Ingediend door admin-systeembeheer op vr, 12/18/2020 - 17:13

Longziekten en mondgezondheid.

 

Een slechte mondgezondheid resulteert zich vaak in een tandvleesontsteking genaamd parodontitis. Parodontitis is één van de meest voorkomende mondaandoeningen (Raitapuro-Murray, Molleson & Hughes, 2014).

Parodontitis kenmerkt zich vaak aan bloedend tandvlees, een slechte adem en mobiliteit van de tanden en kiezen (Nazir, 2017).  Echter, een slechte mondgezondheid gaat niet enkel gepaard met orale aandoeningen zoals parodontitis en het ontstaan van gaatjes.

Zo ook gaat een slechte mondgezondheid gepaard met systemische aandoeningen waaronder diabetes, hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen (Jerônimo, Abreu, Cunha & Esteves, 2020). Zo blijken patiënten met parodontitis vatbaarder te zijn voor ademhalingsaandoeningen en een longontsteking. Uit het onderzoek van Jerônimo et al. (2020) blijkt dat de kolonisatie van de orale bacteriën een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een (nosocomicale) longontsteking. Deze longontsteking kan in relatie zijn met het aspireren van bacteriën uit de mondholte naar de onderste luchtwegen.  Ook eerdere studies tonen een relatie aan tussen een slechte mondhygiëne en luchtwegaandoeningen. Zo blijkt uit het onderzoek van Arigbede, Babatope en Bamidele, (2012), dat een goed mondhygiëne in combinatie met de professionele mondverzorging, het risico en de progressie van luchtwegaandoeningen verminderd. Het hedendaagse coronavirus is sterk gecorreleerd aan ademhalingsklachten.

Niet enkel de patiënt met systemische aandoeningen zijn kwetsbaarder voor het coronavirus, zo ook heeft de mondgezondheid van de patiënt hier een essentiële rol in. Des te beter de mondhygiëne des te kleiner het risico op luchtwegaandoeningen en de systemische aandoeningen. Voorkomen blijft ten alle tijden beter dan genezen, bezoekt u daarom voortijdig uw tandarts/mondhygiënist voor het behoud van een goede gezondheid!

Literatuurlijst
Jerônimo, L. S., Abreu, L. G., Cunha, F. A., & Esteves, L. R. (2020). Association Between Periodontitis and Nosocomial Pneumonia: A Systematic Review and Meta-analysis of Observational Studies. Oral Health Prev Dent, 18, 11-18.
Arigbede, A. O., Babatope, B. O., & Bamidele, M. K. (2012). Periodontitis and systemic diseases: A literature review. Journal of Indian Society of Periodontology, 16(4), 487.
Raitapuro-Murray, T., Molleson, T. I., & Hughes, F. J. (2014). The prevalence of periodontal disease in a Romano-British population c. 200-400 AD. British dental journal, 217(8), 459-466.
Nazir, M. A. (2017). Prevalence of periodontal disease, its association with systemic diseases and prevention. International journal of health sciences, 11(2), 72.

Artikel auteur

Nawal Mulay

Nawal Mulay

Geregistreerd mondhygiënist