Angst voor tandarts ontstaat tijdens jeugd

Mensen gaan niet naar tandarts door angst

Veel mensen bezoeken de tandarts niet regelmatig doordat ze in hun jeugd angstig zijn geworden voor de tandarts. Om deze reden kampen veel mensen met ongezonde tanden en ongezond tandvlees. Verwaarlozing van het gebit kan leiden tot ernstige ziektes. Ook het uiterlijk van veel mensen lijdt onder de verwaarlozing van het gebit. In het uiterste geval dreigt sociaal isolement. De website www.tandarts.nl heeft onderzoek gedaan wanneer angst voor de tandarts ontstaat.

Bij meeste mensen ontstaat angst wanneer ze jonger dan 10 jaar zijn

Op de vraag ‘wanneer is uw angst voor de tandarts ontstaan’ geeft maar liefst 44% van de ondervraagden aan dat de angst is ontstaan toen ze jonger waren dan tien jaar. 41% van de ondervraagden geeft aan dat hun angst is ontstaan tussen het tiende en twintigste levensjaar. Zie de grafiek hieronder.

Wanneer is uw angst voor de tandarts ontstaan?  
Toen ik jonger dan 10 jaar was 44%
Van mijn 10e tot mijn 20e levensjaar 41%
Toen ik ouder was dan 20 jaar 15%

Het gevolg is dat de mensen met angst in hun latere volwassen leven vaak minder naar de tandarts gaan. Wij hebben gevraagd wat de langste periode is geweest dat men niet naar de tandarts is geweest. Slechts 13% geeft aan dat ze regelmatig naar de tandarts gaan, dat wil zeggen minimaal één keer per jaar. De overige 87% geeft aan dat ze één jaar of langer niet naar de tandarts zijn geweest. 13% is meer dan één jaar niet naar de tandarts geweest, 33% is meer dan twee jaar niet geweest en 21% is vijf jaar niet geweest. Wel 20% geeft aan dat ze meer dan tien jaar lang niet naar de tandarts zijn geweest. Zie de grafiek hieronder. Soms gaan mensen niet naar de tandarts meer omdat ze geen tanden meer hebben of omdat ze verhuisd zijn.

Wat is de langste periode dat u niet bij de tandarts bent geweest?  
Ik ga 1 tot 2 keer per jaar 13%
Ik ben 1 tot 2 jaar niet geweest 13%
Ik bent 2 tot 5 jaar niet geweest 33%
Ik bent 5 tot 10 jaar niet geweest 21%
Ik ben 10 jaar of langer niet geweest 20%

De ondervraagden geven aan dat hun angst is ontstaan tijdens een eerste echte behandeling zoals boren voor een gaatje, een wortelkanaalbehandeling of een behandeling als gevolg van een ongeval met de fiets. De ondervraagden hebben heftige herinneringen zoals dat de assistente hen met moeite kon vasthouden in de stoel en hard gillen en schreeuwen. Ook valt op dat er in de beleving van de ondervraagden vaak iets mis was met de verdoving.

Regelmatig naar tandarts

“Het is erg belangrijk om regelmatig naar de tandarts te gaan omdat het helpt tanden en tandvlees gezond te houden. Men kan het beste elk half jaar naar de tandarts gaan ”, aldus Tandarts.nl. Tandartsen geven aan dat gezonde tanden van belang zijn voor het kauwen van voedsel, voor het uiterlijk, voor het goed kunnen praten en voor de algehele gezondheid. Problemen aan het gebit doen meestal geen pijn zoals een tandvlees ontsteking. Echter, indien de problemen niet op tijd geconstateerd worden, dan kunnen de gevolgen ernstig zijn. Dan kan pijn uiteindelijk het gevolg zijn, maar ook verlies van het gebit. Ontstekingen in de mond zijn een aanslag op het immuunsysteem.

Lees ook het artikel in het Algemeen Dagblad van 12 februari 2015