AutoAudit & Quality Rating

Ingediend door admin-systeembeheer op do, 03/25/2021 - 10:01

                                                          Dit is een initiatief Kwaliteit in Praktijk en Tandarts.nl.

 

Inleiding

Praktijkhouders van een tandartspraktijk zijn ondernemers en spreken met trots over hun praktijk. Als praktijkhouder wilt u graag weten waar u met uw praktijk staat op de kwaliteitsladder ten opzichte van:

 • Wet- en regelgeving;
 • De patiënt en/of zorgconsument;
 • Inzicht voor u en de medewerkers;
 • Aantoonbare kwaliteit van de beroepsgroep.

De werkwijze van de kwaliteitscheck

Uw gevoel geeft vaak al een goede indicatie en met een objectieve beoordeling weet u het zeker.
Wellicht overweegt u een traject voor een ISO – 9001 of een HKZ certificering. Kwaliteit in Praktijk en Tandarts.nl bieden een volledige check voor zowel een goede voorbereiding op weg naar een ISO-9001, een HKZ traject óf als alternatief van deze certificeringen. De kwaliteitsbeoordeling wordt vertaald naar een kwaliteitsschild met het behaalde aantal sterren die aantoont dat uw praktijk een specifiek kwaliteitsniveau heeft. Dit schild kan na formalisatie worden gepubliceerd. 

Hoe gaat de waardering in z’n werk?

U vult de online vragenlijst in. De vragenlijst gaat direct naar Kwaliteit in Praktijk waar een auditor het voorlopig kwaliteitsniveau beoordeeld (twee, drie, vier of vijf sterren). Hierover krijgt u bericht. Let op: aan het voorlopig vastgestelde kwaliteitsniveau kunt u geen rechten ontlenen en deze mag u niet publiceren.

Voorbeeld vragenlijst

 

 

 

 

 

 

 

U kunt na ontvangst van de voorlopige waardering besluiten om deze door Kwaliteit in Praktijk te laten formaliseren. Hiervoor komt een auditor van Kwaliteit in Praktijk uw praktijk bezoeken om samen met u de lijst door te nemen en de resultaten te bevestigen.

Op basis van het praktijkbezoek wordt de definitieve waardering vastgesteld en heeft u inzicht hoe de praktijk ervoor staat. U kunt deze jaarlijks verlengen. Kwaliteit in praktijk kan u desgewenst ondersteunen bij de eventuele aandachtspunten.

De waardering van uw praktijk wordt gepubliceerd op uw praktijkpagina van Tandarts.nl en u kan deze ook op uw eigen website en in de praktijk kenbaar maken.

Wat zijn de kosten?

Voor het invullen en de beoordeling van de door u ingezonden vragenlijst brengt Tandarts.nl geen kosten in rekening.

Wanneer u besluit om de waardering door Kwaliteit in praktijk te laten formaliseren gaat u hiervoor een overeenkomst met hen aan.

 • Een initieel onderzoek door een auditor kost € 350,-- excl. btw en reiskosten vanaf Bussum.
 • Een vervolgonderzoek door een auditor kost € 295,-- excl. btw en reiskosten vanaf Bussum.

Wanneer u ondersteund wilt worden bij verdere kwaliteitsverbetering in uw praktijk dan kan dat tegen een uurtarief van € 97,50,-- / uur excl. btw en reiskosten vanaf Bussum.

De waardering in sterren

 • Een kwaliteitsniveau in sterren geeft een indruk van de service en kwaliteit van een praktijk.
 • Een ‘rating’ maakt het gewenste niveau voor goede zorg zoals gedefinieerd in de WKKGZ zichtbaar.
 • Praktijken kunnen zich verder onderscheiden door bijvoorbeeld verruimde openingstijden,
 • (geregistreerde) specialisaties, de rol in de lokale zorgketen en de bereidheid om structureelextern getoetst te worden op het functioneren.

Certificaat schild

 

 

 

Eisen voor waardering twee sterren:

 • Vragenlijst is ingevuld en door Kwaliteit in Praktijk beoordeeld. Praktijk gaat aantoonbaar aan de slag met de verbeterpunten.

Eisen voor waardering drie sterren:

 • Basis (stralings)hygiëne-en behandelprotocollen, KEW-dossier en onderhoud apparatuur, dossiervoering volgens KNGF-richtlijn “patiëntendossier”.
 • Goede arbeidsomstandigheden voor werknemers (Ri&E en complete medewerkerdossiers)
 • Klachten- en incidentenregistratie

Eisen voor waardering vier sterren:

 • Eisen voor waardering drie sterren, aangevuld met:
 • Beschikbaarheid over niet-geregistreerde specialismen
 • Minimaal jaarlijkse intervisie met collegae (zoals casuïstiekbespreking)
 • Tweejaarlijks patiënttevredenheidonderzoek (KRT)
 • Jaarlijks praktijkverslag

Eisen voor waardering vijf sterren:

 • Eisen voor waardering vier sterren, aangevuld met:
 • Verruimde openingstijden buiten kantoortijden
 • Beschikbaarheid over geregistreerde specialismen
 • Aantoonbare rol in de lokale zorgketen (multidisciplinaire samenwerking bijv. met kaakchirurg, Orofaciale fysiotherapie, logopedie etc.)
 • Tenminste tweemaal jaarlijks intervisie met collegae

Praktijken die over een, onder accreditatie (RvA) afgegeven ISO 9001 of HKZ-certificaat beschikken komen altijd voor 5 sterren in aanmerking.

Restrictie voor een HKZ-certificering is dat de praktijk jaarlijks een praktijkbezoek krijgt in de jaren dat de praktijk niet door een certificeerder wordt bezocht.

Toegevoegde waarde van deze waarderingsmethodiek

 • Deze waarderingsmethodiek geeft de tandartspraktijk de mogelijkheid zich te onderscheiden.
 • De toetsing is onafhankelijk en gestructureerd.
 • De toegevoegde waarde van Kwaliteit in Praktijk is de ondersteuning die aan de praktijken geboden kan worden bij de implementatie van de eisen voor de verschillende waarderingsniveaus.

Menno Bouman

Kwaliteit in Praktijk, Bussum

V5 25-3-2021