Dementie en parodontitis

Dementie is op weg om volksziekte nummer één te worden. Dementie kan de staat van de mondgezondheid dramatisch beïnvloeden. Dat blijkt uit een net verschenen proefschrift van onderzoeker Helena Nilsson. Zij nam deel aan een uniek wereldwijd onderzoek naar veroudering.

Parodontitis een risicofactor

Tandarts Nilsson geeft aan dat "parodontitis een even duidelijke risicofactor is als hart- en vaatziekten of het consumeren van grote hoeveelheden alcohol". Haar onderzoek omvat een Zweedse studie over veroudering en ouderenzorg. Het doel is om de factoren - medisch, psychologisch en sociaal - te identificeren die goed ouder worden bevorderen. Nilsson heeft onderzocht of tandverlies en parodontitis verband houden met cognitieve stoornissen, hetgeen een indicatie kan zijn voor beginnende dementie. Dit werd uitgevoerd door het controleren van klinische en radiologische onderzoeken van 1147 personen.

Risico op dementie

Nilsson heeft dezelfde cognitieve testinstrumenten gebruikt die worden gebruikt bij het evalueren / onderzoeken van personen met een risico op dementie. Zij wilde zien of parodontitis een cognitieve stoornis kon voorspellen bij mensen die aanvankelijk werden gekenmerkt als cognitief gezond. Welke factoren kunnen voorspellen of een dergelijke verslechtering zal optreden? De onderzochte personen werden gedurende zes jaar gevolgd. Zelfs met betrekking tot risicofactoren zoals hoge leeftijd en laag opleidingsniveau, bleek parodontitis een significante invloed te hebben op het risico op cognitieve stoornissen.

Verband parodontitis en dementie

Het verband tussen parodontitis en dementie kan zijn dat individuen niet voor hun mondgezondheid kunnen zorgen als gevolg van dementie. Er zijn echter andere hypothesen met betrekking tot een mogelijke relatie, zoals veel voorkomende ontstekingsfactoren en een verminderde kauwfunctie. Meer informatie over het onderzoek vindt u in Medical Express.

Mogelijk bent u ook geinteresseerd in: