Mensen met laag inkomen gaan minder naar tandarts

Mensen met een laag inkomen gaan minder vaak naar de tandarts dan mensen met een hoog inkomen. Gemiddeld heeft 79% van de bevolking minimaal eenmaal per jaar contact met de tandarts. Van de mensen die in de laagste inkomensgroep vallen is dat slechts 71%. Dit blijkt uit de door www.tandarts.nl opgevraagde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tegelijkertijd blijkt uit de CBS cijfers dat de kosten voor mondzorg voor wie elk jaar op controle gaat, gemiddeld lager liggen dan voor wie niet geregeld naar de tandarts gaat. De meeste bezoeken aan de tandarts zijn vooral preventief en voorkomen schade aan het gebit.

Mensen met hoge inkomens gaan regelmatig naar tandarts

Van de mensen die in de hoogste inkomensgroep vallen gaat meer dan 85% minimaal eenmaal naar de tandarts, zie de tabel hieronder. De cijfers dateren uit 2013 en zijn de meest recente gegevens.

  % Personen met minimaal 1 maal contact
Gestandaardiseerd inkomen, 1e 20%-groep (laagste inkomens) 71,0%
Gestandaardiseerd inkomen, 2e 20%-groep 70,9%
Gestandaardiseerd inkomen, 3e 20%-groep 79,2%
Gestandaardiseerd inkomen, 4e 20%-groep 82,8%
Gestandaardiseerd inkomen, 5e 20%-groep (hoogste inkomens) 85,4%

 

De gemiddelde mondzorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering, zijn lager bij mensen met een hoog inkomen, zie de tabel hieronder. De mondzorgkosten die door de basisverzekering worden vergoed, bestaan uit tandartskosten voor jeugdigen en kosten voor gebitsprothesen.

  Gemiddelde zorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering.
1e 10%-inkomensgroep (laag inkomen) € 44 
2e 10%-inkomensgroep € 52
3e 10%-inkomensgroep € 49 
4e 10%-inkomensgroep € 46 
5e 10%-inkomensgroep € 44 
6e 10%-inkomensgroep € 42 
7e 10%-inkomensgroep € 39 
8e 10%-inkomensgroep € 36 
9e 10%-inkomensgroep € 33 
10e 10%-inkomensgroep (hoog inkomen) € 29 

 
De mondzorg is voor het grootste deel privaat gefinancierd. De in de tabel genoemde bedragen zijn slechts de kosten die worden vergoed vanuit de basisverzekering. Gemiddeld geeft de Nederlander elk jaar ongeveer € 180 uit aan mondzorg. De gemiddelde zorgkosten, die door zorgverzekeraars zijn vergoed in het kader van de basisverzekering bedragen per persoon € 41. Gemiddeld betaalt men dus ongeveer € 139 per jaar aan mondzorg uit eigen zak. 

Regelmatig tandartsbezoek leidt tot lagere mondzorg kosten

Tijdens een controle afspraak bij de tandarts, stelt de tandarts eventueel ziekteprocessen aan tanden, kiezen en tandvlees vast. Tijdens de controle bepaalt de tandarts of er noodzaak is om tot behandeling over te gaan. Door regelmatige controles wordt onnodige schade aan het gebit voorkomen. Daarnaast zijn goede eetgewoonten en tandenpoetsen belangrijk om het gebit gezond te houden. Mogelijk dat mensen denken te kunnen besparen door niet naar de tandarts te gaan, het omgekeerde blijkt waar te zijn. Mensen die regelmatig naar de tandarts gaan, kunnen juist besparen op mondzorgkosten. “Als iedereen jaarlijks zijn gebit zou laten controleren, zou dat een besparing kunnen betekenen voor veel mensen. Tandartsen, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid zouden nog meer kunnen inzetten op preventie”, aldus www.tandarts.nl