Website vernieuwd | Tandarts.nl

De website Tandarts.nl is vernieuwd. De meest in het oog springende verandering is het nieuwe lettertype. We hebben gekozen voor een lettertype dat makkelijk leesbaar is. Maar er zijn meer aanpassingen gedaan.

Mondhygiënisten

We hebben alle mondhygiënisten praktijken nu ook toegevoegd op Tandarts.nl. Bovendien hebben we de zoekmogelijkheden voor praktijken opgesplitst in drie categorieën: tandarts, mondhygiënist en spoed. Zo kunnen onze bezoekers sneller en efficiënter zoeken naar wat ze nodig hebben.

Mobiel

Bovendien hebben we de website beter toegankelijk gemaakt voor een mobiele telefoon. Tenslotte zijn we voortdurend bezig om onze teksten over bepaalde onderwerpen (verstandskies, tandvlees, enz.) te updaten naar de huidige stand van de wetenschap. Dat doen we niet in een keer, maar in stappen.