Zou een slechte mondhygiëne het risico op complicaties bij COVID-19-infectie kunnen vergroten?

Victoria Sampson

Dentist NHS In een nieuw artikel (2020) onderzoekt Victoria Sampson, tandarts hoe een betere mondzorg het risico op complicaties door COVID-19 kan verminderen. Tandarts.nl vatte dit artikel voor je samen. 

     

Het artikel is gepubliceerd in het British Dental Journal en onderzoekt het mogelijke verband tussen een slechte mondgezondheid en COVID-19-complicaties. Het artikel onderzoekt of bacteriën in de mond een rol kunnen spelen bij het verergeren van COVID-19-infecties en het stimuleren van de ontwikkeling van complicaties zoals longontsteking en acute respiratory distress syndrome - de belangrijkste complicaties van COVID-19. (Acute respiratory distress syndrome (ARDS, ook adult respiratory distress syndrome of shocklong) is een levensbedreigende plotselinge ontstekingsreactie in de longen waarbij zich vocht ophoopt dat zuurstofopname bemoeilijkt.)

Sampson concludeert; Met de pandemie waarin we ons bevinden, is het belangrijk om patiënten holistisch te behandelen en het niveau van orale (mond) bacteriën te verminderen. Niet alleen om een ??gezonde mond te behouden, maar ook om een ??gezond lichaam te behouden.

De cruciale rol van bacteriën bij Covid-19

De gemiddelde leeftijd van patiënten die bij een Covid-19 besmetting ernstige complicaties ontwikkelden is 69 jaar. Complicaties die voorkomen zijn acute respiratory distress syndrome, longontsteking, sepsis (bloedvergiftiging), septische shock en trombose. Patiënten zullen dan eerder overlijden als gevolg van deze postvirale complicaties, dan alleen door COVID-19.

Het is niet de eerste keer dat een virale infectie complicaties veroorzaakt die uiteindelijk tot de dood leiden. Tijdens de grieppandemie van 1918 was de belangrijkste doodsoorzaak niet het virus zelf maar de complicaties die optraden. Ook HIV, een virus waarbij een van de belangrijkste doodsoorzaken een bacteriële longontsteking is. Men noemt dit een ‘Superinfectie’. Een superinfectie is in de geneeskunde een infectie die optreedt bovenop of naast een ander ziekteproces.

Gevolgen mondgezondheid voor algehele gezondheid

Veel tandheelkundige professionals zijn zich al jaren bewust van de directe verbinding tussen mond en lichaam. Sommigen gaan er ook vanuit dat de mond de spiegel is voor iemands gezondheid. Deze verbinding is wederzijds. Wanneer er een slechte weerstand is, reageert de mond vaak met een ontsteking, xerostomie (droge mond), parodontitis en algehele achteruitgang van de conditie van het gebit. Wanneer we bepaalde medicijnen gebruiken of hormonale veranderingen ondergaan, weerspiegelt onze mond dit. Bovendien worden veel voedingstekorten en maag-darmaandoeningen eerst in de mond gediagnosticeerd. De mond wordt ook wel gezien als een verlengstuk van het maagdarmkanaal.

Ondanks dat er veel over is gepubliceerd zie je dat de mond nog te vaak als apart gedeelte van het lichaam wordt gezien. Er kunnen behandelingen zijn in het lichaam die gevolgen hebben op de mondgezondheid en andersom. 

Ondanks de bewezen gevolgen van superinfecties bij de ernst van virale ziekten, zijn ze vaak onvoldoende bestudeerd tijdens uitbraken van luchtweginfecties zoals deze. De diagnose van een superinfectie is complex en tijdrovend. Daarom wordt gesuggereerd dat de rol van bacteriële superinfecties tijdens deze pandemie verder moet worden onderzocht.

Studies hebben aangetoond dat 80% van de patiënten op de IC met COVID-19 een uitzonderlijk hoge bacteriële belasting hadden en antibiotica nodig hadden. In Italië had 84% van de patiënten die op de IC werden opgenomen voor COVID-19 antibiotica nodig. Dit ondersteunt het idee dat bacteriën een grote rol spelen bij de ontwikkeling en ernst van COVID-19-infecties.

Waarom orale bacteriën als medeoorzaak?

Hoewel het idee van bacteriële superinfecties tijdens een COVID-19-infectie door de medische gemeenschap wordt begrepen, is het idee nieuw dat deze bacterie afkomstig is uit de mond. De belangrijkste comorbiditeiten (het hebben van meerdere aandoeningen) die gepaard gaan met een verhoogd risico op complicaties en overlijden door COVID-19, worden ook geassocieerd met een veranderde samenstelling van tandplak en parodontitis.

Slechte bacteriën in de mond door b.v. parodontitis zijn betrokken bij ontstekingen in het lichaam als longontsteking. Patiënten die ernstige complicaties door COVID-19 vertonen, vertonen ook vaak hoge niveaus van inflammatoire markers (ontsteking markers). En dit zijn dezelfde markers die toenemen bij patiënten die lijden aan parodontitis. 

Bacteriën in de mond bevinden zich op een ideale locatie om in de luchtwegen terecht te komen. Ze kunnen helpen bij het initiëren of verergeren van aandoeningen zoals longontsteking of sepsis. Onvoldoende mondhygiëne kan daarom het risico op interbacteriële uitwisselingen tussen de longen en de mond vergroten. Dit zorgt voor luchtweginfecties en postvirale bacteriële complicaties. Een zorg is dat patiënten tijdens een virale infectie zoals COVID-19 minder snel hun tanden poetsen omdat ze zich te ziek voelen. Dit wordt verergerd bij patiënten die lijden aan ernstige complicaties en die zich op de intensive care bevinden. Ze kunnen hun tanden niet zelf poetsen en worden misschien wel beademd waardoor bacteriën uit de mond in de longen kunnen komen.

Angst voor overdracht naar de longen

Het idee van beademingsgerelateerde longontsteking en slechte mondgezondheid bij intubatie is een bekend feit en gelukkig zeer vermijdbaar. Talrijke studies hebben aangetoond dat verbeterde mondverzorging de incidentie van beademingsgerelateerde longontsteking bij IC-patiënten aanzienlijk kan verminderen. Het kan ook het risico op het verkrijgen van een bacteriële superinfectie verminderen.

Een andere zorg is dat er angst is ingebracht bij mensen die misschien bang zijn om naar de tandartspraktijk te gaan uit angst voor besmetting. Iedereen moeten moet weten dat de mondgezondheid rechtstreeks verband houdt met de algehele gezondheid. Een gezonde mond helpt bij het creëren van een gezond lichaam. Tijdens deze pandemie moet de mondhygiëne worden gehandhaafd - zo niet verbeterd - om de bacteriële belasting in de mond en daarmee het potentiële risico op bacteriële superinfectie te verminderen. Mondverzorging is zeer belangrijk. Er is zelfs geconcludeerd dat één op de tien longontsteking-gerelateerde sterfgevallen bij ouderen kan worden voorkomen door de mondhygiëne te verbeteren.

Tot slot de verantwoordelijkheid voor alle zorgmedewerkers en mantelzorgers om de mondgezondheid van je patiënt te verbeteren. Daarnaast zijn veel  patiënten bezorgd over een bezoek aan de tandartspraktijk uit angst voor infectie of overdracht van COVID-19. Zoals bij elke stap buiten het huis, is er een risico. Maar een bezoek aan de tandarts moet worden gehandhaafd en de mondgezondheid moet van het grootste belang zijn. Het is aan de tandarts om de bacteriële belasting in de mond te verminderen en het potentiële risico op bacteriële superinfecties als gevolg van een COVID-19-infectie te verminderen.

Dit artikel is over genomen van Dentistry

Victoria Sampson, Dentist NHS, London

 

 

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform