Patiënt wisselt zelden van tandarts

Een groot deel van de patiënten is trouw aan de eigen tandarts. Dat betekent dat de patiënt zich veilig voelt bij de tandarts en dat er een goede relatie is tussen de patiënt en de tandarts. Een grote meerderheid van de mensen geven aan dat ze nooit of zelden veranderen van tandarts (87%). Dit blijkt uit onderzoek van Tandarts.nl. 13% van de respondenten geeft zelfs aan dat ondanks dat ze niet geheel tevreden zijn over hun tandarts, ze toch niet veranderen van tandarts. Men geeft aan dat men soms geen keus heeft om naar een andere tandarts te gaan, bijvoorbeeld omdat er slechts één tandarts in de buurt is of omdat andere tandartspraktijken geen nieuwe patiënten aannemen.

Verschillende redenen genoemd om te wisselen van tandarts

Wij hebben de vraag gesteld ‘hoe trouw bent u aan uw tandarts’. Er waren verschillende antwoorden mogelijk, zie de grafiek hieronder. Redenen die worden genoemd om van tandarts te wisselen zijn (vermeende) fouten, een hoge rekening, verhuizen van woonplaats of de tandarts stopt met zijn praktijk. 

Hoe trouw bent u aan uw tandarts?

Zeer trouw 25%
Behoorlijk trouw 49%
Trouw, niet tevreden 13%
Niet erg trouw 9%
Niet trouw 4%

We hebben ook de vraag gesteld ‘bent u bereid om meer dan 100 kilometer te reizen voor een tandarts’. Precies de helft van de respondenten is daar toe bereid. Een behoorlijk deel van de respondenten die daar toe bereid zijn lijken 100 kilometer niet veel te vinden en zijn bereid om zelfs 200 kilometer te reizen voor een tandarts. Meestal zijn dit patiënten met veel angst voor de tandarts.

“Uit ons onderzoek komt naar voren dat er weinig wordt gewisseld van tandarts. Dat is een goede zaak. Een patiënt komt meestal echt voor de tandarts. Daar voelt de patiënt zich veilig bij. Deskundigen geven aan dat voor een goede relatie met de tandarts er vertrouwen nodig is. Vertrouwen kost tijd en daarom is het belangrijk dat de tandarts de patiënt lang kent. Rondshoppen leidt vaak tot onnodige behandeling en dus tot hogere kosten op de lange termijn”, aldus Tandarts.nl. Op de vraag ‘hoe trouw bent u aan uw tandarts’ hebben 127 respondenten gereageerd. Op de vraag ‘bent u bereid om meer dan 100 kilometer te reizen voor een tandarts’ hebben 278 respondenten gereageerd.