Vrije zorgkeuze patiënt op tocht

Als de Tweede Kamer instemt met een wetswijziging die minister Schippers heeft ingediend, komt de vrije artskeuze in gevaar. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP) in een brief aan de Tweede Kamer.

Een jaar geleden heeft de minister voorgesteld om artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet te schrappen. Dat stelt zorgverzekeraars in staat om zorg verleend door een niet gecontracteerde zorgaanbieder niet meer te vergoeden. Nu krijgt een patiënt daarvan nog driekwart vergoed.

Tandartszorg
De vereniging vreest dat van enkele honderden vrijgevestigde therapeuten de contracten met verzekeraars niet verlengd worden. Volgens de NVVP krijgen de verzekeraars veel te macht. Zorgaanbieders kunnen alleen maar akkoord gaan met de aangeboden contracten, omdat ze anders helemaal geen contract krijgen.

Bij de vrije keuze van tandartsen geldt precies hetzelfde. De verzekeraars hebben nu maar met een klein aantal tandartsen een contract. Negentig procent van de tandartsen heeft geen contract. De mondzorg voor kinderen tot 18 jaar valt onder de basisverzekering, de rest van de tandartszorg valt onder de aanvullende verzekeringen.

Lees hier het hele artikel: http://nos.nl/artikel/474025-vrije-zorgkeuze-patient-op-tocht.html