Voordelen bij gecontracteerde tandarts

Indien de tandarts een contract heeft met een zorgverzekeraar, dan kan de tandarts de rekening van de patiënt met tandartsverzekering rechtstreeks naar de zorgverzekeraar sturen. De zorgverzekeraar betaalt de rekening vervolgens aan de tandarts. Indien de tandarts geen contract heeft met de zorgverzekeraar, dan zal de patiënt vaak eerst zelf moeten betalen en daarna kan de patiënt het bedrag van de rekening pas declareren bij de zorgverzekeraar. Dat kan een heel gedoe zijn voor de patiënt. Bovendien moet hij of zij nog op het geld wachten. Indien de tandarts geen contract heeft met de zorgverzekeraar, dan kan het zo zijn dat een clearingsbedrijf de rekening naar de patiënt stuurt minus het te vergoeden bedrag. Tandarts.nl geeft per tandartspraktijk aan met welke zorgverzekeraar een contract is afgesloten.

Zelf tandarts kiezen met tandartsverzekering

Met een tandartsverzekering mag men zelf bepalen naar welke tandarts hij of zij gaat. De vergoeding die wordt betaald door de zorgverzekeraar is afhankelijk van het type tandartsverzekering, niet of de tandarts een contract heeft met de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars maken ook afspraken over kwaliteit met tandartsen waarmee ze een contract afsluiten. Volgens de gegevens van Tandarts.nl heeft ongeveer 23% van alle tandartspraktijken een contract met een zorgverzekeraar.

Vier grote zorgverzekeraars regionaal geconcentreerd

Het is goed dat men nog steeds zelf mag bepalen naar welke tandarts men gaat. Veel mensen blijven jarenlang bij hun eigen tandarts en stappen alleen over als ze verhuizen. De vier grootste zorgverzekeraars hebben een sterke regionale concentratie van verzekerden. Zo is bijvoorbeeld Achmea is de grootste zorgverzekeraar in het Noorden van Nederland en CZ is de grootste zorgverzekeraar in delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland, het zuiden van Limburg en in Zeeland. “Het is de vraag of de zorgverzekeraars op dit moment al een landelijke dekking van tandartspraktijken kunnen aanbieden, het is goed dat mensen nog steeds zelf hun tandarts kunnen kiezen”, aldus Tandarts.nl.