Wel of geen tandartsverzekering 2023?

Het is nu weer de tijd om daar over na te denken en dat de zorgverzekeraars adverteren of je benaderen met een aanbieding. Je kan tot en met 31 december wisselen van zorgverzekeraar. Of een aanvullende tandartsverzekering voor jou nuttig zal zijn hangt af van verschillende factoren. Het is een keuze die je zelf moet maken. Bij een bezoek aan de tandarts kan je informeren wat de tandarts je zou adviseren. Afhankelijk van je (financiële) situatie en de verwachtte tandartszorg kan je dan een goede keuze maken. Realiseer je daarnaast ook dat jouw behandelingen de inkomsten zijn van een mondzorgpraktijk en dat de verzekeraars verdienen aan jou als verzekerde. Dus als je gebit in goede conditie is en je zelf wat opzij kan leggen voor onvoorzienigheden, is bijverzekeren niet nodig. In andere woorden; is jouw gebit slecht of matig dan is verzekeren waarschijnlijk een goed optie, is je gebit prima in orde dan is bijverzekeren wellicht overbodig. 

Veranderingen vanaf 2023 

  • De premies zijn, door gestegen kosten flink hoger volgend jaar, dat is verandering nummer 1.
  • Daarboven op is de korting bij collectief verzekeren afgeschaft, nog een reden waardoor de premie hoger zal uitvallen.
  • Om de kosten voor de verzekeraars beter in de hand te houden zijn de acceptatievoorwaarden bij een aantal verzekeraars aangescherpt en wordt er vaker een ‘wachttijd’ ingesteld. Dat betekent dat je een tijdje verzekerd moet zijn voor je in aanmerking kan komen voor vergoeding. Valt een behandeling in die wachttijd, dan kan je deze niet achteraf alsnog declareren. Met name voor orthodontie (correctie met behulp van een beugel) is dit een aandachtspunt om niet te wisselen van verzekeraar als je met wachttijd te maken gaat krijgen.
  • De tandarts moet voor jeugdtandzorg tot 18 jaar vanaf 1 januari 2023 bij bepaalde behandelingen* vooraf een machtiging aanvragen bij de verzekeraar. Dit betekent meer administratieve rompslomp voor de tandarts en ook minder zekerheid op een vergoeding. Tip: controleer of voor de geadviseerde behandeling de tandarts vooraf een machtiging moet aanvragen, want we zien soms dat een tandarts niet op de hoogte is en de kosten dan vervolgens voor jou als ouder komen.
  • Een aantal verzekeraars hebben aangekondigd dat bepaalde cosmetische behandelingen, zoals facings niet meer worden vergoed.

In de hoofdstukken verzekeringen en tandartstarieven staan een aantal informatieve artikelen die je kunnen helpen bij je keuze. Zo lees je er meer informatie over angst voor de tandartskosten, of een tandartsverzekering voor jou wel of niet zinvol is, de tandartstarieven 2023, hoe je controle kan houden over de tandartsrekening, als geld een probleem is en hoe je met zelfzorg kosten kan voorkomen.

* - Voorlichting preventie (M01 en/of M02): bij meer dan 1 uur per jaar preventieve voorlichting en begeleiding.
  - Gebitsreiniging (M03): bij meer dan 30 minuten gebitsreiniging per dag nodig heeft en meer dan 1,5 uur gebitsreiniging per jaar.
  - Sealen (V30/V35): voor het sealen van het melkgebit en voor het sealen van meer dan 8 blijvende tanden en kiezen per jaar.
  - Vullingen (V71 t/m 74, V81 t/m 84, V91 t/m 94): wanneer er meer dan 6 vullingen per dag en meer dan 10 vullingen per jaar worden geplaatst.

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform