Vergelijkbare schade mondgezondheid tabak en vapen (e-sigaretten)

Uit de internationale pers: Het roken van e-sigaretten, ook wel vapen genoemd, wordt vaak aangeprezen als een gezonder alternatief en minder schadelijk voor roken. Dat blijkt niet het geval. Vapen veroorzaakt DNA-schade aan orale epitheelcellen (buitenste laag van cellen van het mondslijmvlies) die vergelijkbaar is met die van tabak roken, aldus een team van onderzoekers van de University of Southern California (USC). 

'Vapen is geen gezonder alternatief voor de mond, overigens ook niet voor hart, longen en mentale gesteldheid', aldus longarts dr. Wanda de Kanter.

De studie

De studie van Ahmad Besaratinia, PhD, MPH, van USC's Keck School of Medicine en zijn team toont aan dat hoe meer e-sigaretten werden gerookt en hoe langer men deze gebruikte, hoe meer schade optrad aan het DNA van de orale (mond) cellen. Dit is hetzelfde patroon als bij rokers van tabak.

Er zijn 3 groepen onderzocht; de vapers van nu die voorheen geen tabak rookten, tabak rokers die nog nooit hadden gevaped en niet rokers die nog nooit e-sigaretten of tabak hebben gerookt.

Doel van het onderzoek

"We hebben ons onderzoek zo ingericht om de effecten van vapen te ontrafelen bij gebruikers van e-sigaretten die op geen enkel moment in hun leven sigarettenrokers of beide gebruikers waren", zei Besaratinia in de verklaring.

Conclusie

Zowel vapers als rokers hadden vergelijkbare niveaus van DNA-schade - meer dan twee keer zoveel als bij niet rokers. DNA schade kan leiden tot blijvende mutaties van cellen die versnelde veroudering,  kanker en afwijkingen in de mond kunnen veroorzaken. De schade was groter bij vapers die vape-pods en vaping-brouwsels met zoete smaakjes of muntsmaak gebruikten. Deze worden gebruikt door 85% van de jongeren die vapen, oftewel e-sigaretten roken.

Vapen werd ook in verband gebracht met "veranderingen in genexpressie en epigenetische veranderingen geassocieerd met de ontwikkeling van ziekten", rapporteerden de onderzoekers. Met andere woorden, het gen gaat zich anders gedragen wat ziekte kan veroorzaken, veroorzaakt door o.a. stress en roken. Dit is een omkeerbare invloed op de genen, dus het herstelt zich wanneer je stopt met vapen. Dat is goed nieuws voor de jongeren, die nog maar kort vapen en besluiten te stoppen met het roken van e-sigaretten. Hoe dat is na jarenlang e-sigaretten te hebben gerookt is nog niet duidelijk.

Bron: Kate Madden Yee voor DrBicuspid.com 

Regels veranderen in Nederland

Vooral jongeren, maar ook volwassenen worden verleid om de leuk uitziende vapers te gebruiken, het lijkt soms bijna een sieraad! Het is een slimme truc van de tabaksindustrie om met name pubers – die zij haar replacement smokers noemt… verslaafd te maken of verslaafd te houden. Een marketing truc nu het roken van tabak aan banden wordt gelegd. Daarnaast is het bijzonder te noemen, dat een product met meer dan 30 schadelijke- en kankerverwekkende stoffen vrij verkrijgbaar is in onze winkels. Daar zouden we als weldenkend en beschaafd land onze kinderen voor moeten beschermen. Maar er zit beweging in; In 2023 is online verkoop verboden, vanaf oktober 2023 zijn alle smaakjes verboden en vanaf 2025 alleen nog te koop in tabaksspeciaalzaken. Er wordt nu in de kamer gesproken over de wens van neutrale verpakkingen in plaats van misleidende en uitnodigende verpakkingen.

Tweede Kamer debat

Aanvullend een passage uit het verslag van het debat over leefstijlpreventie dat de Tweede Kamer voerde op 8 maart 2023:

Mevrouw Van der Laan (D66):
'Dank u wel, voorzitter. Ook ik kijk terug op een belangrijk debat. Het is al wel een tijd geleden gehouden, maar ik heb nu twee minuten om prioriteiten daarin aan te geven. Net als veel mensen heb ik in dat debat echt een punt gemaakt van roken. Het gaat mij om de inzet op een rookvrije generatie en ik noem daarbij met name de recente ontwikkelingen rondom vapen en het roken van e-sigaretten. Vergis je niet: er zit een wereldwijde miljardenindustrie achter om onze jongeren aan het vapen te krijgen, om zo een nieuwe groep rokers te krijgen en om daar geld aan te verdienen. Die vapes zien er glamoureus uit, met glitter. Het smaakjesverbod is in ieder geval al ingegaan. Dat is een hele goed stap. Maar ik wil heel graag dat onze jongeren niet meer verleid worden, dat ze gaan vapen omdat het uiterlijk zo fancy is. Vandaar de volgende motie.'

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

  • constaterende dat e-sigaretten steeds meer worden gebruikt door jongeren en minderjarigen;
  • constaterende dat verpakkingen voor e-sigaretten een neutraal uiterlijk krijgen;
  • constaterende dat in het Nationaal Preventieakkoord een rookvrije generatie in 2040 als doel is afgesproken;
  • constaterende dat de damp van e-sigaretten schadelijke stoffen bevat en dat het inademen van deze stoffen een verhoogde kans op kanker geeft en onder andere hartkloppingen kan veroorzaken;
  • overwegende dat vapen tevens een eerste stap is voor roken en dat deze drempelverlaging onwenselijk is;
  • overwegende dat e-sigaretten met onder andere kleuren en glitters om de aantrekkingskracht te verhogen niet bijdragen aan dit doel;
  • verzoekt de regering te onderzoeken welke stappen er gezet moeten worden om ook de e-sigaret zelf een uniform en neutraal uiterlijk te geven, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

Button stoppen met roken

 

 

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform

Artikel co-auteur

Wanda de Kanter

Wanda de Kanter

Longarts - Voorzitter Rookpreventie Jeugd