Tandartsketens groeien verder

Tandartsketens zijn in 2016 nog groter geworden. Tandartsketens kopen steeds meer zelfstandige praktijken op. Voor patiënten kunnen er voordelen zitten aan tandartsketens. Zo kunnen nieuwe patiënten en patiënten met acute pijn direct worden geholpen omdat er veel capaciteit is. De grote tandartsketens hanteren bovendien ruime openingstijden en hun wijze van behandelen is efficiënt. Tandartsketens maken vaak gebruik van het meerstoelenconcept. Bij het meerstoelenconcept functioneert de tandarts als spil en de assistenten en mondhygiënisten nemen werkzaamheden over. Uit de gegevens van www.tandarts.nl blijkt dat er in 2016 drie tandartsketens zijn met meer dan 40 vestigingen ieder. In 2014 was er slechts één tandartsketen met meer dan 40 vestigingen.

Niet alle ketens groeien

Wij hebben de vestigingen geteld van ketens met 4 vestigingen of meer. Wij hebben gekeken naar de gegevens van meer dan 5000 tandartspraktijken in heel Nederland. Dan blijkt dat 4,8% van alle tandartspraktijken onderdeel te zijn van een keten. De top vijf tandheelkundige ketens ziet er in 2016 als volgt uit.

1 Dentconnect 60 vestigingen
2 Samenwerkende Tandartsen 44 vestigingen
3 Dental Clinics 41 vestigingen
4 Ivory & Ivory 18 vestigingen
5 Kies Mondzorg 13 vestigingen

Niet alle tandartsketens groeien. Zo is Kies Mondzorg (Limburg) in twee jaar terug gegaan van 17 vestigingen naar 13 vestigingen. In 2014 was het percentage praktijken dat aangesloten was bij een tandartsketen 4,7%.

Financieel goed

Door de vorming van ketens kunnen efficiency voordelen worden behaald. Dit is aantrekkelijk voor investeerders. Zo is recent Holland Venture in een tandartsketen gestapt. Maar ook Amerikaanse en Engelse investeerders vinden de Nederlandse markt interessant. Zelfstandige tandartspraktijken met veel patiënten en die het financieel goed doen kunnen rekenen op interesse van de grote tandartsketens. De laatste jaren zijn veel zelfstandige praktijken opgegaan in een grote tandartsketen. Vooral oudere tandartsen blijken hun praktijk te willen verkopen. In 2013 was 29% van alle tandartsen in Nederland 55 plus. Door de praktijken over te nemen wordt de continuïteit voor patiënten gewaarborgd. 

“Als de tandartsketens er daadwerkelijk in slagen om een efficiency slag te maken en de continuïteit van de tandheelkundige zorg te waarborgen, dan heeft de patiënt daar baat bij. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen graag een vertrouwensband willen met hun tandarts. Deze mensen zullen mogelijk eerder kiezen voor een solopraktijk. Het is goed als er wat te kiezen blijft ”, aldus www.tandarts.nl.

Ook het Financieele Dagblad van 15 februari 2016 besteedt aandacht aan het onderwerp.