Spoedbehandelingen en noodzakelijke, niet-reguliere mondzorg tijdens coronacrisis


Versie 24 maart 2020,

Gebaseerd op en onderhevig aan mutaties van de RIVM richtlijn COVID-19 en het RIVM advies ademhalingsbeschermingsmaskers van 18 maart 2020 en de W.I.P. richtlijn mondzorg.

Handreiking spoedbehandelingen en noodzakelijke, niet-reguliere mondzorg

Geldig tot 6 april 2020

De context van de huidige COVID-19 crisismaatregelen vraagt om nadere uitleg. Onderstaande handreiking geeft patiënten en tandartsen verdere toelichting op twee punten:

1. Definitie van spoed en noodzakelijke, niet-reguliere mondzorg
2. Toelichting op verschillende patiëntencategorieën

1.       Definitie spoedbehandelingen en noodzakelijke niet-reguliere mondzorg:

Spoedbehandelingen (ook ’s avonds, ‘s nachts en het weekend)

·       Bloeding / nabloedingen na een behandeling

·       Acute, hevige pijn

·       Mogelijk levensbedreigende ontstekingen

Noodzakelijke, niet-reguliere mondzorg

·       Pijn (bijv. endodontische klachten / pulpitis)

·       Uitgevallen (nood-)kroon of vulling

·       Losse vullingen en/of pijnklachten aan vullingen

·       Scherpe randen, die pijn en/of beschadiging van tong- of wangslijmvlies tot gevolg hebben

·       Uitstekend of loszittend (draad-)deel van beugel, die pijn en/of beschadiging van tong- of wangslijmvlies tot gevolg heeft

·       Problemen met orthodontische apparatuur die niet kunnen wachten en de behandelplanning schaden

·       Opvlammingen van chronische of nieuwe parodontale infecties

·       Verstoorde wondgenezing na het trekken van een tand of kies

·       Afgebroken gebitselement. Ongecompliceerde kroonfracturen

·       Afgebroken protheses of andere redenen waarom reparatie noodzakelijk is

·       Zwellingen zoals een abces of infiltraatvorming

·       Focus vrijmaken i.v.m. ingreep in de tweede lijn

·       Noodzakelijke nazorg / complicaties na eerdere behandeling (o.a. implantatie, flapoperaties)

·       Blaar die niet geneest (orale pathologie)
 

2.       Patiëntencategorieën


A. Patiënten bij wie COVID-19 bevestigd is OF bij patiënten in thuisisolatie, moet allereerst beoordeeld worden of het mogelijk is om alle mondzorg uit te stellen tot minimaal 24 uur na de laatste symptomen. Eventueel kan pijnbestrijding of antimicrobiële therapie worden ingezet om de klachten zoveel mogelijk te verminderen. Noodzakelijke, niet-reguliere mondzorg wordt niet geleverd bij bevestigde COVID-19 en bij patiënten in thuisisolatie. Indien wordt gesproken over een spoedbehandeling die niet kan worden uitgesteld, kan contact worden gezocht met de GGD of een regionaal MKA-team voor overleg. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een landelijk netwerk van tandartspraktijken waar bevestigde COVID-19 patiënten behandeld kunnen worden. Dit netwerk zal worden ondersteund door het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Indien de patiënt in de eigen praktijk wordt behandeld, kan het raadzaam zijn om deze patiënt aan het eind van de dag te plannen en de kamer na reiniging van alle oppervlakten volgens de geldende infectiepreventierichtlijn ook goed te luchten (bijv. deuren dicht, airconditioning uit en ramen open).

B. Bij griep- en verkoudheidsklachten moet iedereen binnenshuis blijven. Gezinsleden en overige contacten van een bevestigde patiënt moeten hun sociale contacten beperken en zoveel mogelijk thuis zijn. Noodzakelijke, niet-reguliere mondzorg wordt alleen geleverd wanneer de patiënt minimaal 24 uur klachtenvrij is of als de beperkingen van de gezinsleden en overige contacten zijn opgeheven. Indien sprake is van een spoedbehandeling die niet kan worden uitgesteld, dan kan de patiënt volgens de geldende infectiepreventierichtlijn worden behandeld.

C. Overige (klachtenvrije) patiënten
In dit geval kunnen zowel spoedeisende als noodzakelijke, niet-reguliere zorg worden geleverd. Let wel: extra aandacht blijft noodzakelijk bij de risicogroepen Covid-19. 

Algemene aanbevelingen

Nog steeds is de kans klein dat een patiënt die zich bij een mondzorgpraktijk meldt zich ook daadwerkelijk in de besmettelijke fase van de coronavirusinfectie bevindt. Bij de normaal voorkomende hoest- en griepverschijnselen voldoet de geldende infectiepreventierichtlijn. Besmetting door het coronavirus vindt voornamelijk plaats via druppelinfectie: transmissie via grote druppels uit hoesten en niezen binnen een afstand van 1,5 meter en handcontact. Daarom is het aan te bevelen dat alle patiënten vooraf gevraagd wordt of sprake is van koorts, verkoudheid of hoesten. Bij binnenkomst van de mondzorgpraktijk dienen zij hun handen te desinfecteren, in de wachtruimte 1,5 meter afstand te bewaren en bij niezen de praktijk te verlaten.