Diabetes en uw mond | Tandarts.nl

Diabetes kan de oorzaak zijn van allerlei problemen in de mond, zoals monddroogte en mondbranden. Daarnaast hebben diabetici meer kans op tandvleesontsteking met botverlies (parodontitis). Ongeveer tien procent van de bevolking heeft een serieuze vorm van parodontitis. Voor diabetici wordt dit percentage geschat op meer dan vijfentwintig procent. Parodontitis beïnvloedt de bloedsuikerwaarde. Behandeling van parodontitis kan de bloedsuikerwaarde gunstig beïnvloeden. Men vermoedt dat diabetici ook meer risico op gaatjes hebben, maar dat is wetenschappelijk niet aangetoond. Diabetici zullen de tandartspraktijk met regelmaat moeten bezoeken ter preventie.

Hoge bloedsuikerspiegel

Als de diabeet te weinig suiker (glucose) in zijn bloed heeft, spreken we van hypoglycaemie. Een diabeet kent echter vooral de hyper situatie, een chronisch te hoge bloedsuikerspiegel. Te hoge suikerwaarden kunnen uiteindelijk leiden tot aderverkalking (atherosclerose) en trombose. Er kunnen problemen ontstaan in de kleine vaatjes. De doorbloeding van de ogen wordt hierdoor aangedaan waardoor zelfs blindheid kan ontstaan. Ook de nieren en zenuwen kunnen hiervan te lijden hebben. De sensibiliteit kan afnemen, meestal als eerste bij de voeten en handen. Daarnaast kunnen ook problemen in de grote bloedvaten ontstaan en dat kan leiden tot een hartinfarct, herseninfarct en waarschijnlijk ook mondaandoeningen.

Aandoeningen in de mond

Heeft u als diabeet last van mondbranden? Dan kan dit komen door niet goed gereguleerde diabetes, waardoor de zenuwen van de tong of mondhoek niet goed werken. Mogelijk kan in overleg met de huisarts een betere regulatie bereikt worden, waardoor de symptomen kunnen verminderen of zelfs verdwijnen. Verder komen ook schimmels, aandoeningen in de weke delen, droge mond, een veranderde smaak, gaatjes, dode tandzenuwen en gingivitis/parodontitis zeer regelmatig voor bij diabetespatiënten. De afweerreactie van het lichaam is zeer fragiel bij diabeten: de balans van de bacteriën slaat dus snel door. Dit verklaart ook waarom parodontitis twee tot drie keer vaker voor komt bij diabetes patiënten.

Voorkomen van problemen

Als één van de bovenstaande ziekten bij een diabeet ontstaat dan is het veel lastiger te behandelen dan bij een niet-diabeet. Preventie is daarom ontzettend belangrijk. Wees daarom problemen voor en meldt bij uw tandartspraktijk dat u diabeet bent en vraag om preventieve maatregelen. Een ontsteking gaat namelijk zeer rap bij een diabeet.

Signalering tandarts

Soms zijn tandartsen of mondhygiënisten de eerste die in de gaten hebben dat u wel eens diabetes zou kunnen hebben. Zij kunnen u naar uw huisarts verwijzen. Tandartsen en mondhygiënisten hebben soms een screeningsinstrument waarbij uw bloed getest wordt.

Behandeling parodontitis helpt tegen diabetes

Als de suikerwaarde in het bloed te hoog is, krijgen de bouwstenen van het lichaam een ander model. Daardoor werken de bouwstenen slechter of niet, met als resultaat dat er een ontstekingsreactie ontstaat. Dit zorgt ervoor dat de insuline nog minder goed werkt, waardoor het suikergehalte in het bloed nog meer stijgt. Ontsteking in de mond kan bijdragen aan een minder goede werking van insuline. Het ontstekingsoppervlak bij een patiënt met ernstige parodontitis kan wel oplopen tot 40 vierkante cm. De parodontoloog, tandarts of mondhygiënist kan dit ontstoken oppervlak verkleinen dan wel verhelpen. Dat is niet niks. Uit onderzoek blijkt dat de suikerwaarden beduidend beter worden na behandeling van parodontitis. Optimale mondzorg waarbij alle ontstekingen in de mond voorkomen dan wel behandeld worden, is van essentieel belang voor de diabetespatiënt.