Hoe is mondzorg geregeld in de verpleeghuizen?

De mondzorg in verpleeghuizen is in Nederland geregeld via de Wet Langdurige Zorg (Wlz). In de Wlz staat dat verpleeghuizen verplicht zijn om adequate mondzorg te bieden aan hun bewoners. Dit betekent dat het verpleeghuis verantwoordelijk is voor het organiseren en uitvoeren van mondzorg voor de bewoners.

Verpleeghuizen hebben een mondzorgprotocol waarin staat beschreven hoe de mondzorg wordt uitgevoerd en wie daarvoor verantwoordelijk is. De mondzorg in verpleeghuizen wordt uitgevoerd door tandartsen, mondhygiënisten en/ of tandartsassistenten. Daarnaast kan het verpleeghuis ook samenwerken met een externe mondzorgpraktijk.

De tandarts of mondhgiënist voert periodieke controles uit en stellen een persoonlijk mondzorgplan op voor elke bewoner. Dit mondzorgplan is afgestemd op de individuele behoeften van de bewoner, zoals tandheelkundige behandelingen, mondverzorging en het gebruik van hulpmiddelen. Het mondzorgplan wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Naast de reguliere mondzorg is er ook aandacht voor preventieve mondzorg, zoals voorlichting en instructie over mondhygiëne en voeding. Verpleeghuizen hebben ook aandacht voor de sociale en emotionele aspecten van mondzorg en stimuleren bewoners om zelf zo veel mogelijk aandacht te hebben voor hun eigen mondzorg. Het doel van de mondzorg in verpleeghuizen is om de mondgezondheid en het welzijn van de bewoners te bevorderen en te behouden.

Regelmatig de mond controleren kan veel onnodig leed en onrust voorkomen. 

Wat kan de familie hierin betekenen?

Familie, vrienden en vertrouwelingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van de mondgezondheid van hun naaste die in een verpleeghuis woont of thuis met thuiszorg. Enkele suggesties:

  • Het is ten eerste belangrijk dat familieleden zich bewust zijn van het belang van mondgezondheid en wat zij kunnen doen om dit te bevorderen. Zij kunnen bijvoorbeeld de mondgezondheid van hun naaste in de gaten houden, veranderingen opmerken. In de mond van een ander komen en kijken is een intieme handeling die als indringend en bedreigend ervaren kan worden. Een familielid of bekende kan de zorg hierin ontlasten wanneer zij als vertrouweling met meer rust en geduld de mond kunnen verzorgen en observeren.
  • De familie kan hun naaste eraan herinneren om regelmatig de tandarts te bezoeken of de zorgverleners helpen herinneren. Daarnaast kunnen zij helpen bij het begeleiden van afspraken bij de tandarts of mondhygiënist.
  • Familieleden kunnen hun naaste ondersteunen bij de dagelijkse mondverzorging door bijvoorbeeld te helpen bij het poetsen van de tanden of het aanreiken van hulpmiddelen zoals tandenstokers of flosdraad.

De kosten van mondzorg in een verpleeghuis

Alleen als een verzekerde in een Wlz-instelling verblijft en van die instelling verblijf met behandeling krijgt, is tandheelkundige zorg onderdeel van de Wlz-zorg die de instelling moet bieden. De kosten van de tandarts en andere mondzorg worden dan vanuit de Wlz betaald. 

Als een verzekerde thuis Wlz-zorg krijgt, dan wordt mondzorg niet vanuit de Wlz geboden en betaald. Ook als een verzekerde Wlz-zorg krijgt in een instelling zonder dat hij Wlz-behandeling krijgt, wordt mondzorg niet vanuit de Wlz geboden en betaald. In sommige gevallen is dan vergoeding van mondzorg mogelijk vanuit de basisverzekering, zoals hierboven beschreven.

De kosten voor de tandarts en andere mondzorg (zoals de mondhygiënist) voor volwassenen vanaf 18 jaar vallen niet onder de basisverzekering. Wel is er in sommige gevallen een vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk. Het gaat dan om de kaakchirurg of vergoeding van een kunstgebit. Afhankelijk van de soort zorg moet de verzekerde hiervoor wel een eigen bijdrage betalen. Ook geldt het verplichte eigen risico. (bron: Zorginstituut Nederland)

Tip

Lees ook deze blog van professor Erik Scherder over senioren, zieke ouderen, het kauwen en de hersenen. Of lees het artikel waar we 12 vragen aan de Specialist Ouderengeneeskunde Gert-Jan van de Putten stelde.
 

 

 

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform