De mondgezondheid van mensen met de ziekte van Parkinson

Door: Merel C. Verhoeff in samenwerking met de stichting Mondzorg en Parkinson.

De mondgezondheid van mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson wordt vaak over het hoofd gezien1, terwijl veranderingen in de mondgezondheid veel gevolgen kunnen hebben op hun kwaliteit van leven2. Parkinson is een ziekte die de hersenen aantast, waardoor motorische klachten ontstaan, zoals trillen en stijfheid, maar ook andere problemen zoals geheugenproblemen en pijn3. Een van de problemen die door de ziekte van Parkinson kan ontstaan, is het moeilijker schoonhouden van de mond. En op zijn beurt, kan dit gevolgen hebben voor de mondgezondheid van de patiënt4.

Een ander veel voorkomend mondprobleem bij Parkinsonpatiënten is een droge mond, ook wel xerostomie genoemd5. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door medicatie die wordt gebruikt om de gevolgen van de ziekte te behandelen. Een droge mond kan leiden tot een verhoogd risico op tandbederf en tandvleesaandoeningen5. Daarnaast kunnen problemen met slikken of de voorovergebogen houding er mogelijk voor zorgen dat mensen met de ziekte van Parkinson speeksel verliezen5. Verder worden er nog problemen vermeld zoals pijn in het aangezicht, kauwproblemen en tandenknarsen en -klemmen6.

Om deze problemen aan te pakken en de mondgezondheid van Parkinsonpatiënten te verbeteren, is het belangrijk dat zij regelmatig een tandarts bezoeken die bekend is met de wensen en problemen van Parkinsonpatiënten. Ook moeten zij worden aangemoedigd om een goede mondhygiëne te houden, voor zover dat mogelijk is. Hier zullen persoonlijke adviezen moeten worden gegeven door mondzorgprofessionals7. Uit interviews met deze professionals blijkt dat er, op dat gebied, nog wel veel uitdagingen liggen waaraan gewerkt moet worden. Zoals het beter onderwijzen van alle betrokkenen. Hierbij kunt u denken aan het onderwijzen van de zorgverleners, de patiënten en hun omgeving7.

Een waardevolle bron van informatie en ondersteuning voor zowel Parkinsonpatiënten als zorgverleners is de website van de Stichting Mondzorg en Parkinson (https://mondzorgparkinson.nl). Deze stichting biedt advies en zet nieuwe informatie en de resultaten van verschillende onderzoeken over de mondgezondheid bij Parkinsonpatiënten, op hun website. De stichting helpt hiermee bij het vergroten van het besef over dit onderwerp en biedt waardevolle informatie als hulpmiddel om de mondgezondheid van Parkinsonpatiënten te verbeteren.

Het is van groot belang dat de mondgezondheid van Parkinsonpatiënten serieus wordt genomen en dat er passende maatregelen worden genomen om problemen te voorkomen en te behandelen. Door samen te werken met zorgverleners en organisaties zoals de Stichting Mondzorg en Parkinson, kunnen we de mondgezondheid van deze patiënten verbeteren en bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Om ons blijvend voor de mondgezondheid bij deze patiënten in te kunnen zetten, zal er op 8 maart 2025 een benefietsymposium worden gehouden in samenwerking met ACTA Dental Education. Alle inkomsten zullen naar de Stichting Mondzorg en Parkinson worden overgemaakt. Heeft u interesse? Schrijf u nu vrijblijvend in en word op de hoogte gehouden: https://lnkd.in/e5y6kyEB.

Referenties

  1. Verhoeff MC, Berendse HW, Lobbezoo F. The importance of a healthy mouth in Parkinson's disease. Lancet. 2023 Oct 21;402(10411):1419-1420. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01466-6. PMID: 37865464.
  2. Verhoeff MC, Lobbezoo F, van Leeuwen AM, Schuller AA, Koutris M. Oral health-related quality of life in patients with Parkinson's disease. J Oral Rehabil. 2022 Apr;49(4):398-406. doi: 10.1111/joor.13304. Epub 2022 Jan 17. PMID: 35000220; PMCID: PMC9306816.
  3. Khoo TK, Yarnall AJ, Duncan GW, Coleman S, O'Brien JT, Brooks DJ, Barker RA, Burn DJ. The spectrum of nonmotor symptoms in early Parkinson disease. Neurology. 2013 Jan 15;80(3):276-81. doi: 10.1212/WNL.0b013e31827deb74. PMID: 23319473; PMCID: PMC3589180.
  4. Verhoeff MC, Eikenboom D, Koutris M, de Vries R, Berendse HW, van Dijk KD, Lobbezoo F. Parkinson's disease and oral health: A systematic review. Arch Oral Biol. 2023 Jul;151:105712. doi: 10.1016/j.archoralbio.2023.105712. Epub 2023 Apr 25. PMID: 37120970.
  5. Verhoeff MC, Koutris M, Vries R, Berendse HW, Dijk KDV, Lobbezoo F. Salivation in Parkinson's disease: A scoping review. Gerodontology. 2023 Mar;40(1):26-38. doi: 10.1111/ger.12628. Epub 2022 Mar 4. PMID: 35246869.
  6. Verhoeff MC, Koutris M, Tambach S, Eikenboom D, de Vries R, Berendse HW, van Dijk KD, Lobbezoo F. Orofacial pain and dysfunction in patients with Parkinson's disease: A scoping review. Eur J Pain. 2022 Nov;26(10):2036-2059. doi: 10.1002/ejp.2031. Epub 2022 Sep 16. PMID: 36063442; PMCID: PMC9826258.
  7. Verhoeff MC, Thymi M, Brandwijk AN, Heres MS, Koutris M, Berendse HW, van Dijk KD, Lobbezoo F. Clinicians' view on the management of oral health in Parkinson's disease patients: a qualitative study. BDJ Open. 2023 May 12;9(1):20. doi: 10.1038/s41405-023-00144-w. PMID: 37173321; PMCID: PMC10181999.

Artikel auteur

Merel C. Verhoeff

Merel C. Verhoeff

Assistant professor | Dentist | Differentiated in Orofacial Pain and Dysfunction, and Dental Sleep Medicine