Binnenkort naar de tandarts? Gebruik de groene button "Vraag een afspraak aan" op de pagina van de tandartspraktijk op deze site waarmee u een afspraak wilt maken. Snel, makkelijk en zonder wachttijd, de tandarts belt u zo snel mogelijk.
Kwaliteit van de mondzorg | Tandarts.nl

Politici in Den Haag hameren er al jaren op dat de kwaliteit van de mondzorg inzichtelijk moet worden gemaakt.

Kwaliteitsregisters tandartsen en mondhygiënisten

Zowel tandartsen als mondhygiënisten kunnen aan bijscholing doen zolang ze werkzaam zijn als tandarts of mondhygiënist. Voor zowel tandartsen als mondhygiënisten wordt de bijscholing bijgehouden in kwaliteitsregisters geheten KRT en KRM. De registers zijn openbaar en via internet te raadplegen. Om in dit register te blijven staan moet er binnen vijf jaar een aantal punten worden verdiend. Deze punten kunnen verdiend worden door bijvoorbeeld het volgen van bij- en nascholing, opstellen van landelijke protocollen, wetenschappelijk onderzoek, publicaties en het uitvoeren van maatschappelijke taken.

Punten door cursus en visitatie

Ook kunnen er met visitatie punten verdiend worden. Bij een visitatie wordt de praktijk doorgelicht door een collega en/of door een speciaal opgeleide visiteur. De verbeteringen worden na vijf jaar weer gecontroleerd. Mogelijk worden de visitatie en de registratie verplicht in de toekomst. Het volgen van een cursus betekent helaas nog niet dat hetgeen men geleerd heeft op de cursus daadwerkelijk in de praktijk zo wordt uitgevoerd.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit van de mondzorg, zowel tandartsen als mondhygiënisten. De patiëntveiligheid is voor de Inspectie leidend. Er komen meldingen binnen bij de Inspectie en dat kan de start zijn van een onderzoek. Voor de Inspectie zijn de belangrijkste onderwerpen bij het onderzoek de infectiepreventie, radiologie, zorg en organisatie.

De Inspectie heeft de mogelijkheid om bestuursrechtelijke maatregelen op te leggen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit een boete, verscherpt toezicht, een aanwijzing of een bevel. Deze maatregelen kunnen worden opgelegd indien er sprake is van tekortkomingen in het leveren van verantwoorde zorg of indien er sprake is van onverantwoorde zorg. Ook kan de Inspectie de tandarts of mondhygiënist opdragen verbetermaatregelen door te voeren.

Nederlandse Zorgautoriteit

Daarnaast houdt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht op tandartsen, orthodontisten, implantologen en paradontologen of zij hun behandelingen op de juiste wijze in rekening brengen. Ook de NZa kan in actie komen na meldingen van bijvoorbeeld patiënten. De NZa heeft de bevoegdheid om maatregelen op te leggen.

EXTRA vragen

Heb je vooraf informatie gekregen over de kosten van de behandeling?
Hoe ben je te woord gestaan door de medewerkers van de praktijk?
Ben je goed geïnformeerd aan het begin van de behandeling?
Werd je geïnformeerd tijdens de behandeling?
Kreeg je advies en instructies na de behandeling?
Hoe is het resultaat na de behandeling?
De praktijk waar ik patiënt ben, kent flexibele openingstijden
De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?