* Binnenkort is de site vernieuwd! Sneller, makkelijker en completer.
* Regel een afspraak via de groene button op deze site op de praktijkpagina van je tandarts.
CPB verwacht inhaalslag op tandartsbezoek | Tandarts.nl

Wat is het effect als mondzorg voor verzekerden van achttien jaar en ouder zou worden toegevoegd aan het basispakket? Dat heeft de minister van Volksgezondheid aan het Centraal Planbureau (CPB) gevraagd. Dat zou dan op hetzelfde neerkomen als de aanspraak op mondzorg voor verzekerden jonger dan achttien jaar, zoals die nu geregeld is. Op dit moment horen periodieke preventieve controles en overige tandheelkundige behandelingen, zoals trekken van tanden en kiezen en vullingen, niet tot het verzekerde basispakket.

Componenten financiering mondzorg

De financiering van de mondzorg bestaat uit verschillende componenten (in 2015). Uit de tabel blijkt dat meer dan de helft van de mondzorg wordt betaald door particulieren.

Zorgverzekeringswet 738.000.000 euro 26,8%
WLZ/AWBZ 32.000.000 euro 1,2%
Particuliere zorgverzekering 1.550.000.000 euro 56,2%
Eigen betalingen 424.000.000 euro 15,4%
Overige financieringsbronnen 12.000.000 euro 0,4%
Totaal 2.756.000.000 euro 100%

Verwachtingen mondzorg CPB

Het CPB verwacht het volgende als mondzorg voor verzekerden van achttien jaar en ouder zou worden toegevoegd aan het basispakket. Het CPB verwacht dat degenen die nu geen tandartsverzekering hebben en hun eigen risico volmaken, meer mondzorg zullen gaan gebruiken. Tegelijkertijd verwacht het CPB dat degenen die nu wel een tandartsverzekering hebben en hun eigen risico niet volmaken, juist minder mondzorg gaan gebruiken. Daarnaast verwacht het CPB een tijdelijke inhaalslag, dus meer bezoek aan de tandarts na een dergelijke maatregel.

 

EXTRA vragen

Heb je vooraf informatie gekregen over de kosten van de behandeling?
Hoe ben je te woord gestaan door de medewerkers van de praktijk?
Ben je goed geïnformeerd aan het begin van de behandeling?
Werd je geïnformeerd tijdens de behandeling?
Kreeg je advies en instructies na de behandeling?
Hoe is het resultaat na de behandeling?
De praktijk waar ik patiënt ben, kent flexibele openingstijden
De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?