Slecht kostenonderzoek, wat betekent dat voor u?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt het inkomen van de tandarts en de mondhygienist. Naar aanleiding hiervan worden de tarieven aangepast. De NZa doet dit middels een steekproef. Dat betekent dat niet alle praktijken worden onderzocht, maar wel een groep praktijken. De NZa wil goed inzicht krijgen van alle differentiaties: Dat betekent dat ook de tandartsen met een aanvullende opleiding moeten worden bekeken. Zoals de parodontoloog en de implantoloog, maar ook de tandarts die Botoxbehandelingen doet. Zij werken echter vrijwel altijd in hele grote verbanden. Wij denken dat hier meer verdiend wordt dan bij de solopraktijk op de hoek. Het onderzoek in zijn geheel zegt niks over kwaliteit en ook niks over de tandarts. Wij vrezen dat straks wel de kwaliteit in het gedrang komt: Als de NZa de prijzen te sterk laat zakken, dan kan de tandarts geen investeringen meer doen. Sterker nog, er zal bezuinigd moeten worden. Bijvoorbeeld op vulmateriaal en op tijd. Met gevolg dat uw vullingen minder lang mee zullen gaan waardoor u juist vaker de tandarts zal moeten bezoeken. Dat zal u juist meer geld gaan kosten. De tandarts en de mondhygienist zal minder na- en bijscholing kunnen gaan volgen. Het kan zelfs zijn dat patienten op straat belanden omdat de tandarts of mondhygienist geen geld heeft om uit te breiden. Er kunnen geen nieuwe stoelen worden geplaatst waaraan nieuwe medewerkers kunnen werken. De wachttijden zullen daarom oplopen en er kunnen geen patienten meer aan worden genomen. In het oosten is er al een tandartsentekort. Er werden tandartsen uit Duitsland en andere landen aangetrokken maar ook zij zullen afhaken bij een te forse tariefsdaling. En dat terwijl wij een van de goedkoopste landen zijn qua tandartskosten. En de verzekering die maar minder en minder uitkeert en waar u steeds maar meer en meer voor betaald? Die gaat vrijuit.... Wilt u voor een 10 behandeld blijven en niet voor een 5? Wilt u dat uw tandarts en mondhygienist tijd voor u blijft houden? Wilt u ook niet zonder tandarts of mondhygienist komen te zitten? Wilt u niet te vaak naar de tandarts en uw geld wel duurzaam gebruiken? Laat ond goed voor u zorgen en deelt u dit bericht dan via de social media!