende handelingen uitvoeren:

 • Voorlichting, voedingsadvies en instructie mondhygiëne geven
 • Supragingivaal tandsteen verwijderen
 • Polijsten
 • Fluoride aanbrengen
 • Professionele houding en professioneel communiceren
 • Kennis van ergonomie, infectiepreventie en praktijkhygiëne

Toelatingseisen

Een diploma tandartsassistent met 2 jaar werkervaring als stoelassistent. Soms is een instaptoets vereist. 

Opleidingsinstituten

Het is belangrijk om te kiezen voor een door de branche geaccrediteerde cursus, check dit vooraf bij de school van keuze omdat dit per jaar kan veranderen. 

Opleidingsinstituten die de opleiding voor preventieassistent verzorgen zijn o.a.:

 • Dental Best Practice met cursuslocaties door het land heen. Deze opleiding bestaat uit 9 lesdagen, waarvan 2 lesdagen uit hun eigen digitale leeromgeving. Naast deze lesdagen oefen je tussentijds de praktijkopdrachten uiteraard in de praktijk waar je werkzaam bent, onder supervisie van je begeleider!.
 • Henry Schein https://www.google.com/url?sa=...
 • Academie tandartsenprakijk. Met locaties in de Randstad. De opleiding duurt 8 cursusdagen incl. examen met e-learning.

https://academietandartsenpraktijk.nl/kennis/opleiding-preventieassistent/?gclid=CjwKCAjw5Kv7BRBSEiwAXGDEldYUN5XyGHVNCG7aVNGw43GSydCxAoNZxXAhmbmW3E_TaHKGDqVnYRoCLPkQAvD_BwE

 • Dentcoach, Hoenderloo
 • Edin Dental Academy, Maarn

Registratie

Wanneer je het diploma preventieassistent hebt behaald kan je geregistreerd worden in het register preventieassistenten. 

https://www.registerpreventieassistenten.nl


Baliemedewerker tandheelkunde

De baliemedewerker is het aanspreekpunt van de praktijk. Deze medewerker houdt zich bezig met de ontvangst van patiënten, het maken van afspraken en een deel van de administratie. Hij/zij verricht geen tandheelkundige taken.

De belangrijkste taken van een baliemedewerker zijn:

 • Beantwoorden van de telefoon
 • Agendaplanning
 • Ontvangen en te woord staan van patiënten
 • Uitvoeren ondersteunende werkzaamheden binnen de praktijk.

Opleiding

Soms heeft een baliemedewerker al een administratieve opleiding gevolgd maar dit is niet verplicht. Er zijn diverse cursussen beschikbaar om je (verder) te bekwamen in je baan. 

Denk aan;

 • Telefonisch communiceren
 • Omgaan met angstige patiënten
 • Gastvrijheid in de praktijk
 • Infectiepreventie
 • Agendaplanning
 • Tandheelkundige begrippen

Vooropleiding

Afhankelijk van het niveau van de opleiding zijn er wel of geen vooropleidingseisen. Voor de meeste cursussen is er geen specifieke vooropleiding nodig. Soms wordt relevante werkervaring gevraagd maar de meeste cursussen zijn voor iedereen die gemotiveerd is toegankelijk. 

Opleidingsinstituten

 


De Tandarts

Om tandarts te worden volg je de 6 jarige universitaire opleiding Tandheelkunde. De eerste 3 jaar voor je bachelor vervolgd door 3 jaar master. Na afronding van de master kun je je laten inschrijven in het BIG-register. Vanaf dat moment ben je bevoegd de tandheelkunde zelfstandig uit te oefenen en mag je de titel Master of Science in de Tandheelkunde (MSc) voeren.

De opleiding Tandheelkunde is bij 3 universiteiten in Nederland te volgen:

Vooropleidingseisen voor de studie Tandheelkunde

Voor toelating tot de opleiding Tandheelkunde moet je beschikken over een VWO-diploma met profiel Natuur& Techniek + biologie of profiel Natuur & Gezondheid met Natuurkunde.

Met een VWO-diploma van voor 2010 of andere diploma's word je niet zonder meer toegelaten. Raadpleeg hiervoor de website van de universiteit van je keuze.

Toelating tot de studie Tandheelkunde

Tandheelkunde heeft al jaren een numerus fixus en dat betekent loting voor toelating. Alle faculteiten Tandheelkunde kennen daarnaast 'decentrale toelating'. Hiermee kunnen kandidaten anders dan middels de loting via DUO toegelaten worden. De regeling is bedoeld voor gegadigden die aantoonbaar blijk hebben gegeven een zware opleiding aan te kunnen en die speciaal gemotiveerd zijn voor de tandheelkunde. Jaarlijks zijn er in totaal 259 studieplaatsen: 144 in Amsterdam, 48 in Groningen en 67 in Nijmegen. Elke universiteit heeft zijn eigen beleid en procedure voor de toelating. Wees er op tijd bij als je je aan wil melden bij een van de opleidingen.

Werken als tandarts in Nederland met een buitenlands diploma

Ben je in het buitenland opgeleid tot tandarts? Bekijk dan de tips voor buiten Nederland opgeleide tandartsen die hier gaan werken.

Studeer je tandheelkunde buiten Nederland? Word dan alvast student-lid van de KNMT. Dat is gratis gedurende je studie!

Requirements for working as a dentist in the Netherlands

Goede vooruitzichten voor tandartsen

Na je afstuderen registreer je je in het BIG-register en dan kun je aan het werk als tandarts. Bijvoorbeeld in een solo- of groepspraktijk, als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) of je gaat in loondienst. Daarnaast bestaat na je afstuderen ook de mogelijkheid om bij een van de opleidingen te werken in het onderwijs of onderzoek. Momenteel zijn de vooruitzichten op de tandheelkundige arbeidsmarkt zeer rooskleurig. Werkloosheid komt niet of nauwelijks voor.

Doorstuderen na de opleiding Tandheelkunde

Tandartsen kunnen zich na hun opleiding Tandheelkunde toeleggen op bepaalde deelgebieden, differentiaties geheten. Een differentiatieopleiding is meestal niet fulltime en duurt gemiddeld 4 jaar. Ook zijn er twee officiële tandheelkundige specialisaties: kaakchirurgie en orthodontie.

Tandheelkunde is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van BTW. 

Bron en verwijzingen naar: KNMT

https://www.knmt.nl/voor-patie...


Praktijkmanager

Als praktijkmanager ben je verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering van de praktijk. Je rapporteert aan de werkgever en stemt de werkzaamheden met de werkgever af. De taakinvulling kan dan ook per praktijk verschillend zijn. 

Je bent de spin in het web en zorgt ervoor dat de praktijk als een goed gesmeerde machine loopt. Verantwoordelijkheden kunnen zijn; het personeelsmanagement, de kwaliteitseisen, protocollen, huisvesting, ICT, logistiek, facilitair, veiligheid, de contracten met zorgverzekeraars, de administratieve organisatie en marketing. Je neemt administratieve taken over van de tandarts en denkt mee in het beleid van de praktijk. Het functieniveau is afhankelijk van de werkzaamheden. Voor de meeste praktijken is deze ingeschat op opleidingsniveau 4 en kan oplopen voor grote praktijken en ketens tot opleidingsniveau 5 of 6. 

Opleiding

Een eenduidige opleiding tot praktijkmanager in de tandheelkunde is er niet maar er zijn wel een aantal opleidingen en cursussen die zijn toegespitst voor een praktijkmanager in de tandheelkunde. Er zijn modules te volgen maar ook complete opleidingen ontwikkeld waarin alle aspecten aan bod komen. 

Tevens zijn er opleidingen tot praktijkmanager eerstelijnszorg niveau 6.

Lesonderwerpen bij cursussen kunnen zijn;

- inkoopbeleid
- kostenbesparend werken
- rendabele praktijkvoering
- marketing
- kwaliteitssystemen
- protocolsystemen
- personeelsdossiers - communicatiemanagement - timemanagement
- zelfmanagement
- personeelsmanagement

Vooropleiding

Een voltooide MBO vooropleiding en bij sommige opleidingen en cursussen wordt relevante werkervaring gevraagd.

Voor een HBO of post HBO studie zijn andere voorwaarden gesteld. Informeer bij de opleiding van je keuze of je in aanmerking komt.

Opleidingsinstituten zijn o.a.:


De mondhygiënist

De opleiding tot mondhygiënist is een vierjarige voltijds HBO opleiding Mondzorgkunde.

Het eerste studiejaar, de propedeuse wordt vervolgd door de driejarige hoofdfase van de opleiding. Na succesvolle afronding van de opleiding ben je mondhygiënist.

Het is niet mogelijk om de opleiding in deeltijd te volgen. De opleiding is overwegend praktijkgericht. Meteen vanaf de start oefenen de studenten op zogenaamde 'fantoomhoofden'. Ook doen ze ervaring op bij elkaar. Aan het eind van het eerste jaar behandelen de aankomende mondhygiënisten de eerste echte patiënten in de kliniek van de opleiding.

De opleiding Mondzorgkunde is aan de volgende hogescholen te volgen:

Doorstuderen

Na je hbo-opleiding Mondzorgkunde kan je in loondienst gaan werken of je begint een eigen praktijk. Maar doorstuderen kan natuurlijk ook. Volg bijvoorbeeld een master Onderzoek, Management of Gezondheidswetenschappen.

Voor studiejaar 2020-2021 was bij de ACTA het plan om 8 kandidaten toe te laten voor de instroom in de bacheloropleiding Tandheelkunde voor mondhygiënisten.

Toelatingseisen:

 • Een Nederlands bachelordiploma Mondzorgkunde (dit diploma is na 1 september 2005 behaald) 
 • Een vwo-diploma met natuurkunde, scheikunde, wiskunde A of B en biologie (dit diploma is na 1 september 2010 behaald) of de vwo-deelcertificaten c.q. universitaire testimonia van deze vakken 
 • Een geldige hepatitis B-verklaring 
 • 750 uur werkervaring als gediplomeerd mondhygiënist 
 • Niet eerder deelgenomen hebben aan de selectieprocedure voor tandheelkunde voor mondhygiënisten 

Tandheelkunde is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van BTW.

Noot van Tandarts.nl: Staat je opleidingsinstituut er niet bij of zijn er wijzigingen laat het ons weten dan passen wij de informatie aan. 

Bronnen o.a.: ACTA, KNMT, mijnzpp.nl. 

De mondhygiënist opgeleid in België:

Sinds enkele jaren is er een opleiding mondzorgkunde in Leuven en Gent (Vlaanderen). Het is een driejarige bacheloropleiding van niveau 6 van het Europees kwalificatiekader. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse hbo-niveau. Door het tekort aan tandartsen in Vlaanderen kon deze opleiding starten op basis van maatschappelijke noodzaak. In Wallonië moet de maatschappelijk noodzaak nog worden aangetoond. 

In het beroepsprofiel is vastgelegd dat de studenten een klinische stage van minstens 600 uur moeten doorlopen. De helft van de stage in de algemene tandheelkunde en de andere helft in de parodontologie, orthodontie of mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. De stage dient gespreid plaats te vinden in diverse diensten of instellingen en bij diverse doelgroepen. 

Tandartsen in België zijn vooral positief maar ook wat huiverig als ze de ontwikkelingen in Nederland zien betreft de uitbreiding van bevoegdheden voor mondhygiënisten. De opleiding in België is gericht op preventie en lijkt op de opleiding als in Finland en Canada wat ook zo zal blijven. 

Werken in Nederland met een Belgisch diploma Mondzorgkunde is nog onduidelijk, het is nog een ‘jonge’ opleiding. Voor tandartsen geldt dat dit kan, mits je staat ingeschreven in het BIG-register. Dat register erkent automatisch een diploma dat voldoet aan de opleidingseisen van de zogenaamde Europese Economische Ruimte, dat zijn de EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Haal je je diploma elders dan moet je eerst je vakbekwaamheid aantonen. 

https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/bachelor/mondzorg

Informatie over België komt deels uit een interview door Yvette in ’t Velt met Thekla Roose, coördinator bachelor in de mondzorg van de opleiding op de Arteveldehogeschool te Gent voor Dentalinfo.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform