Ingediend door admin-systeembeheer op wo, 01/09/2019 - 11:21

Tandenknarsen en kaakklemmen

Tandenknarsen of kaakklemmen

Door knarsen en klemmen kunnen tanden en kiezen zwaar belast worden. De pulpa (levend deel in de tand) kan hierdoor geïrriteerd raken, waardoor de tand of kies gevoeliger wordt. Vaak geeft dit aanleiding tot pijn bij kauwen of bijten, maar het kan ook een zeurdigere pijn of een pijn bij koude en wamte veroorzaken.

Tandenknarsen, ook wel bruxisme genoemd, is een aandoening waarbij een persoon zijn tanden en kiezen stevig op elkaar klemt en ze heen en weer beweegt of ze knarst en maalt. Tandenknarsen kan optreden tijdens de slaap of overdag.

Tandenknarsen kan verschillende oorzaken hebben, zoals stress, angst, slaapstoornissen, abnormale beet, ontbrekende of scheve tanden, medicatiegebruik of andere medische aandoeningen. Het kan leiden tot tandbeschadiging, kaakpijn, hoofdpijn, oorpijn en zelfs tandverlies in ernstige gevallen.

Een te hoge vulling of bijv. kroon kan ook overbelasting veroorzaken van de tand/kies in kwestie. Het is zelfs mogelijk dat een verandering aan een andere tand/kies overbelasting veroorzaakt van een tand/kies waar geen vulling vervangen is.

Overbelasting

In de bovenstaande gevallen zal geen wortelkanaalbehandeling uitgevoerd worden, maar wordt er gezocht naar de oorzaak van de overbelasting en deze indien mogelijk verholpen. Door een te hoge vulling of kroon in te slijpen kunnen de klachten snel verbeteren. In het geval dat de klachten veroorzaakt worden door knarsen en klemmen kan een stabilisatiespalk gemaakt worden. Dit is een harde kunststof plaat, welke meestal in de bovenkaak gedragen wordt. De krachten van de kaken worden hierdoor zo goed mogelijk verdeeld over de tanden en kiezen waardoor overbelasting zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform