De terugkeer van de schooltandarts?

Wat vind jij? We zijn benieuwd naar je mening. Geef je mening via de poll onderaan deze pagina.

Op papier hebben wij de mondzorg in Nederland goed geregeld!

En waarom gaan er dan rond de 1,5 miljoen Nederlanders, waaronder veel kinderen, niet naar de tandarts? Kinderen tot 18 jaar kunnen zonder kosten voor de ouders naar de tandarts. Dit is nog niet bij alle ouders bekend of er is een andere reden. Bij Tandarts.nl zien we waar onze bezoekers naar zoeken, waar men behoefte aan heeft. Een groot percentage de maandelijks 300.000 bezoekers zoekt informatie over angst en tandartskosten.

Angst

Ouders die zelf angst ervaren voor een bezoek aan de tandarts gaan niet zo snel met hun kinderen naar de tandarts. Angst draag je makkelijk en onbedoeld over op je kinderen. Gelukkig verloopt een tandartsbezoek tegenwoordig anders dan vroeger.

Angst bij ouders kan ertoe leiden dat ze met hun kinderen niet naar de tandarts gaan.

Tandartskosten

Kosten spelen een belangrijke rol in de keuzes die we maken. Uit recent onderzoek blijkt dat 2/3 van de tandartsen regelmatig de vraag krijgt om een redelijk gezonde tand of kies te trekken in plaats van te behandelen bij een pijnklacht. Het trekken van een tand of kies kost bij de tandarts ongeveer € 50,00 (Er kunnen kosten bijkomen, bijvoorbeeld wanneer er gehecht moet worden). De kosten voor een behandeling om de klacht te verhelpen om de tand of kies te behouden kost altijd (veel) meer dan trekken.

Prijzen verschillen per tandartspraktijk en tandarts. Dat komt door verschillen in visie, focus, behandelingen en materiaalkeuze binnen mondzorgpraktijken waardoor het voor de patiënt lastig is om zeker te weten of je de beste en voordeligste behandeling zal krijgen wanneer kosten een rol spelen.

Geldgebrek bij ouders kunnen ertoe leiden dat ze met hun kinderen niet naar de tandarts gaan.

Wat vindt de tandarts zelf?

‘Liever zien we kinderen samen met hun ouders naar de praktijk komen’ zegt de beroepsgroep van tandartsen (KNMT).

Natuurlijk gaan heel veel Nederlanders zelf en met hun kinderen naar de tandarts of mondhygiënist. De mondzorg is voor hen goed geregeld. Dat is mooi maar dat lost kennelijk niet het groeiende probleem van gaatjes, tandbederf en slechte mondgezondheid op. De mensen die niet durven, schaamte voor het eigen gebit, schaamte voor armoede/geldgebrek of gewoon alle mensen die de weg nog niet hebben gevonden vallen buiten de boot en dus ook kun kinderen. De huidige recessie met hogere prijzen zorgt er ook voor dat men steeds vaker een tandartsbezoek uitstelt omdat een rekening van de tandarts niet goed uitkomt. 

Mondzorg voor alle kinderen?

Tegenwoordig zijn er goed opgeleide mondhygiënisten en zelfs speciale kindertandartsen. Ook zijn er tal van preventieprogramma’s zoals de 7 projecten van JTV Mondzorg voor Kids, Gewoon Gaaf en Stichting Poetsj, die kinderen ook op hun basisschool vertrouwd maken met het belang van goede mondzorg, periodieke controles verzorgen en organiseren zo nodig een vervolg wanneer er een behandeling nodig is. Maar nog lang niet alle kinderen kunnen hiermee worden bereikt.

Reactie van Raoul Trentelman, Algemeen directeur JTV Mondzorg voor kids en de De Zorgzame Tandarts, tevens   voorzitter van Nederlandse Vereniging Instellingen Jeugdtandzorg.

Helaas gaat landelijk nog steeds zo'n 20% niet naar een mondzorgverlener. In grote steden ligt dat percentage nog hoger, tot wel 30% en meer. Daarbij is in 2020 60% van de kinderen tussen de 2 en 4 jaar niet bij een mondzorgverlener geweest. Ofwel, Carola Schouten heeft een terecht punt gemaakt. Tegelijkertijd geldt, de problematiek bestaat al vele jaren. In het bijzonder bij kinderen uit kwetsbare groepen. Voor een deel van deze kinderen is mondzorg op de basisschool, de ‘schooltandarts’ met de dental car bij de school of door begeleid vervoer naar de praktijk, een bewezen effectief instrument om hun gebit periodiek te controleren en, waar nodig, te behandelen. Liefst natuurlijk met de ouders er bij.      

Reactie Tandarts.nl;

Beste Minister Carola Schouten, wat fijn dat u de mondzorg voor kinderen onder de aandacht brengt! Graag zien we, naast uitsluitend controle op mondgezondheid, een onderwijspakket met kennis over (mond)gezondheid en (holistische) zelfzorg. Op school leren hoe je goed voor jezelf kan zorgen. Zorg en kennis standaard aanbieden aan álle kinderen voor een gezonde toekomst ongeacht je afkomst of woonplaats. En een gezondere bevolking is gelukkiger en zal zeer waarschijnlijk de zorgkosten voor de volgende generaties drastisch omlaag kunnen brengen. Win – win dus.

Wil je meer lezen over de geschiedenis van de mondzorg op school en collectieve zorg voor kinderen dan verwijzen we je graag naar het artikel over de Schooltandarts. De schooltandarts terug op alle basisscholen? Goed idee vindt minister Schouten, minder goed idee vindt de beroepsgroep van tandartsen’. Inclusief een lijst met instellingen voor jeugdtandzorg in Nederland. 

 

Artikel auteur

Team Tandarts.nl

Team Tandarts.nl

Beheer platform

Artikel co-auteur

Raoul Trentelman

Raoul Trentelman

Bestuurder JTV en De Zorgzame Tandarts