Alles over de Tandartsverzekering 2024

De tandartsverzekering is een aanvullende verzekering voor de zorgverzekering. Het is een van de meest gekozen aanvullende dekkingen. Veel mensen kiezen voor een aanvullende tandartsverzekering, omdat de kosten voor een bezoek aan de tandarts fors kunnen zijn. Zeker als u iets mankeert aan uw gebit. Hieronder leest u alle informatie over de tandartsverzekering in 2024.

Vergoeding tandartskosten vanuit basisverzekering 2024

In principe worden kosten voor de tandarts niet vergoed vanuit de basisverzekering. Hier zijn echter een aantal uitzonderingen op. Deze gelden als u;

 • een ernstige ontwikkelings- of groeistoornis heeft aan uw gebit of kaak
 • een afwijking in uw mond of gebit heeft
 • een lichamelijke of geestelijke aandoening heeft waarbij een medische behandeling met tandheelkundige zorg vereist is
 • naar het ziekenhuis moet voor een lastige extractie waarbij de tandarts de kies niet zelf kan trekken
 • een uitneembare gebitsprothese of implantaten nodig heeft voor uw boven- of onderkaak

U betaalt voor zorgkosten vanuit de basisverzekering een eigen risico en bij verschillende situaties een eigen bijdrage. Het eigen risico voor 2024 is onveranderd en vastgesteld op 385 euro. U dient dit bedrag eerst zelf te betalen, voordat de zorgverzekeraar vergoeding biedt.

Vergoeding kunstgebit vanuit basisverzekering

De kosten van een kunstgebit worden één keer per vijf jaar voor 75% betaald door de basisverzekering. De overige 25% van de kosten betaalt u zelf. Indien u het kunstgebit of klikgebit wil laten repareren of opnieuw passend wil laten maken (het zogenaamde rebasen), dan wordt dat voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering. De resterende 10% is uw eigen bijdrage. Ook de kosten voor tandheelkundige chirurgie uitgevoerd door de kaakchirurg worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Tandartsverzekering 2024 voor kinderen

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis verzekerd voor zorg. Zij worden hiervoor bijgeschreven op de zorgverzekering van een van de ouders. U betaalt hiervoor dus geen premie en ook geen eigen risico. De basiszorgverzekering dekt de meeste tandartskosten voor kinderen. Het gaat daarbij om de volgende behandelingen;

 • consult (1 keer per jaar)
 • tandvleesbehandelingen
 • verdovingen en restauratie van vullingen
 • behandeling van kaak- en kauwklachten
 • chirurgische tandheelkundige behandelingen, met uitzondering van implantaten
 • uitneembare prothetische voorzieningen
 • incidentele consulten
 • wortelkanaalbehandeling

Orthodontie voor kinderen

Heeft uw kind een beugel nodig? Dan is het wellicht verstandig om hiervoor een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar valt namelijk niet binnen de vergoeding van de basisverzekering, net zoals kronen en bruggen, implantaten, gedeeltelijke prothese en het uitwendig bleken.

Het traject voor een beugel duurt vaak zo’n twee tot drie jaar en kost tussen de € 2.000 en € 3.000. U zult de aanvullende tandartsverzekering dan al snel twee tot drie jaar nodig hebben.

Veel aanvullende verzekeringen hanteren een wachttijd voor orthodontie, dit is vaak 1 of 2 jaar. Dit betekent dat u pas na deze periode recht hebt op een vergoeding voor orthodontie.

Is een tandartsverzekering nodig?

Of een tandartsverzekering als aanvulling op uw basis zorgverzekering nodig is, kunt alleen u beantwoorden. Dit hangt namelijk geheel van uw gebit af en uw financiën. Heeft u een goed gebit en gaat u alleen ter controle naar de tandarts? Dan is een tandartsverzekering niet nodig. Verwacht u tandartszorg nodig te hebben in 2024? Dan kan een tandartsverzekering wel uitkomst bieden. Zeker als u de kosten niet zelf kunt betalen.

Om voor uzelf te bepalen of een tandartsverzekering in 2024 nodig is, kunt u een offerte opvragen bij uw tandarts. Zij kunnen voor u een inschatting maken van de kosten voor aankomend jaar. Kunt u dit bedrag niet zelf betalen? Dan is een tandartsverzekering mogelijk een verstandige keuze. Ook als uw kind een beugel nodig heeft, is het kiezen van deze verzekering slim. Verwacht de tandarts geen kosten, behalve voor de reguliere controles? Dan is een tandartsverzekering vaak duurder dan als u de rekening zelf betaalt.

Waarop letten bij kiezen van een tandartsverzekering 2024?

Bij het kiezen van een tandartsverzekering voor 2024 let u op een aantal zaken;

 • het vergoedingspercentage
 • de maximum vergoeding per jaar
 • de voorwaarden
 • de premie
 • een eventuele wachttijd
 • het invullen van een medische tand verklaring

Bij een tandartsverzekering geldt een maximum vergoeding per jaar, bijvoorbeeld € 250 of € 750. Hoe hoger dit bedrag, hoe hoger uw premie. Daarnaast geldt een vergoedingspercentage. Dit houdt in dat een bepaald percentage van de rekening wordt vergoed. Dit is bijvoorbeeld 75% of 80%. Let daarom altijd op de premie die u voor de tandartsverzekering moet betalen. En weeg deze op tegen de vergoeding die u ontvangt.

Kiest u voor een dekking van bijvoorbeeld € 250 en 50% vergoeding, dan wordt van iedere rekening 50% betaald door de verzekeraar, tot een maximum van € 250 per jaar. Betaalt u hiervoor 22,50 euro per maand, dan is dat over een jaar 22,50 euro x 12 maanden = 270 euro. U betaalt dan over een jaar meer aan premie dan dat u vergoedt krijgt.

Medische verklaring voor een tandartsverzekering

Kiest u voor een ruime tandarts vergoeding, dan kan de verzekeraar vragen om een medische- of tandartsverklaring in te vullen. Hierin staan een aantal vragen over uw gebit en de te verwachten kosten. De antwoorden worden door de verzekeraar beoordeeld en aan de hand daarvan bepaald de verzekeraar of zij u wilt verzekeren. Houdt er rekening mee dat een verzekeraar u mag weigeren. Er geldt op de tandartsverzekering geen acceptatieplicht. Deze plicht geldt alleen voor de basisverzekering.

Overstappen naar een andere tandartsverzekering

Wilt u overstappen naar een andere tandartsverzekering voor 2024, dan is het slim om uw oude tandartsverzekering pas op te zeggen zodra u bent geaccepteerd bij de nieuwe verzekeraar. Zoals gezegd mag een verzekeraar u weigeren. Dit doet zij als het risico op forse kosten te hoog is. Zolang u uw oude polis nog niet heeft opgezegd, kunt u daar altijd op terugvallen.

Wordt u geaccepteerd, dan wordt uw oude zorgverzekering veelal automatisch voor u opgezegd. Voorkom dat u dubbel bent verzekerd, dit is onnodig en zonde van uw geld.

Tandartsverzekeringen vergelijken 2024

Door verschillende aanvullende verzekeringen met elkaar te vergelijken, kunt u eenvoudig de goedkoopste tandartsverzekering per verzekeraar vinden.

Wist u overigens dat het ook mogelijk is om een losse tandartsverzekering af te sluiten? Stel dat u bij de ene verzekeraar een betaalbare basisverzekering vindt en bij een andere verzekeraar een goede tandartsverzekering, dan is het mogelijk om deze afzonderlijk van elkaar aan te vragen.

Met behulp van de vergelijker van ZorgKiezer.nl kunt u op een eenvoudige manier alle tandartsverzekeringen vergelijken op basis van wachttijd, premie en vergoeding. Hierdoor kunt u aanzienlijk op uw zorgkosten besparen.