Tuchtrechter stelt tandarts in het gelijk

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg verwerpt het beroep van een patient. Het tuchtcollege geeft aan dat de tandarts de patient op goede gronden heeft verwezen naar een orthodontist. Het was niet aan de tandarts, maar aan de orthodontist om een behandelplan met een kostenbegroting op te stellen en deze met de patient te bespreken.

Kosten van implantaten

Evenmin was het aan de tandarts om de patient voor te lichten over de kosten van de implantaten, nu deze noch door de tandarts, noch door de orthodontist naar wie hij patient heeft verwezen, maar door een implantoloog worden geplaatst. Het was vervolgens aan de patient om al dan niet akkoord te gaan met het door de orthodontist opgestelde behandelplan met begroting en het al dan niet plaatsen van implantaten.

Lees de hele uitspraak op de website van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.