DE MONDHYGIËNIST ALS BEHANDELAAR

Mondhygiënist mag zelfstandig gaatjes vullen.

Sinds 1 juli 2020 mogen BIG geregistreerde mondhygiënisten zelfstandig bepaalde handelingen uitvoeren zonder opdracht van de tandarts. Het gaat om boren en vullen van beginnende gaatjes, verdoven en röntgenfoto's maken. Minister Bruins voor Medische Zorg wilde de grotere zelfstandigheid bij wijze van experiment invoeren. De proef duurt maximaal vijf jaar.

Tot voor kort was het verschil tussen de tandarts en de mondhygiënist duidelijk; De tandarts repareert en de mondhygiënist voorkomt. 

Voorkomen is beter dan genezen

Een bezoek aan de mondhygiënist gaat verder dan een controle bezoek aan de tandarts. De mondhygiënist is preventief gericht en kijkt daardoor anders naar het gebit.  Daarnaast voert de mondhygiënist een professionele gebitsreiniging uit. De mondhygiënist signaleert en checkt of er wijzigingen zijn in de gezondheid en medicatiegebruik die van invloed kunnen zijn op de mondgezondheid. Daarnaast krijg je advies op maat hoe je je gebit kan onderhouden.

Je kan door het voorkomen van gebitsproblemen flink besparen op tandartskosten, nog een reden om regelmatig een mondhygiënist te bezoeken. 

Dit is een belangrijke functie in de mondzorg en een duidelijke taakomschrijving. Is het verstandig dat een mondhygiënist ook gaat behandelen? Het KNMT noemt het een ‘onverstandig besluit’. 

De reactie van het KNMT: 

Het besluit om mondhygiënisten buiten de tandarts om gaatjes te laten boren is buitengewoon onverstandig en schadelijk voor de zorg aan de patiënt, stelt Wolter Brands, voorzitter van tandartsenvereniging KNMT. 'Het is de klok terugdraaien. Overal in de zorg wordt ingezet op samenwerking terwijl de minister met deze plannen juist stimuleert dat zorgverleners in de mondzorg los van elkaar gaan werken. Dat maakt de zorg voor de patiënt inefficiënt, onoverzichtelijk en brengt bovendien risico’s met zich mee.'

Een solistisch werkende mondhygiënist kan niet de juiste zorg leveren op het moment dat een op het oog 'eenvoudig' gaatje dieper blijkt te zijn dan gedacht, zegt Brands. 'Ook kan de mondhygiënist geen spoedbehandeling verlenen bij pijn of complicaties. Dat is beslist niet waar je als patiënt op zit te wachten. 'Wij hebben dit in onze gesprekken met de minister ook nadrukkelijk benoemd.'

Tandarts.nl volgt de ontwikkelingen en informeert. Je bent vrij in de keuze van een tandarts en mondhygiënist. Wij raden aan om te informeren naar de BIG registratie van de mondhygiënist voor er een behandeling wordt uitgevoerd zoals boven genoemd.