Ingediend door admin-content op di, 11/21/2023 - 10:00

Laser in de Orthodontie 

In de moderne orthodontie spelen de noodzaak van de behandeling en uiterlijk een grote rol. Daarnaast is het belangrijk dat de behandeling zo effectief mogelijk wordt gedaan. De laser kan hierbij een belangrijke rol vervullen in verschillende fasen van de behandeling en zo ervoor zorgen dat het resultaat voorspelbaarder wordt.

Uiterlijk belangrijker dan goed kunnen kauwen?

In de moderne orthodontie heeft de esthetiek en het uiterlijk een belangrijkere functie ingenomen dan de pure functionele aspecten van het kauwen. De meeste mensen willen een mooie lach en een gelijkmatige vorm van het gezicht. Daarnaast is de wens vaak dat de behandeling zo kort mogelijk duurt. Daar ligt dan voor de behandelaar een uitdaging. Nieuwe technieken kunnen hierbij helpen.

Factoren die een rol spelen

Natuurlijk spelen vele factoren mee om een behandeling zo goed mogelijk en in zo min mogelijke tijd te realiseren. Denk aan de bereidheid van de patiënt om goed mee te werken aan de behandeling en adviezen goed op te volgen, mondhygiëne, de groei van de mond van een kind en het nakomen van afspraken. Maar daarnaast zijn er tand- en zachte weefsel gerelateerde factoren die een behandeling kunnen verlengen. Denk daarbij aan problemen of vertraging bij het doorbreken van tanden en kiezen en bij overmatig aanwezig zijn van tandvlees door ontsteking of verstoorde doorbraak.

Wat is laser?

De naam Laser is de afkorting van de eerste letters van Light Amplicification by Stimulated Emission of Radiation. De lasers kunnen worden toegepast in veel tandheelkundige vakgebieden zoals bij cariës (gaatjes) behandeling, steriliseren van wortelkanalen tijdens endodontische (wortelkanaal) behandeling, botluikjes maken voor een sinuslift, behandeling bij parodontitis (ernstige tandvleesontsteking), behandeling bij peri-implantitis (tandvleesontsteking rond een implantaat), tandvleescorrectie of voor esthetische doeleinden zoals het bleken van tanden en kiezen.

Niet elke laser is geschikt om elke willekeurige tandheelkundige behandeling uit te kunnen voeren. De golflengte van het laser toestel bepaalt welke weefsels er op welke wijze mee behandeld kunnen worden. In onze kliniek gebruiken wij lasers met verschillende golflengte wat de mogelijkheden aanzienlijk vergroot. Daarnaast is de KTP laser in onze kliniek geschikt om te bleken en op die manier vormt zij een prima aanvulling op de orthodontische behandeling om te komen tot de brede witte lach die de patiënt voor ogen heeft.

Tandvlees correcties

Soms is een beugel alleen niet voldoende en zijn er aanvullende behandelingen nodig voor het gewenste resultaat zoals een tandvleescorrectie. Ook deze behandeling kan in de meeste gevallen met een laserbehandeling.

Bijvoorbeeld bij patiënten bij wie een grote ruimte tussen de tanden moet worden gesloten, zoals bij epilepsie patiënten door medicijngebruik of bij patiënten met een slechte mondhygiëne zie je vaak een overgroei aan tandvlees. Deze overgroei (het teveel aan tandvlees) voorkomt het ideaal plaatsen van de orthodontische apparatuur (de beugel), en zorgt ervoor dat de ruimte tussen de tanden niet goed kan sluiten of bemoeilijkt een goede mondhygiëne nu en in de toekomst.

De vicieuze cirkel door slechte mondhygiëne

Een slechte mondhygiëne resulteert in een zwelling van tandvlees en gaat gepaard met bloedend tandvlees. De patiënt raakt in een vicieuze cirkel doordat poetsen ongemakkelijk en vervelend wordt met als gevolg verergering van de situatie. Verwijderen van het overtollig tandvlees biedt dan de oplossing waardoor sluiting van de ruimte tussen tanden gerealiseerd kan worden en de mondhygiëne weer kan verbeteren.

Tijdelijke mini implantaten

Nieuwe orthodontische technieken maken het mogelijk elementen over een grote afstand te verplaatsen door gebruik te maken van tijdelijke implantaten (temporary implant devices, TAD).

Deze mini implantaten, die tijdelijk worden geplaatst om een absolute verankering te verkrijgen, kunnen ingrijpende operaties vervangen. Een gevolg van de grote verplaatsing van de elementen (tanden en kiezen) is, dat weliswaar tand met de wortel en omliggende weefsel in één behandeling wordt verplaatst maar de het tandvlees zich vertraagd aanpast aan de nieuwe situatie. Tandvlees kan dan (gedeeltelijk) over de verplaatste tand of kies liggen waardoor een tandvleescorrectie vaak noodzakelijk is.

Conclusie

De laser is in de hedendaagse orthodontische praktijk een onmisbaar instrument geworden. Zij draagt bij aan het op een precieze wijze vormgeven van het tandvlees, het vrij leggen van tanden en kiezen, het versnellen van procedures en daarmee uiteindelijk bijdragen aan de wens van de patiënt om in een zo kort mogelijke tijd een zo fraai mogelijk lach te verkrijgen.

Meer weten over de lasertechniek en wie deze mag uitvoeren? Lees dan ook ‘Laserbehandelingen in de tandheelkunde’.

 

Artikel auteur

Leon Verhagen

Leon Verhagen

Implantoloog, Gnatholoog, Tandarts voor Orthodontie, Master Laser Dentistry