* Binnenkort is de site vernieuwd! Sneller, makkelijker en completer.
* Regel een afspraak via de groene button op deze site op de praktijkpagina van je tandarts.
Patiënten willen weten wat tandarts doet | Tandarts.nl

De meeste patiënten willen weten wat er tijdens de behandeling van de tandarts gebeurt. Veel mensen voelen zich zo beter op hun gemak bij de tandarts. Ook geven veel patiënten aan dat ze willen zien wat de tandarts doet in hun mond. Medische termen worden moeilijk begrepen door veel patiënten. Dit blijkt uit een enquête van www.tandarts.nl. Van degenen die de enquête hebben ingevuld geeft maar liefst 66% aan dat ze alles willen weten wat de tandarts doet. Ongeveer 26% geeft aan dat ze niet uitgebreid willen weten wat er gebeurt. Een minderheid van 8% geeft aan dat ze helemaal niets willen weten wat de tandarts in hun mond doet. Veel mensen zien op tegen een behandeling bij de tandarts. Regelmatig bezoek van een tandarts is belangrijk vanwege het onderhouden van het gebit.

Men ziet het meeste op tegen bezoek aan kaakchirurg

Wij hebben de vraag gesteld ‘tegen een behandeling van welke behandelaar ziet u het meeste op’. Meer dan de helft (55%) van de mensen die de enquête hebben ingevuld geven aan ze het meest op zien tegen de kaakchirurg. In de toelichting wordt de kaakchirurg als ‘verschrikkelijk’ omschreven. Maar van de tandarts worden ze ook niet vrolijk. Iets meer dan een kwart van de respondenten geeft aan dat ze het meest opzien tegen een bezoek aan de tandarts. Een klein percentage geeft aan dat ze opzien tegen een behandeling van de mondhygiënist, parodontoloog, orthodontist, enz. Zie de tabel hieronder.

Kaakchirurg 55%
Tandarts 26%
Mondhygienist 4%
Parodontoloog 5%
Implantoloog 3%
Orthodontist 3%
Endodontoloog 3%
Preventie assistent 1%

Verschil vrouwelijke en mannelijke tandarts

Uit de enquête blijkt ook dat bijna driekwart (73%) van de respondenten denken dat er een verschil zit in een vrouwelijke en mannelijke tandarts. Uit de reacties van de ondervraagden kan worden afgeleid dat slechte ervaringen in het verleden hier grote invloed op hebben. Iets meer dan een kwart (27%) geeft aan dat er volgens hen geen verschil is tussen een vrouwelijke en mannelijke tandarts. 

Er werkten 198 respondenten aan de enquête mee. “Het is goed om te weten wat patiënten belangrijk vinden met betrekking tot hun behandeling bij de tandarts. Dit kan veel mensen helpen om regelmatig naar de tandarts te laten gaan”, aldus www.tandarts.nl. Regelmatig bezoek aan de tandarts is van belang om problemen aan het gebit op tijd te constateren. 

 

EXTRA vragen

Heb je vooraf informatie gekregen over de kosten van de behandeling?
Hoe ben je te woord gestaan door de medewerkers van de praktijk?
Ben je goed geïnformeerd aan het begin van de behandeling?
Werd je geïnformeerd tijdens de behandeling?
Kreeg je advies en instructies na de behandeling?
Hoe is het resultaat na de behandeling?
De praktijk waar ik patiënt ben, kent flexibele openingstijden
De telefonische bereikbaarheid van de praktijk?