Bent u al voorbereid? Lees over het 'leeftijdsproof gebit'

De zorg voor ouderen staat onder druk.

Is de zorg in haar huidige vorm houdbaar? 

Het IZA rapport beschrijft hoe zorgverleners middels samenwerking de toegankelijkheid tot de zorg kunnen verbeteren. Ouderen zullen zich qua wonen, inkomen en zorg moeten voorbereiden op het moment dat het geestelijk of lichamelijk wat minder gaat. Voor het maken van keuzes op het gebied van gezondheid is voldoende beslisondersteuning beschikbaar. Qua mondgezondheid is het voor ouderen gelukkig mogelijk zich, samen met hun tandarts, tijdig voor te bereiden door te zorgen voor een leeftijdsproof gebit. Tijdens de vitaliteitsdagen en het landelijk telefonisch spreekuur omschrijf ik het leeftijdsproof gebit als volgt: voldoende gezonde tanden en kiezen waarmee men bij wijze van spreken 100 kan worden.

Hoe ziet zo'n leeftijdsproof gebit er uit? 

  • In de eerste plaats dient gezorgd te worden voor een ontstekingsvrij gebit ter voorkoming van pijn en ongemak en om te voorkomen dat ontstekingen de algemene gezondheid zullen beïnvloeden.
  • In de tweede plaats dient gezorgd te worden voor voldoende kauwvermogen.  Daar zijn geen 32 tanden en kiezen voor nodig. 

Echter, het belangrijkste advies voor het behouden van een gezond gebit is daar tijdig voor te zorgen. Er kan namelijk een periode aanbreken waarin herstel van tanden en kiezen niet eenvoudig is. Praktisch betekent dit dat er, vanaf het moment dat de vitaliteit wat afneemt, een plan moet worden opgesteld. Dat plan hoeft niet opgesteld te worden door een tandarts-geriatrie. Dat kan door de eigen huistandarts worden gedaan.


Hoe doe ik dat, wat moet ik vragen en dat doet elke tandarts toch sowieso? 

Dat laatste is ten dele waar. De huistandarts is niet automatisch op de hoogte van de algemene gezondheid, de prognose en bijvoorbeeld het medicijngebruik. Het is belangrijk daar tijdig een gesprek over aan te gaan. Het is verstandig dit bij het maken van de afspraak aan te geven zodat er wat extra tijd ingepland kan worden.

De vraag die op tafel ligt is: Beste tandarts, ik kom hier graag en heb alle vertrouwen. Kunt u eens kijken wat er nodig is om te komen tot een gebit bestaande uit gezonde tanden en kiezen waar ik geen problemen mee krijg en die door mij goed schoon te houden zijn, ook als ik wat ouder word?

Het moeilijkste is die adviezen daadwerkelijk op te volgen en behandeling niet uit te stellen. "Ach het gaat wel" of "Ik wil niemand tot last zijn": hoor ik vaak. Ouderen doen zichzelf daarmee tekort omdat, middels relatief kleine ingrepen, grote problemen voorkomen kunnen worden.

Meer informatie vindt u via de onderstaande kanalen:

Het gratis landelijk telefonisch spreekuur "Ouderen en Mondzorg" Elke woensdag 13.30 -14.30 uur tel 073 3036444

Websites


Samen Beslis:Hulp mede ontwikkeld door senioren(organisaties).
Spinnenweb Positieve gezondheid:Om te bepalen wat u zinvol vindt in het leven, kunt u het spinnenweb van Positieve gezondheid invullen.
Thuisarts.nl en zoek op: Ik wil samen beslissen met mijn arts.
Er is een invulbare versie van de Samen Beslis Hulp. Klik hier: Samen Beslis Hulp (vilans.nl)


 


 

Artikel auteur

Peter de Goede

Peter de Goede

Tandarts-geriatrie, gastdocent ACTA