Covid-19 besmetting bij de tandarts?

15 Oktober 2020

Kan je wel veilig naar de tandarts? Ja!

 

In een Amerikaans onderzoek van de Dental Association Science & Research Institute en Health Policy Institute onder ruim 2100 tandartsen bleek dat de kans op besmetting nihil is. Ook in Nederland zijn de tandheelkundige teams bekend met de risicofactoren en kan je erop vertrouwen dat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

De resultaten in het Amerikaanse onderzoek werden gewogen naar leeftijd en locatie en vertaald naar alle tandartsen. Daaruit kwam een schatting van 0,9% bevestigde of waarschijnlijke COVID-19-infectie onder de tandartsen, met een foutmarge van 0,5%. Dit is heel goed nieuws voor de tandartsen en de patiënten.

 

Oorspronkelijke artikel is van de American Dental Assosiation