Tandartsketens zetten opmars voort

Tandartsketens groeien door in 2018. Het percentage tandartspraktijken dat onderdeel uitmaakt van een keten is 6,5%. In 2017 was dat percentage nog 6,0% en in 2014 was het percentage 4,7%. Tandartsketens zijn vaak in handen van investeerders. Zij hanteren een groeistrategie en kopen steeds meer praktijken op. Tandartsen treden in dienst van de keten en werken vaak op meer dan één locatie om zo efficiënter ingezet te kunnen worden.

Dat is een verschil met de tandarts-eigenaar die alleen werkzaam is op de eigen praktijk. Uit de gegevens van www.tandarts.nl blijkt dat ook het aantal tandartsketens met meer dan vier vestigingen blijft stijgen. In 2018 zijn er al achttien ketens, in 2017 waren er vijftien ketens en in 2014 telden wij nog maar acht tandartsketens met meer dan vier vestigingen.

Vooral ketens bieden verschillende behandelingen aan

We hebben ook gekeken naar welke behandelingen de ketens bieden aan hun patiënten. Zo blijkt dat de tandartsketens vaker verschillende disciplines in huis hebben. Bijna 25% van de keten vestigingen hebben een mondhygiënist, implantoloog of een tandtechnicus in huis. Van de praktijken die niet aan een keten verbonden zijn biedt 13% de diensten van een mondhygiënist, implantoloog of tandtechnicus aan. Ook kennen de ketens ruimere openingstijden dan de praktijken die op zichzelf staan.

Wij hebben gekeken naar de gegevens van meer dan 5000 tandartspraktijken in heel Nederland. De top vijf van ketens met vier vestigingen of meer ziet er als volgt uit.

1 Curaeos 150 vestigingen
2 Dentalclinics 81 vestigingen
3 Kies Mondzorg 14 vestigingen
4 Fresh tandartsen 12 vestigingen
5 RDW tandartsen 8 vestigingen

 

Curaeos is de overkoepelende organisatie van Dentconnect. Dentconnect was ook in 2017 de grootste tandartsketen met toen 80 vestigingen in Nederland.

Werken bij een keten

Lang niet alle tandartsen willen graag bij een tandartsketen werken. Sommige tandartsen willen graag eigen baas blijven of willen hun werktijden zelf bepalen. Voor patiënten geldt dat zij hechten aan een vertrouwd gezicht aan de stoel. Dat is beter gegarandeerd bij de zelfstandige praktijk. Toch kiezen steeds meer mensen voor een praktijk waar ze voor verschillende behandelingen terecht kunnen en met ruime openingstijden, vooral in de grotere steden. “Het is de verwachting dat de ketenvorming de komende jaren door zal zetten. Zoals bekend gaan veel tandartsen binnenkort met pensioen. Doordat de ketens de tandartspraktijken overnemen van tandartsen die met pensioen gaan, blijft de continuïteit in de mondzorg gewaarborgd”, aldus www.tandarts.nl.

Lees ook: